Annonse
Julie Brodtkorp etter møtet i representantskapet i Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef mandag morgen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Kontrollorgan sterkt kritisk til Tangen-prosessen

Den sterke kritikken av ansettelsesprosessen kommer fram i et brev fra representantskapet til Norges Banks hovedstyre mandag.

Representantskapet skriver i brevet at det er «uheldig» at ikke alle interessekonflikter mellom Nicolai Tangens økonomi og rollen som oljefondssjef er avklart før ansettelsen.

Finansmannen, som leder hedgefondet AKO Capital, ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars.

Stiller krav

Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig, advarer representantskapet.

Kontrollorganet skriver i brevet at det er viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter «elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», står det videre.

Manglet på søkerliste

Tangen burde også vært oppført på den offentlige søkerlisten tidligere, og Norges Bank brøt retningslinjene i ansettelsesprosessen, mener representantskapet.

«På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt», konkluderer representantskapet i sitt brev.

Hovedstyret i Norges Bank har allerede erkjent at Tangen burde vært ført opp på den offentlige søkerlisten tidligere.

«Formålet med søkerliste er ikke ivaretatt når aktuelle kandidater ikke er oppført på listen, åpent eller anonymt, og når det i realiteten ikke gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering», påpeker representantskapet i sitt brev.

Flere diskusjoner i vente

Representantskapet holdt et møte tidlig mandag morgen for å diskutere saken. Kontrollorganet står enstemmig bak merknadene som er sendt til hovedstyret.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb sier representantskapet dermed er ferdig med behandlingen av de delene av saken som ikke gjelder selve ansettelsesavtalen, som ikke eksisterer ennå.

– Avtalen vil vi ta opp til behandling i representantskapet når den foreligger, sier Brodtkorb til NTB.

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank.

Luksusseminar

Bakteppet for oppvasken er avsløringer i VG om at Tangen hadde invitert en rekke norske samfunnstopper, blant dem nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA fem måneder før utnevnelsen.

I svar fra Norges Bank på spørsmål som representantskapet har stilt i saken, er det kommet fram at sju av de elleve referansene som ble innhentet om Tangen før utnevnelsen, deltok på seminaret.

Ikke kontroll over AKO

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsikrer om at Nicolai Tangen ikke lenger skal ha kontroll over hedgefondet AKO Capital når han overtar som sjef for oljefondet.

Ifølge Olsen pågår det nå et arbeid for å sikre at det etableres «nødvendig avstand» mellom oljefondet på den ene siden og AKO-systemet samt Tangens personlige formue på den andre.

Han viser samtidig til at Norges Banks hovedstyre allerede har forklart hvorfor konkrete løsninger som sikrer dette, først kunne komme på plass etter at ansettelsen av Tangen var offentliggjort.

– I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen i en pressemelding.

Sentralbanksjefen kommer med uttalelsen etter at representantskapet i Norges Bank mandag rettet krass kritikk mot prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Planen er at saken skal behandles i hovedstyret 27. mai. Selve ansettelsesavtalen vil bli gjort offentlig.

Blir tatt til etterretning 

Solberg (H) vil ikke kommentere konklusjonene fra representantskapet.

– Det er representantskapet som er tilsynsorgan for Norges Bank. Det er de som følger opp saken. Fra regjeringens side tar vi dette ad nota. Vi mener det er forholdet mellom representantskapet og Norges Bank som må diskutere om dette var riktig eller ikke, sier statsministeren til NTB.

Hun vil heller ikke kommentere om hun frykter at tilliten til Norges Bank og oljefondet blant det norske folk vil svekkes som følge av saken.

– Jeg synes det er viktig å respektere det Stortinget har vedtatt er rolledelingen mellom regjeringen og Norges Bank, og det er at Norges Bank er uavhengig. Da vil ikke jeg kommentere alle disse tingene som oppfattes som at jeg blander meg inn i indre ting i Norges Bank, sier hun.

Tangen-spørsmål til Norges Bank:

Representantskapet i Norges Bank har stilt en rekke spørsmål til hovedstyret i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM). Dette er de viktigste:

  • Har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Nicolai Tangens eierinteresser i AKO Foundation og økonomiske forhold?

  • Har Tangen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine interesser innen kapitalforvaltning?

  • I hvilken grad har hovedstyret kunnet kontrollere opplysninger om AKO-selskapenes aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

  • Hvordan vil hovedstyret sikre at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt dersom Tangen som daglig leder for NBIM selv vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?

Representantskapet har også krevd oversikt over:

– eierstruktur for Tangens personlige interesser, både direkte og indirekte, gjennom fond, forvaltningsselskaper, hvilke land selskapene er registrert i, samt andre dominerende eiere i strukturene

– en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet som daglig leder i oljefondet

– om det foreligger noen forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og oljefondet i dag

– hvor stor risikoen er for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og oljefondets investeringer i sammenheng.

Annonse

Tangen-spørsmål til Norges Bank:

Representantskapet i Norges Bank har stilt en rekke spørsmål til hovedstyret i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM). Dette er de viktigste:

  • Har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Nicolai Tangens eierinteresser i AKO Foundation og økonomiske forhold?

  • Har Tangen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine interesser innen kapitalforvaltning?

  • I hvilken grad har hovedstyret kunnet kontrollere opplysninger om AKO-selskapenes aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

  • Hvordan vil hovedstyret sikre at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt dersom Tangen som daglig leder for NBIM selv vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?

Representantskapet har også krevd oversikt over:

– eierstruktur for Tangens personlige interesser, både direkte og indirekte, gjennom fond, forvaltningsselskaper, hvilke land selskapene er registrert i, samt andre dominerende eiere i strukturene

– en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet som daglig leder i oljefondet

– om det foreligger noen forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og oljefondet i dag

– hvor stor risikoen er for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og oljefondets investeringer i sammenheng.

Annonse