Annonse
Stortingspolitikerne er valgt til et verv om omfattes ikke av arbeidslivets normale regler. Sykdom og sykelønn er et eksempel. Foto: NTB scanpix

Stortingets strenge sykdomsregler overrasker mange ferske politikere

Økt bruk av gradert sykmelding med tilhørende forlenget sykmeldingsperiode er foreslått som et sentralt grep fra Sysselsettingsutvalget for å få flere i arbeid. Denne våren starter fase to i arbeidet, som til slutt trolig ender opp til beslutning i nettopp Stortinget.

Men for politikerne på Tinget er det andre regler som gjelder.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Lønn og andre godtgjørelser

Her er et utvalg av ytelsene som gjelder stortingsrepresentantene:

 • Årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 956.463 per år (per 1.5.18).

 • Stortingspresidentens godtgjørelse er den samme som statsministerens, 1.680.277 per år (1.5.18).

 • Permisjon for representanter kan innvilges ved sykdom, i forbindelse med fødsel og omsorg, ved deltakelse på delegasjonsreiser eller ved fravær av lengre varighet. For øvrig innvilges permisjon bare dersom det foreligger særlige omstendigheter. Se Stortingets forretningsorden, § 5.

 • Under permisjon fra Stortinget beholder representantene godtgjørelsen i inntil 14 dager, med mindre de meddeler at de gir avkall på slik godtgjørelse. Stortingets presidentskap kan etter søknad beslutte at en representant skal beholde godtgjørelsen ut over 14 dager.

 • Under svangerskaps-, omsorgs- og fødselspermisjon, og permisjon ved barns og barnepassers sykdom, har representantene rett til å beholde godtgjørelsen etter tilsvarende regler som for tilsatte i staten.

 • Reiseutgifter: Tjenestereiser, og hjemreiser i helgene for pendlere, dekkes fullt ut. Utenlandsreiser må godkjennes og dekkes etter satsene i utenlandsregulativet. Familiemedlemmer til representanter som bor mer enn 40 km fra Stortinget får dekket inntil to besøksreiser per år, per person.

 • Utgifter til telekommunikasjon dekkes fullt ut.

 • Representantene utstyres med mobilt kontor og nettbrett.

 • Stortinget eier 143 møblerte leiligheter i varierende størrelse som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget.

Kilde: stortinget.no
Annonse

Lønn og andre godtgjørelser

Her er et utvalg av ytelsene som gjelder stortingsrepresentantene:

 • Årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 956.463 per år (per 1.5.18).

 • Stortingspresidentens godtgjørelse er den samme som statsministerens, 1.680.277 per år (1.5.18).

 • Permisjon for representanter kan innvilges ved sykdom, i forbindelse med fødsel og omsorg, ved deltakelse på delegasjonsreiser eller ved fravær av lengre varighet. For øvrig innvilges permisjon bare dersom det foreligger særlige omstendigheter. Se Stortingets forretningsorden, § 5.

 • Under permisjon fra Stortinget beholder representantene godtgjørelsen i inntil 14 dager, med mindre de meddeler at de gir avkall på slik godtgjørelse. Stortingets presidentskap kan etter søknad beslutte at en representant skal beholde godtgjørelsen ut over 14 dager.

 • Under svangerskaps-, omsorgs- og fødselspermisjon, og permisjon ved barns og barnepassers sykdom, har representantene rett til å beholde godtgjørelsen etter tilsvarende regler som for tilsatte i staten.

 • Reiseutgifter: Tjenestereiser, og hjemreiser i helgene for pendlere, dekkes fullt ut. Utenlandsreiser må godkjennes og dekkes etter satsene i utenlandsregulativet. Familiemedlemmer til representanter som bor mer enn 40 km fra Stortinget får dekket inntil to besøksreiser per år, per person.

 • Utgifter til telekommunikasjon dekkes fullt ut.

 • Representantene utstyres med mobilt kontor og nettbrett.

 • Stortinget eier 143 møblerte leiligheter i varierende størrelse som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget.

Kilde: stortinget.no
Annonse