Annonse
Fiskeriministeren har truet med at ulovlig fiske ved Svalbard vil bli stanset av Kystvakten. Her er KV Barentshav på Svalbard ved en tidligere anledning. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB      
EU slår tilbake i torskekrangel

Mener Norge bryter Svalbard-traktaten

– Det er beklagelig at Norge har truffet en ensidig avgjørelse om å bryte med denne veletablerte tilnærmingen og begrenset mengden arktisk torsk som EU-flåten kan fiske i farvannene rundt Svalbard til et nivå som er betraktelig lavere sammenlignet med EU-rettighetene når det gjelder arktisk torsk, skriver talskvinne Vivian Loonela hos EUs fiskerikommissær i en epost til Dagens Næringsliv.

Hun opplyser til avisen at EU mener Norge bryter med likebehandlingsprinsippet i Svalbard-traktaten.

Bakteppet er at Norge de siste dagene har reagert skarpt på at EU har tildelt seg selv en kvote på å fiske 28.431 tonn torsk i fiskerivernsonen ved Svalbard. Norge har nemlig bare gitt EU lov til å fiske 17.885 tonn.

– Dette er helt uakseptabel opptreden. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være ulovlig og vil bli håndhevet av Kystvakten på alminnelig måte, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) før helgen.

Historiske tall for britisk fiske ved Svalbard danner ikke lenger grunnlag for EUs kvoter etter at britene gikk ut av unionen.

Dermed har Norge nedjustert EUs kvote for å gi en del av kvoten til britene. Men EU vil fortsatt ha like stor kvote som før.

EU, Storbritannia og Norge forhandler for tiden om fiskeriavtaler for 2021. De vil fastsette kvoter for felles bestander og avgjøre spørsmål om adgang til hverandres fiskerisoner og kvotebytte.

Annonse
Annonse