Annonse
Vi vil trenge støtteordninger til bedrifter og arbeidstakere som varer lenger enn regjeringen har lagt opp til, og de må styrkes, mener Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Han er villig til å bruke over 24,5 milliarder oljekroner mer enn regjeringen neste år.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB      

Senterpartiet vil øse 24 milliarder ekstra fra oljefondet til krisetiltak

Senterpartiets finanspolitiske talsperson legger fram krisepakken når partiet presenterer sitt alternative statsbudsjett torsdag.

Partiet legger opp til en oljepengebruk på 24,5 milliarder kroner mer enn det regjeringen og Fremskrittspartiet så langt har lagt opp til for å sikre sin krisepakke.

Men Gjelsvik mener regjeringen tenker for kortsiktig.

– De skyver ting foran seg, sier han til NTB, og mener det skaper ekstra usikkerhet både for arbeidstakere og bedrifter.

– Alle signaler tyder på at en må leve med store konsekvenser av koronapandemien lenge. Da må en sørge for forutsigbarhet i hvert fall fram til sommeren, sier han.

– Urealistisk eller bløff?

Gjelsvik lister opp kostnader han mener regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ikke har regnet med: En kompensasjonsordning for luftfarten, som regjeringen har lovet Frp å vurdere, inntektssikringen for arbeidstakere, som foreløpig bare løper ut mars, og kompensasjonsordning for bedrifter, som gjelder ut februar.

– Enten er det urealistisk budsjettering, eller så bløffer de for folk, mener Gjelsvik.

Senterpartiets koronakrisepakke er på totalt 32,4 milliarder kroner og omfatter tre hovedbolker:

  • 16,7 milliarder kroner går til å forlenge og forsterke koronastøtteordninger, som kompensasjonsordningen for bedrifter, en ny kompensasjonsordning for luftfarten og inntektssikring for arbeidsfolk og selvstendig næringsdrivende.

  • 6,1 milliarder kroner i avgiftslettelser. Det omfatter å beholde den lave momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut hele 2021, ikke bare første halvår slik regjeringen legger opp til. Partiet går inn for avgiftskutt på totalt 9 milliarder kroner i sitt alternative budsjett, men ikke alt dette regnes med i partiets koronapakke.

  • 9,6 milliarder kroner går til målrettede tiltak for økt aktivitet og omstilling. Innbakt her er cirka 1 milliarder kroner til investeringer og vedlikehold i Forsvaret, en pakke for maritime næringer og 3 milliarder kroner til fylker og kommuner, som skal bruke pengene til vedlikehold og byggeprosjekter.

Bygg og vedlikehold

– Klassisk motkonjunkturpolitikk, sier Gjelsvik.

Med pengene kan fylker og kommuner å framskynde planlagte vedlikeholdsoppgaver og byggeprosjekter, fikse hullete fylkesveier – og på den måten holde bygg- og anleggsbransjen i gang.

– Kommunene og fylkene kan være en viktig motor for å gi økt aktivitet. Men en god kommuneøkonomi må ligge i bånn, sier Gjelsvik, som lover at Senterpartiet vil sikre nettopp det.

Vil sikre sjøfolk

Gjelsvik mener Senterpartiets krisepakke er langt bedre for maritim sektor. Partiet går imot regjeringens foreslåtte kutt i nettolønnsordningen for sjøfolk, en tilskuddsordning for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

– Det er særdeles uklokt, konstaterer han, og lover i stedet å utvide ordningen.

Dessuten vil partiet innføre en vrakpantordning for offshorefartøy og en stimuleringsordning for ombygging av slike fartøy, samt sette av en halv milliard til bygging av minerydderfartøy.

Dumper regningen?

Senterpartiet høyner altså oljepengebruken i forhold til både regjeringen, Fremskrittspartiet og det en eventuell regjeringsmakker Arbeiderpartiet planlegger for. Men det er nødvendig når Norge står i den verste krisen siden andre verdenskrig, ifølge Gjelsvik.

Han avviser at han dumper regningen på framtidige generasjoner.

– Noe av det mest alvorlige vi kan gjøre på vegne av framtidige generasjoner er å sitte passiv og se på at en rekordhøy arbeidsledighet biter seg fast i Norge, sier han.

Annonse
Annonse