Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Regjeringen vil gjøre det enklere å søke offentlig støtte

– Skal næringslivet lykkes med å skape lønnsomme arbeidsplasser trenger vi støtteordninger til forskning og innovasjon som fungerer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag kan gründere og bedrifter velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når de skal søke penger til forskning og innovasjon. Men tilbakemeldinger fra bedriftene selv er at de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler, som er uoversiktlig og vanskelig å finne frem i.

– Nye tall viser at det er vanlig at bedriftene bruker omkring ti dagsverk på å finne frem i jungelen, søke og rapportere. Derfor ønsker vi at alle skal kunne starte på samme nettside, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I fjor sommer startet regjeringen en omfattende gjennomgang av alle ordninger og aktører, for å gjøre livet lettere for bedriftene. En ny kartlegging Deloitte har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet viser blant annet at:

  • Det er i dag rundt 180 forskjellige ordninger som forvaltes av 14 departementer og 18 ulike nasjonale aktører

  • Det er dyrt å finne frem, søke og rapportere: Det er vanlig å bruke ti dagsverk til sammen per søknad. Hvis vi bruker tall fra SSB koster dermed en søknad over 30.000 kroner.

  • 2 av 5 trenger hjelp til å søke. Nesten 1 av 5 betaler for å få hjelp til å søke.

– Brønnøysundregistrene kan for eksempel danne utgangspunkt for en slik samlet port. Teknologien finnes allerede, dette trenger derfor ikke bli dyrt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kartleggingen viser at 17 000 brukere mottok råd eller penger fra virkemiddelapparatet i 2016. Det ble til sammen gitt i underkant av 14 milliarder kroner i støtte.

– Dette er et av mine viktigste politiske prosjekter som næringsminister. En digital port inn til alle ordningene er bare et lite skritt på veien i denne store prosessen, sier han. 

Arbeidet med en slik portal starter nå. Portalen kan være oppe og stå i løpet av ett års tid. Prosjektet med den helhetlige gjennomgangen av de næringsrettede virkemidlene skal være avsluttet i 2020.

Gjennomgangen av virkemiddelapparatet

  • Hva er det næringsrettede virkemiddelapparatet, kort forklart? Det næringsrettede virkemiddelapparatet er institusjoner og ordninger som gjennom for eksempel pengetilskudd, lån, testfasiliteter og rådgiving bidrar til økt verdiskaping i næringslivet.

  • Viktige aktører er eksempelvis Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

  • Nærings- og fiskeridepartementet står ansvarlig for arbeidet i samarbeid med andre departementer.

  • Gjennomgangen gjelder både store og små aktører.

  • Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2020.

 

Annonse
Annonse