Annonse
En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort. Foto: PRESSENS BILD.

Equinor forlenger produksjonen ved Statfjord-området mot 2040

I en pressemelding opplyser Equinor og partnerne i Statfjord-området at de har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040.

En ny forretningsplan skal sikre enda høyere ressursutnyttelse og verdiskapning fra feltet.

Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Det skal blant annet bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til en ambisjon om å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025.

Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene.

Skulle avvikles

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, nå forlenges levetiden til 2027. Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035.

Dette vil gi fortsatt høy verdiskapning fra feltet og sikre lønnsomme arbeidsplasser.

Statfjord har gjennom førti års produksjon skapt 1600 milliarder i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort. Derfor har Equinor sammen med partnerne besluttet en ny, ambisiøs forretningsplan for Statfjord hovedfeltet og satellittfeltene.

Vår Energi AS, Spirit Energy Norway AS, Petoro AS, Wintershall Dea Norge, og Idemitsu Petroleum Norge AS, er medeiere i Statfjord området, Equinor Energy AS er operatør.

Forbedre driften

Samtidig som nye brønner og forlenget produksjon skal øke inntektene, må Equinor fortsatt forbedre driften for å holde kostnadene lave. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

Den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på for sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på norsk sokkel. Den nye enheten vil være viktig for å sikre best mulig ressursutnyttelse fra Equinors norske olje- og gassfelter.

Equinors senfaseenhet vil også ha ansvar for å videreutvikle selskapets kompetanse på fjerning av installasjoner på norsk sokkel og vil overta ansvaret for fjerningsprosjektene knyttet til Veslefrikk og Heimdal.

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny forretningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor samarbeidet med alle bedriftens fem fagforeninger: Industri Energi, SAFE, NITO, Tekna og Lederne.

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor.

Halverer klimautslippene

Den nye satsingen på Statfjord inkluderer en plan for å holde klimagassutslippene lave gjennom senfasen, slik at Statfjord opererer innenfor rammen av Equinors nye klimaveikart for norsk sokkel.

I de neste 5 årene vil klimagassutslippene per produserte fat fra Statfjord halveres ved at en opprettholder produksjonen uten å øke energiforbruket.

Flere operasjonelle tiltak for energieffektivisering er identifisert for å holde energiforbruket konstant, selv om aktivitetene økes.

Fram mot 2030 vil Equinor gjennom operasjonelle tiltak og konsolidering av infrastruktur redusere de absolutte utslippene med mer enn 40 prosent fra Statfjord.

Dette betyr at klimagassutslippene fra Statfjord er i tråd med Equinors nye klimaambisjon for norsk sokkel, om å kutte 40 prosent i absolutte utslipp innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Annonse
Annonse