Annonse
 Lars Strandberg, VP Hydrogen Energy Europe Industries Air Liquide, Henrik B. Håkonsen Konsernkontroller BKK, Pierre de Raphélis Director Business Development Air Liquide, Bjørn Sundland Forretningsutvikler BKK, Per Sandberg Forretningsutvikler Equinor og Richard Allen Leading Consultant Asset Optimisation Equinor. Foto: BKK

Et skritt nærmere hydrogen-eventyr for norsk skipsfart

BKK, Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Prosjektet er nå tildelt 33,5 millioner fra støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk.

Industriaktørene har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024. Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport til bruk ombord i konkrete fartøy. De andre prosjektdeltakerne er NCE Maritime CleanTech, NORCE, Norled, NorSea Group, Viking Cruises og Wilhelmsen.

Grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Internasjonal skipsfart peker i dag på flytende hydrogen som et av de optimale nullutslipps-drivstoffene for skip med stort energibehov.

Flytende hydrogen er blant annet valgt til Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet fra 2021. Konsortiets mål er å bidra til vekst i markedet ved å tilby flytende hydrogen produsert fra elektrolyse.

Videre skal Willhelmsen sammen med NorSea Group utvikle et nytt og fleksibelt distribusjons-konsept for flytende hydrogen, som også omfatter nullutslippsskip og terminaler, på NorSea sine baser for lagring og bunkring.

Norled, Wilhelmsen og Viking Ocean Cruises deltar i prosjektet som brukere av hydrogenet i sine fartøy. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport.

– Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor. I Norge pågår det for tiden hydrogenprosjekter innenfor cruiseskip, offshorefartøy, ferje og hurtigbåt, men for å få fart på skipsfartens overgang til nullutslippsløsninger trenger vi å få opp en forsyningskjede for grønt hydrogen. Dette prosjektet gir dermed stort potensiale for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

– Air Liquide er stolte av å være en del av dette konsortiet. Vi vil bidra inn i prosjektet med mer enn 40 års erfaring innen sikker og pålitelig produksjon og distribusjon av flytende hydrogen. Flytende hydrogen produsert fra fornybar energi vil bli et konkurransedyktig nullutslippsalternativ for skipsfarten når det produseres på strategiske lokasjoner i store volum, og når det tilbys gjennom en effektiv og sikker forsyningskjede. Vårt mål er å legge til rette for en effektiv forsyningskjede som setter fart på denne overgangen, sier Frédéric Despréaux, VP Northern Europe and CIS Countries i Air Liquide.

– Denne verdikjeden vil bli den første av sitt slag i verden, og den blir et viktig steg i utviklingen av renere drivstoff for skipsfarten. Equinor er glade for å være del av et sterkt konsortium, og for å samarbeide med offentlige og private aktører i det svært innovative og framtidsrettede norske maritime økosystemet, sier Vice President for Low carbon solutions i Equinor, Steinar Eikaas.

– Vi er glade for å kunne støtte et ambisiøst og innovativt prosjekt som kan få stor betydning for utviklingen mot en utslippsfri skipsfart, både i Norge og internasjonalt.  Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til, og dette prosjektet vil bidra til å fremme Norges ledende posisjon innen utviklingen av grønne maritime løsninger», sier leder for PILOT-E, Trond Moengen.

Om PILOT-E
Pilot-E-ordningen er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. 

Annonse
Annonse