Annonse
Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Skatteetaten

Offentliggjør mottakere av koronastøtte

Finansdepartementet ga nylig Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av kompensasjonsordningen for næringslivet. Siden da har etaten jobbet kontinuerlig med å få ordningen i drift så raskt som mulig. Et av flere prioriterte mål har vært å sikre mediene og offentligheten for øvrig innsyn i hvem som mottar støtten.

– Åpenhet og tillit er blant hjørnesteinene i skatteforvaltningen. De samme prinsippene vil ligge til grunn for kompensasjonsordningen. Derfor legges det opp til å gi alle innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Nyttig verktøy
Skatteetaten tar sikte på at opplysninger om tildelt tilskudd kan bli gjort tilgjengelig kort tid etter at ordningen trer i kraft. Mer detaljert informasjon om innsynsløsningen vil Skatteetaten komme tilbake til når den er klar.

– Skatteetaten mener at en innsynsløsning vil være et nyttig verktøy både for pressen og publikum for å sikre innsyn i hvilke bedrifter og næringsdrivende som har mottatt støtte. Det vil kunne gi grunnlag for statistikk og journalistikk, men vil også være et nyttig verktøy for kontroll med ordningen generelt, sier skattedirektøren.

 

Annonse
Annonse