Annonse
Fredrikstad er blant kommunene som før koronavaksinen først.  Foto: Terje Pedersen / NTB

Sju østlandskommuner får vaksinene først

Det opplyste overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Den første vaksineleveransen på i underkant av 10.000 doser til Norge kommer 26. desember. Det er samme dato som de øvrige landene i EU/EØS mottar vaksinen. Den neste leveransen kommer 28. desember.

– Da er det i underkant av 35.000 doser som kommer til Norge i romjula. Deretter vil vi ha ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser til Norge, sier Stuwitz Berg.

Videre vaksinering fra uke 1

Både leveransen som kommer 28. desember og de øvrige leveransene, vil distribueres jevnt etter folketall til ulike lagringssteder i regi av helseforetakene over hele landet. Fordi vaksinen gis i to doser med noen ukers mellomrom, sendes kun halvparten av vaksinene ut av gangen, før den andre dosen sendes ut noen uker senere.

– Vi planlegger å starte opp videre vaksinering fra uke 1 for kommuner som er klare for det, og deretter vil vi levere til alle kommuner ukentlig for de aller fleste, sier Stuwitz Berg.

Han presiserer likevel at det er en del små kommuner i Norge, og at noen av disse vil få vaksiner i noe sjeldnere intervaller fordi det ikke er hensiktsmessig med for små leveranser.

– Dette er en krevende jobb på mange nivåer, og ikke minst for kommunene som skal gjøre den store jobben med å vaksinere. Kommunene må selv starte vaksineringen når de er klare for det, sier overlegen.

Han legger til at distribusjonskjeden er kompleks og at det er muligheter for forsinkelser.

Da er det i underkant av 35.000 doser som kommer til Norge i romjula. Deretter vil vi ha ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser 

– Vi er godt forberedt

De første vaksinene i Sarpsborg blir satt 28. desember, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksiner som en av de første kommunene. Vi er godt forberedt og har gode planer for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, sier helsesjef Øivind Werner Johansen til avisa.

Vaksinene i kommunen skal gis over tre dager: 28., 29. og 30. desember.

– Krevende

Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for sykehjemmene i Fredrikstad, sier til Fredriksstad Blad det er usikkert om de kan starte vaksineringen 28. desember.

– Vi vet ikke om vi klarer å få dem ut til sykehjemmene den samme dagen, mulig det blir først den 29., sier hun.

Fredrikstad har bestilt 554 doser, mens Hvaler har bestilt 24.

Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar sier til Hamar Arbeiderblad at det er krevende å begynne vaksineringen i romjula, men at de skal klare det.

Annonse
Annonse