Annonse
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er fornøyd med at ordningen Klimasats mobiliserer små og store kommuner over hele landet til å redusere utslippene. Her fotografert forrige uke ved utgravingen av Gjellestadskipet.  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix      

154 kommuner får 250 millioner til klimaprosjekter

– Vi er helt avhengig av det lokale klimaarbeidet for å redusere de norske utslippene. Det er flott å se hvordan Klimasats mobiliserer små og store kommuner over hele landet. Ordningen bidrar til den grønne omstillingen lokalt og blant dem kommunene samarbeider med om utvikling og tjenester, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ordningen ble etablert i 2016 og finansieres gjennom årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Den skal i utgangspunktet vare i minst fem år, og en videreføring i 2021 og flere år må besluttes av Stortinget og regjeringen.

– Vi får stadig flere og bedre søknader for å kutte utslipp av klimagasser, og kommunene er mer ambisiøse. Vi er fornøyd med at det lokale klimaarbeidet foregår over hele landet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I denne tildelingsrunden er 250 millioner kroner fordelt. Utslippsfrie hurtigbåter har i denne runden fått rundt 6 millioner kroner, men ytterligere 90 millioner skal fordeles senere i år.

Klimasats

 • Etablert i 2016, med varighet til minst 2020.

 • For 2020 er det satt av 232 millioner kroner i statsbudsjettet til generelle klimatiltak.

 • I tillegg er 90 millioner øremerket utslippsfrie hurtigbåter, med søknadsfrist 1. september.

 • I tillegg deles det ut rundt 16 millioner kroner til generelle tiltak som er frigjort fra tildelinger i 2016-2019, der prosjektene enten er nedskalert eller ikke gjennomført.

 • Over 1.300 prosjekter har mottatt til sammen 900 millioner kroner siden etableringen i 2016.

 • En eventuell videreføring av ordningen besluttes av regjeringen og Stortinget.

Annonse

Klimasats

 • Etablert i 2016, med varighet til minst 2020.

 • For 2020 er det satt av 232 millioner kroner i statsbudsjettet til generelle klimatiltak.

 • I tillegg er 90 millioner øremerket utslippsfrie hurtigbåter, med søknadsfrist 1. september.

 • I tillegg deles det ut rundt 16 millioner kroner til generelle tiltak som er frigjort fra tildelinger i 2016-2019, der prosjektene enten er nedskalert eller ikke gjennomført.

 • Over 1.300 prosjekter har mottatt til sammen 900 millioner kroner siden etableringen i 2016.

 • En eventuell videreføring av ordningen besluttes av regjeringen og Stortinget.

Annonse