Annonse
Morten Irgens blir dekan ved Høyskolen Kristiania. Foto: OsloMet

Låner ut dekan i strategisk samarbeid

Fra 1. august blir Morten Irgens dekan ved School of Economics, Innovation and Technology ved Høyskolen Kristiania. Irgens kommer fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet.

– Morten Irgens har god erfaring med å bygge miljøer for innovasjonsteknologi i verdensklasse, og han vet hva som skal til for å ta oss de neste etappene mot universitetsstatus, sier Kristiania-rektor Arne Krumsvik.

Høyskolen Kristiania vil bli arbeidslivsuniversitetet. Denne våren har rektor Arne Krumsvik delt skolen inn i fire deler. Kristin Vinje blir dekan for School of Health Sciences og Jørn Mortensen for School of Arts, Design, and Media. Med Morten Irgens er også nå tredje dekan på plass, for School of Economics, Innovation, and Technology.

Irgens skal også fungere som utviklingsdirektør ved Høyskolen Kristiania, og bidra til at institusjonen rustes til å kunne akkrediteres som universitet.

I 2015 ble Irgens prorektor for forskning og utvikling ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, og har vært en del av rektoratet som ledet institusjonen til universitetsakkreditering som OsloMet – storbyuniversitetet i januar 2018.

– Morten har hatt en viktig rolle i utvikling av OsloMet de siste fire årene. At han nå skal jobbe ved Høyskolen Kristiania skaper spennende muligheter ikke bare for ham og høyskolen, men også for OsloMet. Jeg gleder meg veldig til videre samarbeid på nye arenaer, sier Rice. 

Før helgen kom nyheten om at rektorene Krumsvik og Rice har undertegnet en samarbeidserklæring der OsloMet og Høyskolen Kristiania vil jobbe sammen for å styrke Oslo som kunnskaps- og innovasjonsby.

Irgens sitt arbeid ved Høyskolen Kristiania de neste fire årene, er en del av dette samarbeidet. Han leies ut til Kristiania, men skal fortsette å være tilknyttet enkelte forsknings- og innovasjonsprosjekter ved OsloMet som spesialrådgiver, som blant annet MIT REAP og Oslo kommune sitt initiativ Innovasjonsdistrikt sentrum.

Satsing på innovasjon og teknologi

Påtroppende dekan og utviklingsdirektør gleder seg til å ta fatt på arbeidet ved Høyskolen Kristiania, og å jobbe videre innenfor felt han brenner for.

– School of Economics, Innovation, and Technology har svært dyktige medarbeidere,  spennende fagmiljøer og sterke studieprogrammer som er viktige for Osloregionen og for Norge. Vi skal både sørge for trygg drift og en ambisiøs utvikling av disse, sier Irgens.   

Han mener Norge står overfor store muligheter og utfordringer i årene framover, som må møtes med utdanning, forskning og innovasjon.

– Samfunnet forventer derfor mye mer av universitetene og høyskolene enn for noen år siden. Samarbeidet mellom OsloMet og Høyskolen Kristiania er en respons på dette, vi tror vi kan gjøre svært viktige ting sammen. Den enes suksess er den andres suksess, sier Irgens.

Irgens har en ph.d. i informatikk (computer science) fra Simon Fraser University. Allerede i 1988 arbeidet han med anvendelser av kunstig intelligens-teknologier ved Senter for industriforskning i Oslo, som senere fusjonerte med SINTEF.

Etter doktorgraden etablerte han Actenum Corporation i Vancouver, som leverer AI-baserte beslutningsstøttesystemer til olje- og gassektoren. I 2009 forlot han Canada til fordel for Høgskolen i Gjøvik, hvor han i rollen som viserektor for forskning og utvikling spilte en sentral rolle i klargjøringen for overtagelse av NTNU.

Irgens er en gründersjel som har vært med på opprettelsen av en rekke selskaper, forskningssentre og nettverk, inkludert Center for Cyber and Information Security (CCIS), The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA), Confederation of Laboratories of AI Research in Europe (CLAIRE), Kompetansesenter for arbeidsinkludering, Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning (Housing Lab),  SimulaMet og Gründergarasjen. Han var også ansvarlig for overdragelsen av forskningssentrene NIBR og SIFO til OsloMet.

Annonse
Annonse