Annonse
Stortingspresident Olemic Thommessen møtte pressen etter møtet med de parlamentariske lederne og finanskomiteen. Bakgrunnen er byggeprosjektet på Stortinget som har blitt langt dyrere enn antatt.  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Økt press og nye spørsmål for Thommessen

20. desember ga stortingspresident Olemic Thommessen (H) Stortinget en orientering om byggeprosjektet, uten at den siste kostnadssprekken ble omtalt.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter mandagens oppvaskmøte på Stortinget.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

 • Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.

 • Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.

 • Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.

 • Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.

 • Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.

 • Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).

 • September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).

 • Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.

 • August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.

 • 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

 • 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.

 • 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.

 • 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner.

(Kilde: Stortingets presidentskap)

Annonse

Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

 • Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.

 • Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.

 • Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.

 • Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.

 • Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.

 • Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).

 • September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).

 • Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.

 • August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.

 • 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

 • 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.

 • 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.

 • 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner.

(Kilde: Stortingets presidentskap)

Annonse