Annonse
Teknologi løftet Oljefondet i første kvartal 2019. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Oljefondet hentet inn det tapte

Etter et svært dårlig kvartal på slutten av 2018, slår forvalterne i Oljefondet tilbake og leverer rekordhøy avkastning i første kvartal 2019. 

Aksjeporteføljens verdi økte med 12,2 prosent, mens investeringene innen eiendom økte med 1,7 prosent og renteinvesteringene med 2,9 prosent.

Etter å ha levert dårligere enn referanseindeksen de siste tre kvartalene, er resultatet denne gangen 0,18 prosentpoeng høyere.

Oljefondet er tungt investert i de største teknologiselskapene i verden, som Google-eier Alphabet og Apple. Det var en oppgang i flere av disse som bidro mest til oppgangen.

 

 

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet, noe som bidro til å redusere fondets verdi med 60 milliarder kroner. I første kvartal ble fondet tilført 8 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 8.938 milliarder kroner ved utgangen av mars. 69,2 prosent er investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom, og 28 prosent i rentepapirer.

Annonse
Annonse