Annonse
Blant de tydeligste stemmene på nei-siden er Boye Ullmann, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet og faglig leder i Nei til EU. Her er Ullmann på talerstolen under Fellesforbundets landsmøte.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix      

Fellesforbundet vil se på alternativer til EØS – forslag om å vrake avtalen falt

Fellesforbundets medlemmer er splittet i synet på EØS, og spørsmålet har blitt debattert friskt under landsmøtet de siste dagene. Redaksjonskomiteen la fram delt innstilling da saken ble behandlet onsdag.

Flertallet på ni ønsket at det utredes alternativer til EØS-avtalen, mens et mindretall på seks gikk inn for at det skulle settes i gang en utredning med sikte på å si opp avtalen.

Flertallets forslag vant fram med 300 mot 218 stemmer.

– Dette er et forslag som gir klar forventning til kommende regjering om at det må gjennomføres en åpen utredning som kan gi oss alternativer, men samtidig en full markedsadgang til Europa. Det er samlende, ikke splittende, sa Steinar Krogstad fra redaksjonskomiteen.

Landsmøtet stemte for en tekst hvor det kreves utredning av en rekke punkter om norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke EU, og hvordan tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet kan utvikles og styrkes.

Det kreves at utredningen viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.

Annonse
Annonse