Annonse
Skatteetaten opplever økning i antall tips etter at de laget en ny elektronisk tipsløsning.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.      

Flere tipser om skattefusk

Den elektroniske tipsløsningen på Skatteetatens nettside ble innført i begynnelsen av desember. Allerede den første måneden kom det inn 346 tips, noe som er en økning på 23 prosent fra året før. I januar gjorde tipsmengden ytterligere et byks med 526 tips – en økning på 58 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det har vært en betydelig oppgang etter at vi lanserte løsningen. Vi tar det som en indikasjon på at den er enkel å bruke, og at folk ønsker å bidra til at alle skal betale riktig skatt og avgift, sier divisjonsdirektør Eve Vangsnes Bergli i Skatteetaten til NTB.

De siste årene har det kommet inn mellom 3.700–4.500 tips årlig.

Stor bredde

Tipsene dreier seg både om store og små saker, og det varsles både om privatpersoner, næringsdrivende og bedrifter.

– Det er en stor bredde. Tipsene kan være knyttet til registrering og rapportering, for eksempel ved utleie av eiendom, skjult inntekt og formue i utlandet, eller det kan dreie seg om arbeidslivskriminalitet. Noen ganger er tipsene starten av en sak, men oftest supplerer de pågående saker eller områder vi ser nærmere på, sier Bergli.

Tipsene omfatter alt fra enkel informasjon til omfattende redegjørelser. Med den nye ordningen ble det også opprettet et nasjonalt tipsmottak som går gjennom informasjonen som kommer inn.

– Alt kan være relevant, fastslår divisjonsdirektøren.

Hun forsikrer at Skatteetaten har taushetsplikt, og at alle tips som ikke er verifisert, blir slettet etter fire måneder.

– Det er mulig å tipse anonymt, men vi ønsker egentlig at folk oppgir kontaktinfo. Det er fordi tipseren ofte har mer informasjon å bidra med når vi tar kontakt, sier Bergli.

– Opprettholder tilliten

I tiden framover er håpet at tipsmengden vil fortsette å øke.

– Vår oppgave er å fastsette riktig skatt og avgift. Vi opplever at de aller fleste ønsker å bidra til at også andre betaler det de skal. Dette er viktig for å opprettholde tilliten til skattesystemet. På den måten får også bedrifter like konkurransevilkår.

Og når tipsene strømmer inn til Skatteetaten, ender staten opp med mer penger i kassen.

– Helt overordnet erfarer vi at en rekke av tipsene er relevante. De beriker pågående saker og gir info som har betydning for oss. I den sammenheng vil det jo påvirke den totale skatteinngangen, sier Bergli.

Annonse
Annonse