Annonse
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd med at Unit og en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge har forhandlet fram en avtale med Elsevier, verdens største forskningsforlag, om en avtale om åpen publisering.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix      

Norsk forskning skal publiseres åpent gjennom verdens største forskningsforlag

Regjeringen skriver i en pressemelding at det er snakk om en såkalt «publiser og les»-avtale frem til 2021 hvor forskningsinstitusjonene betaler for åpen publisering av alle norske artikler i om lag 1400 av Elseviers tidsskrifter.

Samtidig opprettholder man lesetilgangen for de norske institusjonene til artikler som ennå ikke er åpne i abonnementstidsskriftene.

– Denne avtalen er et viktig skritt for arbeidet vårt for åpen tilgang til forskning, og viser at arbeidet med Plan S gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i samme pressemelding.

Intensjonene i Plan S er det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

Avtalen vil omfatte 90 prosent av den norske publiseringen i Elseviers tidsskrifter. Elsevier og Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) vil ifølge regjeringen jobbe sammen for å få inkludert de viktigste av de resterende 10 prosent av tidsskriftene i løpet av avtaleperioden.

Fremdeles ikke i mål

Norge er det første landet som inngår en avtale med Elsevier som gir en tydelig dreining mot åpen tilgang. Et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år, uten at det blir noe dyrere. Kostnadene for publisering ligger innenfor rammen for det institusjonene betaler i dag.

– Denne avtalen gjør at den store majoriteten av norske forskere kan publisere sin forskning åpent i Elseviers tidsskrifter. Samtidig vil jeg understreke at vi på ingen måte er i mål med arbeidet med åpen tilgang, sier Nybø.

Fremdeles er nemlig viktige medisinske og naturvitenskaplige tidsskrifter som The Lancet og Cell utenfor avtalen, og det samme er noen av de viktigste tidsskriftene som Elsevier utgir på vegne av vitenskapelige selskaper.

– Det betyr at vi må fortsette å holde trykket oppe overfor forlagene for at våre fremste forskere skal kunne publisere åpent også i de mest prestisjetunge tidsskriftene. Målet er full overgang til åpen publisering, og forlagene må vise at de ønsker å bidra til dette for hele sin portefølje, sier Nybø.

Annonse
Annonse