Annonse
Foto:  Lise Åserud / NTB scanpix

ESA tar Norge til retten for regler om sykehusvalg

Overvåkingsorganet ESA tar Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av regler som begrenser adgangen til å velge sykehusbehandling i utlandet.

Norske regler forbyr pasienter å ta direkte kontakt med sykehus i et annet EØS-land, selv når fristen er gått ut for behandlingsstart i Norge. ESA mener denne og andre regler ikke er å tråd med EØS-retten.

«Reglene strider mot viktige prinsipper om pasientrettigheter, koordinering av trygderettigheter, og om friheten til å motta sykehustjenester», skriver overvåkingsorganet i en pressemelding.

ESA påpeker at andre regler ikke fyller kravene til hvordan myndighetene skal vurdere om pasienter i tide kan tilbys like god behandling i Norge som i et annet EØS-land.

– Generelt mangler det norske systemet den klarhet, presisjon, åpenhet og rettssikkerhetsgarantier som forutsettes av EØS-reglene. Dette gjør det vanskelig for pasienter å forstå og benytte sine rettigheter, sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

ESA har sendt to brev til Norge siden 2014 og har fått svar, men sier problemene ikke er blitt løst. Å ta saken inn for EFTA-domstolen er det siste formelle steget i prosessen.

 

Annonse
Annonse