Annonse
Statsminister Erna Solberg (H) i vandrehallen i Stortinget. Tirsdag neste uke legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB      

Erna Solberg lover fire krisesvar i revidert budsjett

Ifølge Solberg er det nå tydelig at koronapandemien vil gjøre det nødvendig med restriktive tiltak god stund til, selv om gjenåpningen fortsetter og mer og mer av Norge åpner.

Det betyr at det også trengs økonomiske krisetiltak.

– Vi har sagt hele tiden at vi skal holde på disse virkemidlene så lenge norsk næringsliv har behov for dem, sier Solberg til NTB.

Fire utfordringer

Tirsdag neste uke legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Der vil regjeringen spesielt forsøke å svare på fire utfordringer, ifølge Solberg:

  • Sykehusbudsjettene: Her varsler regjeringen en egen sykehuspakke.

  • Psykisk helse og rusbruk: Her vil regjeringen følge opp rapporten fra ekspertgruppen som ble ledet av psykolog Peder Kjøs.

  • Sårbare barn: Regjeringen vil fremme nye tiltak for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge.

  • Tapt læring: Solberg lover støtte til de som har mistet opplæring på grunn av pandemien.

– Alle disse temaene kommer det tiltak på knyttet til revidert nasjonalbudsjett, sier Solberg til NTB.

– Ingen skal stå alene igjen med problemene som er skapt av pandemien.

Ingen «tilleggsprop»

Gjennom pandemien har regjeringen supplert budsjettforslagene med en rekke tilleggsproposisjoner med økonomiske krisetiltak.

Men det vil ikke bli lagt fram noen slik «tilleggsprop» ved siden av revidert budsjett neste uke.

– Utgangspunktet vårt er at vi nå skal ha disse tingene inne i revidert nasjonalbudsjett. Vi forsøker å samle de løse trådene, sier Solberg.

Hun bekrefter at det blir en del koronapenger. Men utover dette blir det for det meste snakk om justeringer av rammene.

– Det er ikke en ordinær budsjettrunde med mange nye tiltak.

Bestillinger fra Stortinget

I forslaget må regjeringen likevel svare på en rekke vedtak fra Stortinget.

Noe av det Stortinget har krevd at regjeringen må legge fram i revidert nasjonalbudsjett, er:

  • et forslag til reduserte ferjetakster allerede i inneværende år og en forpliktende plan for halvering av ferjeprisene på sikt

  • et forslag til hvordan lokal kompensasjon for vindkraft kan sikres

  • en styrking av filminsentivordningen

  • en insentivordning for produksjon av biogass i Norge

Siste før valget

Det reviderte nasjonalbudsjettet er også regjeringens siste ordinære mulighet til å legge fram nye satsinger og oppfylle valgløfter fra regjeringsplattformen før valget.

Men ifølge Solberg er det ikke der fokus ligger.

– Det store fokuset er hvordan vi får fart på Norge i form av arbeidsplasser og å få folk tilbake i jobb, sier statsministeren.

– Og litt valgflesk også?

– Nei. Det er bare godt funderte, gode tiltak, sier Solberg muntert.

Annonse
Annonse