Annonse
Skolefagene er så overfylte at de gir overfladisk læring, ifølge ekspertutvalg. Nå er forslagene til hva som kan kuttes ut i fagene klare.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix    

Utvalg vil ha mindre idrett, norrønt og religionshistorie i norsk skole

Eldre litteraturhistorie, norrøne språk, rettslære, elektrolyse, jordas indre krefter, musikkteori, ernæringslære, kunsthistorie og forbrukerrettigheter. Det er noen blant en rekke temaer som faggrupper mener norske skolebarn med hell kan lære mindre om fremover.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Fagfornyelsen og forslag til kutt i skolefagene

Fagene i norsk skole skal fornyes og slankes for å gi rom til mer dybdelæring. Dette er de viktigste endringene som foreslås i hvert fag:

Norsk:
 • Nedprioritere deler av det kulturhistoriske stoffet, som norrønt språk, eldre språk- og litteraturhistorie

 • Mer vekt på at elevene skal utvikle utforskende ferdigheter, samt digital dømmekraft

 • Begrepet «kreativ tekst» er fjernet for å understreke at kreativitet kan være en del av alle teksttyper eller sjangere.

*Samisk som førstespråk:
 • Mer vekt på at elevene skal få utvikle utforskende ferdigheter.

 • Tydeligere at opplæringen skal ta utgangspunkt i en digital fremtid. Elevene skal lære å bruke digital språk- og kommunikasjonsteknologi.

 • Kultur-, samfunns- og tradisjonsdelen av faget er ikke et eget kjerneelement, men integrert i flere av kjerneelementene så elevene skal sette kulturdelen inn i en større sammenheng.

 • I samisk som andrespråk er kultur,- samfunns- og tradisjonsdelen av faget noe redusert.

Matematikk:
 • Algebra har fått større plass og skal sammen med tall og tallforståelse være grunnmuren i faget.

 • Større fokus på arbeidsmetodene i faget

 • Programmering innføres som et verktøy i faget

 • Ingen enkeltemner tas helt ut, men faget er omorganisert for å styrke elevenes forståelse.

 • Det er tydeligere prioritert når i løpet elevene skal jobbe med de ulike områdene.

KRLE:
 • Gå vekk fra å strukturere faget etter de fem store religionene

 • Faget skal strukturers tematisk med vekt på å utforske og forstå

 • Historiedelen ved religionene nedprioriteres til fordel for et samtidsfokus

 • Filosofihistorie er nedprioritert til fordel for undring og filosofisk og etisk refleksjon.

Naturfag:
 • Mer vekt på at naturfag skal være et praktisk fag

 • Elevene skal i større grad utforske og oppleve naturen og lære gjennom eksperimentering og opplevelser.

 • Programmering er tatt inn

 • Mer fokus på sammenheng og dybdelæring, mindre på detaljer. Deler av dagens kompetansemål som f.eks. redoksreaksjoner og elektrolyse.

Engelsk:
 • Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap tones ned til fordel for interkulturell kompetanse

 • Mer vekt på engelsk som arbeidsspråk

 • Mer vekt på bruk av teknologi

Kunst og håndverk:
 • Et mer praktisk og mindre teoritungt fag enn før

 • Faget er tydeligere på at elevene skal lære et håndverk

 • Fokuset på kunsthistorie er fjernet. Større vekt på at elevene skal få arbeide med materialer og verktøy

Musikk:
 • Musikkhistorie er tonet kraftig ned for at elevene skal få mer tid til å utøve, lage og oppleve musikk

 • Musikkprogrammering løftes fram. Elevene skal lære grunnleggende musikkteknologi for å kunne skape og uttrykke musikk

Kroppsøving:
 • Et mindre idrettsrettet fag enn før.

 • Mer vekt på bevegelsesaktiviteter og bevegelsesglede som kan motivere til en aktiv livsstil livet ut

 • Økt fokus på kroppslig læring, lek og øving

 • Mer vekt på uteaktiviteter og naturferdsel

Mat og helse:
 • Et mer praktisk fag med vekt på å lage mat

 • Legge bedre til rette for skaperglede og utforskertrang

 • Mindre vekt på teoretisk ernæringslære og forbrukerlære

Samfunnsfag:
 • Geografi, historie og samfunnskunnskap vil ikke videreføres som egne hovedområder, men ivaretas som integrerte deler

 • Mer vekt på metoder og tenkemåter, ikke bare kunnskap

 • Fjerner temaene rettslære, forbrukerrettigheter, personlig økonomi*, jordas indre krefter og bedriftsøkonomi.

 • (*Personlig økonomi er foreslått flyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring)

 • I geografi blir temaer som ikke tar utgangspunkt i skjæringspunktet mellom natur og samfunn, nedprioritert.

 

(kilde: Utdanningsdirektoratet )

Annonse

Fagfornyelsen og forslag til kutt i skolefagene

Fagene i norsk skole skal fornyes og slankes for å gi rom til mer dybdelæring. Dette er de viktigste endringene som foreslås i hvert fag:

Norsk:
 • Nedprioritere deler av det kulturhistoriske stoffet, som norrønt språk, eldre språk- og litteraturhistorie

 • Mer vekt på at elevene skal utvikle utforskende ferdigheter, samt digital dømmekraft

 • Begrepet «kreativ tekst» er fjernet for å understreke at kreativitet kan være en del av alle teksttyper eller sjangere.

*Samisk som førstespråk:
 • Mer vekt på at elevene skal få utvikle utforskende ferdigheter.

 • Tydeligere at opplæringen skal ta utgangspunkt i en digital fremtid. Elevene skal lære å bruke digital språk- og kommunikasjonsteknologi.

 • Kultur-, samfunns- og tradisjonsdelen av faget er ikke et eget kjerneelement, men integrert i flere av kjerneelementene så elevene skal sette kulturdelen inn i en større sammenheng.

 • I samisk som andrespråk er kultur,- samfunns- og tradisjonsdelen av faget noe redusert.

Matematikk:
 • Algebra har fått større plass og skal sammen med tall og tallforståelse være grunnmuren i faget.

 • Større fokus på arbeidsmetodene i faget

 • Programmering innføres som et verktøy i faget

 • Ingen enkeltemner tas helt ut, men faget er omorganisert for å styrke elevenes forståelse.

 • Det er tydeligere prioritert når i løpet elevene skal jobbe med de ulike områdene.

KRLE:
 • Gå vekk fra å strukturere faget etter de fem store religionene

 • Faget skal strukturers tematisk med vekt på å utforske og forstå

 • Historiedelen ved religionene nedprioriteres til fordel for et samtidsfokus

 • Filosofihistorie er nedprioritert til fordel for undring og filosofisk og etisk refleksjon.

Naturfag:
 • Mer vekt på at naturfag skal være et praktisk fag

 • Elevene skal i større grad utforske og oppleve naturen og lære gjennom eksperimentering og opplevelser.

 • Programmering er tatt inn

 • Mer fokus på sammenheng og dybdelæring, mindre på detaljer. Deler av dagens kompetansemål som f.eks. redoksreaksjoner og elektrolyse.

Engelsk:
 • Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap tones ned til fordel for interkulturell kompetanse

 • Mer vekt på engelsk som arbeidsspråk

 • Mer vekt på bruk av teknologi

Kunst og håndverk:
 • Et mer praktisk og mindre teoritungt fag enn før

 • Faget er tydeligere på at elevene skal lære et håndverk

 • Fokuset på kunsthistorie er fjernet. Større vekt på at elevene skal få arbeide med materialer og verktøy

Musikk:
 • Musikkhistorie er tonet kraftig ned for at elevene skal få mer tid til å utøve, lage og oppleve musikk

 • Musikkprogrammering løftes fram. Elevene skal lære grunnleggende musikkteknologi for å kunne skape og uttrykke musikk

Kroppsøving:
 • Et mindre idrettsrettet fag enn før.

 • Mer vekt på bevegelsesaktiviteter og bevegelsesglede som kan motivere til en aktiv livsstil livet ut

 • Økt fokus på kroppslig læring, lek og øving

 • Mer vekt på uteaktiviteter og naturferdsel

Mat og helse:
 • Et mer praktisk fag med vekt på å lage mat

 • Legge bedre til rette for skaperglede og utforskertrang

 • Mindre vekt på teoretisk ernæringslære og forbrukerlære

Samfunnsfag:
 • Geografi, historie og samfunnskunnskap vil ikke videreføres som egne hovedområder, men ivaretas som integrerte deler

 • Mer vekt på metoder og tenkemåter, ikke bare kunnskap

 • Fjerner temaene rettslære, forbrukerrettigheter, personlig økonomi*, jordas indre krefter og bedriftsøkonomi.

 • (*Personlig økonomi er foreslått flyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring)

 • I geografi blir temaer som ikke tar utgangspunkt i skjæringspunktet mellom natur og samfunn, nedprioritert.

 

(kilde: Utdanningsdirektoratet )

Annonse