Annonse
Nordmenn panter flasker og handler matvarer, drikkevarer brus og sjokolade og godteri og søtsaker ved Nordby Supermarket og shoppingcenter i Sverige. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Nordmenn brukte over 16 milliarder på harryhandel

Ifølge Statistisk sentralbyrå handlet nordmenn for hele 16,6 milliarder kroner i perioden juli 2018 til og med juni 2019, en økning på hele 9,6 prosent.

Dette er omtrent 1,5 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode.

I perioden 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 ble det gjennomført 9,2 millioner dagsturer, som er en økning på omtrent 14 prosent i forhold til den forrige firekvartalersperioden.

Det gjennomsnittlige handlebeløpet pr tur ble noe redusert fra 1866 kroner til 1796 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 70 kroner mindre per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

– Svensk handel kan bare applaudere at vi har nesten tosifret vekst i grensehandelen. Den norske avgiftspolitikken sender arbeidsplasser og verdiskapning over grensen. Nordmenn tar over 9,2 millioner turer over grensen for å handle. Det norske avgiftsnivået er sponsing av svensk handel, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel i en pressemelding.

Kjøper usunne varer

– Grensehamstringen fører ofte til storinnkjøp av usunne varer, det er ikke bra for norsk folkehelse. Regjeringen må snarest ta tak i avgiftsnivået for å få kontroll på folkehelsepolitikken og gi norsk handel rettferdige rammebetingelser.

Fra årsskiftet 2018 økte regjeringen avgiftene dramatisk på typiske lokkevarer som brus.

– Svenske grensehandelsaktører lokker med utsalgspriser som ligger under det norske avgiftsnivået. Regjeringen har gjort lokkevarene stadig mer fristende. De bør sette avgiftene på drikkevarer ned igjen til minimum 2017-nivå, sier Andersen.

I stortingsmeldingen om norsk handelsnæring fra november 2018 varslet regjeringen opprettelse av et grensehandelsbarometer. Målet med grensehandelsbarometeret er å få kunnskap om ikke bare hvor mye nordmenn handler for, men hva de kjøper.

– Vi trenger et grensehandelsbarometer nå. Grensehandelen er enorm, vokser eksplosivt og skjer gjennom så mange kanaler at vi ikke har oversikt over omfanget. Et barometer vil være viktig for å lage et avgiftssystem som gjør at vi faktisk spiser sunnere, og ikke bare tar turen over grensa for å unngå skyhøye avgifter, sier Andersen.

Flere handler på nett

De siste 12 månedene har åtte av ti nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett.

Andelen av befolkningen som har handlet på nett har økt med 3 prosentpoeng fra i fjor. For 10 år siden var det 67 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år som hadde handlet på nett i løpet av de siste 12 månedene.

Billetter til arrangementer ser ut til å være det aller mest populære å handle på nett. Hele 51 prosent av de spurte i undersøkelsen hadde kjøpt dette i løpet av det siste året.

Videre følger klær og/eller sportsutstyr, som 49 prosent har handlet, før film/musikk med 48 prosent.

Færre handler dagligvarer

Av de forskjellige varene det blir spurt om i undersøkelsen, er mat og dagligvarer det som handles av færrest over nett, med kun 13 prosent.

Denne typen varer hadde en jevn økning fram til 2017, mens det har vært en svak nedgang fra 2017 til 2019.

Det er en liten andel flere menn enn kvinner som har handlet matvarer på nett, med 14 prosent for menn mot 12 prosent for kvinner.

Eldre kjøper lite strømmetjenester

Den eldste aldersgruppen skiller seg klarest ut når det kommer til kjøp eller bestilling av filmer og musikk, som også inkluderer abonnement på strømmetjenester.

56 prosent av de mellom 16 og 64 har handlet dette på nett, mens det tilsvarende tallet for de mellom 65 og 79 år kun er 9 prosent.

Denne typen varer er også den som har hatt størst økning de siste fem årene, da det i 2014 var 33 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 som hadde handlet film og musikk inkludert strømmetjenester på nett. Det har altså vært en økning på 15 prosentpoeng siden 2014.

Annonse
Annonse