Annonse
Aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» i Ålesund under en markering tidligere i november.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB      

Enighet om økt skatt på vindkraft

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil ha slutt på at vindkraft favoriseres over vannkraft.

– Vind er i likhet med vann en felles ressurs, og da må regelverket også harmoniseres slik at vindkraftselskapene skattlegges høyere, sier han til NTB.

Meningen er at økte skatteinntekter skal gå og gi lokalsamfunn langt mer igjen for vindkraftutbygging.

– Det kan godt hende at dette endrer vindkraftselskapenes insentiver for å etablere flere anlegg på land. I så fall er det en kommersiell avgjørelse de er best i stand til å vurdere selv, sier Halleland.

Plan til våren

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga tirsdag sin innstilling i saken om vindkraft på land.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) må nå vurdere hvordan et system for økt skattebyrde på vindkraftprodusentene kan innrettes. Hun må også legge fram en tidsplan.

Samtidig krever Stortinget at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren kommer med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres. Komiteen trekker selv fram naturressursskatt, produksjonsavgift eller en annen «hensiktsmessig innretning».

La fram enighet

Regjeringspartiene og Frp la allerede 11. november fram en rekke punkter de var blitt enige om for vindkraftpolitikken:

  • Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg.

  • Tidsrammen strammes inn, slik at et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.

  • Det blir vanskeligere å få endret søknader som allerede er godkjent.

Saken skal behandles i stortingssalen 1. desember.

Annonse
Annonse