Annonse
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Norges Bank setter renta ned til 0 prosent for første gang i historien

På rentemøtet 6. mai vedtok komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å sette styringsrenta ned fra 0,25 prosent til 0 prosent.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank skriver også at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover.

– Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien, skriver de.

– Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, skriver Norges Bank.

Det ble på forhånd spekulert på om det kunne bli nullrente under dagens rentemøte.

Analytikerne i DNB og Nordea var likevel samstemte i sine morgenrapporter torsdag om at renta ville bli holdt uendret.

 

Annonse
Annonse