Annonse
EU gjør visse unntak til kravene som må oppfylles av vannkraftverk for at de skal kunne regnes som bærekraftige investeringer. Unntaket gjelder kraftverk uten oppdemmede reservoarer eller med høy effekt i forhold til det oppdemmede området.  Foto: Geir Olsen / NTB      

Enkelte vannkraftunntak fra EU-krav til bærekraftige investeringer

Unntaket trekkes fram som en av endringene som er gjort for vannkraft før EU onsdag la fram sin såkalte taksonomi, en klassifiseringsordning for bærekraftige investeringer.

Klassifiseringen skal hjelpe investorer med å finne bærekraftige prosjekter å sette pengene sine i. Systemet er en del av EUs grønne giv og skal bidra til grønn omstilling av økonomien og til unionens mål om å bli klimanøytral innen 2050.

– Europa var tidlig ute med å reformere finanssystemet for å støtte investeringer knyttet til klimaendringene. I dag tar vi et stort skritt fremover med den første klimataksonomien noensinne. Den skal hjelpe bedrifter og investorer med å fastslå om aktivitetene deres virkelig er grønne. Den vil være avgjørende for å sikre private investeringer i bærekraftige aktiviteter og gjøre Europa klimanøytralt, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Regelverket skal også bidra til å beskytte, bevare og styrke det biologiske mangfoldet.

Vannkraft

Kraftverk uten oppdemmede reservoarer – som utnytter den naturlige vannføringen i en elv – og anlegg med høy effekt i forhold til oppdemmet areal trenger ikke gjennomføre en analyse for å vise at de vil gi mindre utslipp enn 100 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime i et livsløpsperspektiv.

I Norge har det falt mange tungt for brystet at vannkraft ikke er en grønn investering, og regjeringen mente EUs krav var for strenge.

– Vi har uttrykt en bekymring for at vannkraften skal få mye strengere kriterier enn for eksempel investeringer i solceller eller vindkraft, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) etter at hun og flere kolleger møtte fire EU-kommissærer i mars. Hun opplevde da at det var vilje til å lytte til Norges innvendinger.

En utfordring for vannkraften er at selv om strømmen er ren og fornybar, krever utbygging av vannkraft som regel store naturinngrep. Dette kan komme i konflikt med EU-taksonomiens krav om «ikke å gjøre vesentlig skade».

Flere må rapportere

Teksten som ble lagt fram onsdag skal formelt vedtas i mai, og reglene skal gjelde fra årsskiftet.

Sammen med taksonomien oppdateres kravene til bedrifters rapportering om bærekraft. Målet er å komme på linje med kravene til finansiell rapportering.

Alle store og børsnoterte selskaper omfattes av kravet, som nå skal dekke 50.000 bedrifter i EU, mot de 11.000 som er omfattet av de eksisterende reglene, opplyser kommisjonen.

Annonse
Annonse