Annonse
Foto: iStock / cokada

Norge har 182.000 personer med over 10 millioner i nettoformue

Betegnelsen dollarmillioner brukes om personer som har mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Årets utgave av World Wealth Report viser at antall nordmenn som ved årsskiftet kvalifiserte til betegnelsen økte med fire prosent fra fjorårets rapport.

  • Antall dollarmillionærer i verden økte med nærmere ni prosent i løpet av fjoråret, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien.

  • Sterk vekst over flere år gjør at Norge ved årsskiftet hadde totalt 182.000 dollarmillionærer.

  • Foreløpige tall indikerer nå at Covid-19-pandemien har redusert formuene til dollarmillionærene med seks til åtte prosent.

På oversikten over antall dollarmillionærer plasserer Norge seg på 19. plass globalt, rett bak store land som Brasil (18. plass) og Russland (15. plass). Til sammenligning er Sverige på 23. plass, med 142.000 dollarmillionærer. Det innebærer at Norge ved årsskiftet hadde nesten 30 prosent flere dollarmillionærer enn Sverige, til tross for at Sverige har temmelig nøyaktig dobbelt så stor befolkning.

– World Wealth Report dokumenterer den sterke velstandsveksten vi har hatt i Norge. Andelen dollarmillionærer blant nordmenn er svært høy. Koronakrisen har konsekvenser også for det øvre økonomiske sjiktet av befolkingen, samtidig som vi ser en klar tendens til at denne gruppen er klare for grønnere og mer bærekraftige investeringer fremover, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent.

Fjoråret ble preget av internasjonale handelskriger, geopolitisk uro og brems i den globale økonomien. Likevel økte antallet såkalte High Net Worth Individual (HNWI), eller dollarmillionærer, over store deler av verden. For første gang siden 2012 var veksten større i Nord-Amerika (11 prosent) og Europa (9 prosent) enn i Asia- og stillehavsregionen (8 prosent). Den sterke veksten i 2019 ble etterfulgt av stor usikkerhet i verdensøkonomien som følge av covid-19-pandemien.

Bransjeorganisasjonen for verdens børser, World Federation of Exchanges, melder at pandemien har ført til at over 18 trillioner dollar forsvant fra det globale finansmarkedet gjennom februar og mars i år, før en forsiktig positiv utvikling igjen i april. I Capgeminis World Wealth Report for 2020 meldes det om en tilbakegang på mellom 6 til 8 prosent i den globale formuen til HNWIs, om man sammenlikner slutten av april i år med desember 2019.

Norge er blant de landene i Vesten som har hatt den kraftigste økningen i antall dollarmillionærer de senere årene, selv om årets utgave av World Wealth Report viser en relativt moderat vekst på fire prosent i 2019. Øyeblikksbildet nå, midt i håndteringen av en verdensomspennende krise, viser at pandemien påvirker velstanden i Norge i stor grad.

– Umiddelbare tiltak som permitteringer og oppsigelser påvirker hundretusenvis av nordmenn som nå opplever stor usikkerhet. Årets World Wealth Report viser hvordan de økonomiske følgene av koronakrisen treffer alle lag av befolkningen, også de som kan klassifiseres som dollarmillionærer, sier Lehne.

Annonse
Annonse