Annonse
Forbundskansler Angela Merkel satser tungt på hydrogen. Foto: John MacDougall/Pool via AP

Tysk gigantsatsing på hydrogen

Det kommer fram i Tysklands nasjonale hydrogenstrategi, som ifølge tyske medier legges fram onsdag.

Strategien er allerede lekket til flere medier, og ifølge næringslivsavisa Handelsblatt er den nå godkjent av den tyske koalisjonsregjeringen.

Kjernen i strategien er et løfte om 7 milliarder euro til utvikling av hydrogenteknologi i Tyskland. I tillegg loves det 2 milliarder euro til internasjonale partnerskap for hydrogen.

Hydrogensatsingen får dermed en total ramme på 9 milliarder euro, tilsvarende rundt 95 milliarder kroner med dagens kurs.

Målet er å få på plass produksjon av 5 GW hydrogen i Tyskland innen 2030. Det skal deretter skje en fordobling innen 2040.

Den tyske strategien er den hittil mest ambisiøse i Europa, der utslippsfritt hydrogen nå spås en nøkkelrolle i innsatsen for nå klimanøytralitet innen 2050. Hydrogen kan for eksempel brukes som drivstoff i tungtransport og sjøfart, til lagring av energi og som innsats i industri, for eksempel i stålproduksjon.

En norsk hydrogenstrategi ble lagt fram i forrige uke, men inneholdt ingen pengeløfter eller tallfestede mål.

Annonse
Annonse