Annonse
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Ny rapport

Norge høyt på listen over utgiftsvekst til utdanning

Utgiftsveksten i faste priser til universiteter og høyskoler per student har vært på 20 prosent mellom 2010 og frem til 2016, viser OECD-rapporten som er oppsummert av SSB.

Det er betydelig mer enn noen av våre nærmeste naboer: I Sverige var veksten 8 prosent, mens veksten i Finland har vært negativ med 9 prosent.

Norges utgiftsvekst på 20 prosent tilsvarer en vekst på 12 prosent mer enn OECD-gjennomsnittet.

Landene som har hatt høyere utgiftsvekst per student enn Norge, er i stigende rekkefølge Israel, Island, Slovakia og Estland.

Norge har brukt mer penger på høyere utdanning enn på grunnskoler og videregående skoler. Mellom 2010 og 2016 har utgiftsveksten per elev i grunnskoler, videregående skoler og i fagskoler samlet vært på 9 prosent.

Kilde: SSB / OECD

Den høye utgiftsveksten til universiteter og høgskoler kan ha flere årsaker. OECD peker på at Norge de siste årene har brukt 30 prosent av BNP på utdanningsinstitusjoner – sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 26 prosent.

Mellom 2010 og 2016 har utgifter til forskning og utvikling vokst betydelig i faste priser, både i næringslivet og i universitets- og høgskolesektoren.

Det skilles ikke mellom utgifter til undervisning og utgifter til forskning og utvikling i denne beregningen, og det kan være en av årsakene til den høye utgiftsveksten per student, skriver SSB.

Annonse
Annonse