Annonse
Apple fikk ikke en ulovlig skattefordel i Irland, slik som EU-kommisjonen hevdet, fastslår EU-domstolen.  Foto: Lynne Sladky / AP / NTB scanpix    

Apple og Irland vant over EU-kommisjonen i skattesak

EU-kommisjonen sa i 2016 at Irland hadde gitt den amerikanske IT-giganten en ulovlig skattefordel og påla Apple å betale 13 milliarder euro mer i skatt. Apple mener kommisjonens krav – som etter dagens kurs tilsvarer rundt 140 milliarder kroner – innebærer dobbeltbeskatning.

– Kommisjonen har ikke klart å vise at det ble gitt en fordel i juridisk forstand. Den gjorde derfor feil da den erklærte at Apple hadde fått en separat økonomisk fordel og dermed hadde mottatt statsstøtte, heter det i en uttalelse fra domstolen.

Irland er fornøyd med domstolens avgjørelse.

– Vår regjering har hele tiden gjort det klart at Apple ikke har fått noen særbehandling. Vi har krevd inn korrekt skatt i tråd med vanlige irske skatteregler, heter det i en offisiell irsk uttalelse.

Uenige om verdiskapning

Kommisjonen mente Apples bruk av to irske datterselskaper innebar at selskapet kunne rapportere inn et overskudd på driften i Europa som kun var en brøkdel av det reelle beløpet. Apple har på sin side fastholdt at det meste av verdiskapningen skjer i USA, ikke i det irske datterselskapet. USAs president Donald Trump har beskyld EU for å gå spesielt etter amerikanske selskaper.

Onsdagens dom kommer fra en lavere instans i EU-domstolen og kan ankes til domstolens øverste nivå. Det kan kun ankes over lovanvendelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Skattestrategi

Det er opp til hvert enkelt EU-land å bestemme skattenivå og -regler, men unionen ønsker like konkurransevilkår mellom landene og vil ha slutt på spesialavtaler med ekstremt lave skattesatser for multinasjonale selskaper.

Den nye dommen kommer på et tidspunkt der flere EU-land hadde hatt god bruk for en ekstra skatteinntekt for å dempe de økonomiske virkningene av koronakrisen. Onsdag er også dagen da EU-kommisjonen legger fram sin strategi for «enklere og mer rettferdig skatt» og for å motarbeide skatteunndragelse.

– I en tid der vi vedtar krisepakker for flerfoldige milliarder har vi ikke råd til å kaste bort en eneste cent i skatteinntekter, sier EU-parlamentariker Markus Weber.

EUs skattesak mot Apple:

  • IT-giganten Apples hovedkontor i Europa ligger i Irland.

  • EU-kommisjonen fikk laget en 130 sider lang rapport som konkluderte med at Irland har gitt statsstøtte til Apple i form av en lav skattesats som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper. Slik statsstøtte er i strid med EU-reglene.

  • Irland ble derfor pålagt å kreve et ekstra skattebeløp på 13 milliarder euro for perioden fra 2003 til 2014.

  • EU-domstolens laveste instans ga onsdag Apple og Irland medhold i anken over EU-kravet. Lovanvendelsen kan ankes videre til en høyere instans ved domstolen.

  • Også andre internasjonale selskaper har fått EU-krav om etterbetaling av skatt. Starbucks vant i fjor høst fram med sin anke mot kravet om å betale 30 millioner euro ekstra til Nederland. Bilselskapet Fiat Chrysler tapte sin anke mot et EU-krav om å betale et tilsvarende beløp til Luxembourg.

Annonse

EUs skattesak mot Apple:

  • IT-giganten Apples hovedkontor i Europa ligger i Irland.

  • EU-kommisjonen fikk laget en 130 sider lang rapport som konkluderte med at Irland har gitt statsstøtte til Apple i form av en lav skattesats som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper. Slik statsstøtte er i strid med EU-reglene.

  • Irland ble derfor pålagt å kreve et ekstra skattebeløp på 13 milliarder euro for perioden fra 2003 til 2014.

  • EU-domstolens laveste instans ga onsdag Apple og Irland medhold i anken over EU-kravet. Lovanvendelsen kan ankes videre til en høyere instans ved domstolen.

  • Også andre internasjonale selskaper har fått EU-krav om etterbetaling av skatt. Starbucks vant i fjor høst fram med sin anke mot kravet om å betale 30 millioner euro ekstra til Nederland. Bilselskapet Fiat Chrysler tapte sin anke mot et EU-krav om å betale et tilsvarende beløp til Luxembourg.

Annonse