Annonse
Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skal føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved norske universiteter og høgskoler, og det graderes etter godkjent, mindre mangler eller vesentlige mangler. Nokuts sakkyndige komiteer har levert åtte rapporter til nå, og det er bare Universitetet i Stavanger (UiS) som får «har vesentlige mangler».  Foto: Carina Johansen / NTB scanpix      

Universitetet i Stavanger blir første som får bunnkarakter på kvalitet

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved norske universiteter og høgskoler, og det graderes etter godkjent, mindre mangler eller vesentlige mangler. Nokuts sakkyndige komiteer har levert åtte rapporter til nå, og det er bare Universitetet i Stavanger (UiS) som får «har vesentlige mangler», skriver Khrono.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», står det i rapporten.

Systemproblem

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, understreker overfor Stavanger Aftenblad at det er kvalitetssystemet som stryker.

– Dette er på institusjonsnivå og gjelder systemene våre. Det sier ikke noe om kvaliteten på studiene, for de kan være av god kvalitet, og det er de også, sier Eggen.

Hun sier universitetet er i en prosess mellom to kvalitetssystemer.

Kan miste status

Oslo Met, NMBU og UiS fikk godkjentstempel i samme runde, mens i forrige runde med tilsyn, fikk Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge godkjent og Høgskolen i Vestlandet (HVL) fikk påvist enkelte mangler og med frist til å rette opp disse til 1. juni i år.

Nokut-styret gjør endelig vedtak 23. april. For de andre tre, blir godkjenningen trolig stående, Universitetet i Agder og NMBU får sågar skryt i sine rapporter. Institusjonene har frist til 2. mars med å levere uttalelse om rapportene.

UiS vil trolig få 12 måneder på seg til å rette opp manglende før et nytt besøk fra Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikke manglene da er rettet opp.

Annonse
Annonse