Annonse
Norske tollere kontrollerer de reisende som kommer til Norge over grensen på Svinesund.  Foto: Geir Olsen / NTB    
Tolldirektøren

Fantastisk at så mange vil ta tollerutdanningen

Det er første året at norske studenter kan gjennomføre en tollfaglig bachelorgrad. Studiet tilbys ved Universitetet i Stavanger.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Søkelys på yrket

Han trekker fram at etaten de siste årene har jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver. Blant annet har det vært en TV-serie som mange har fulgt med på, og pandemien har satt ekstra fokus på sikkerhet og beredskap.

– Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lyktes, sier Børmer, som legger til at etaten vil trenge flinke tollere også i årene som kommer.

I bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll er sentrale emner juss, handel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk. I studiet inngår det seks måneder praksis på tollsteder.

Sanner imponert

Tollutdanningen er landets nest mest populære utdanning etter siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), som har 2.221 førstevalgsøkere til sine 500 studieplasser.

Tolletatens oppdragsgiver, Finansdepartementet, er imponert over de ferske tallene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) forstår godt at mange vil jobbe i Tolletaten.

– Etaten har vist en imponerende endringstakt de siste årene, og ny utdanningsmodell er ett av flere viktige utviklingstiltak i en fremoverlent organisasjon, sier han i en pressemelding.

Annonse
Annonse