Annonse
En dommer i Høyesterett som selv er fagorganisert er ikke inhabil til å dømme i sak hvor en fagforening er partshjelper for en av partene har Høyesterett slått fast.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix      

Fagorganisert dommer i Høyesterett ikke inhabil

Høyesterettsdommer Hilde Indreberg får dømme i en sak der fagforbundet hun selv er medlem av, er partshjelper for den ene parten. Det har Høyesterett selv avgjort etter at Næringslivets Hovedorganisasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter ba henne vike sete som inhabil, skriver Rett 24.

Indreberg er en av fem dommere som er trukket ut til å dømme i en sak om virksomhetsoverdragelse der temaet er ansattes særaldersgrenser.

I saken Høyesterett skal avgjøre er LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) partshjelp for renholdere som var ansatt i Forsvaret da virksomheten ble overført til Iss Facility Service AS.

Dommeren har forklart medlemskapet sitt med at hun meldte seg inn da hun fikk sin første jobb for 32 år siden. Siden beholdt hun medlemskapet.

– Valg av en LO-tilknyttet fagforening fremfor en fagforening utenfor LO kan nok ofte – men slett ikke alltid – gi uttrykk for et generelt samfunnssyn eller en politisk grunnholdning på et helt overordnet plan, men det kan i så fall ikke i seg selv medføre inhabilitet, skriver Høyesterett i kjennelsen som også viser til organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv er høy og særlig i det offentlige.

Annonse
Annonse