Annonse
Stengte butikker på Sirkus shopping i Trondheim pag. koronavirus. Etter at regjeringen har kommet med strenge tiltak for å begrense koronasmitten.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SSB: Bråstopp for norsk økonomi

«På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver SSB i sin gjennomgang av sine siste prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi nå er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover. En meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB skriver at BNP for Fastlands-Norge ved utgangen av mars er anslått å være rundt 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden. Sammenligner man BNP for mars med februar, var nedgangen på 6,4 prosent, justert for normale sesongvariasjoner.

– Aktiviteten i markedsrettet virksomhet og offentlig forvaltning har falt betraktelig. Stengte barnehager og innstilling eller reduksjon av driften for en rekke helsetjenester har redusert aktiviteten i offentlig forvaltning, skriver SSB.

Det vises også til at nedgangen er sterk innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur og underholdning.

Annonse
Annonse