Annonse
Statsminister Erna Solberg. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nordmenn har fortsatt høy tillit til myndighetene

De siste dagene før de nye nasjonale tiltakene for å stoppe smittespredning ble kunngjort torsdag, sier 72 prosent at de har tillit til informasjon som blir gitt av myndighetene. Det er 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien, ifølge en spørreundersøkelse fra Opinion.

14 prosent sier de ikke har tillit. Resten svarer verken eller.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen har vist en stabil, men svakt økende tendens i høst, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 71.000 nordmenn hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene. Målingene er gjort kontinuerlig under pandemien.

Torsdag ble det kjent at regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak igjen som følge av den økte smittespredningen. Det medfører blant annet landsomfattende skjenkestopp ved midnatt, strengere regler for private sammenkomster og krav om karantene og negativ koronatest ved innreise til Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) anbefaler at folk holder seg hjemme så mye som mulig i tiden framover.

Tilliten til informasjon fra helsemyndighetene sammenfaller i stor grad med tilliten til myndighetene generelt. To av tre nordmenn har tillit til at helsemyndighetene har iverksatt de nødvendig tiltakene for å begrense smitten, ifølge undersøkelsen fra Opinion.

 

Annonse
Annonse