Annonse
En pasient får behandling ved en koronaavdeling på Curry Cabral-sykehuset i Portugals hovedstad Lisboa. Eurostat registrerte en overdødelighet på 450.000 dødsfall i EU fra mars til november i fjor.  Foto: Armando Franca / AP / NTB      
EU

Overdødelighet på 450.000 mellom mars og november

Anslaget er utarbeidet ved å sammenligne dødstallene i de aktuelle månedene med gjennomsnittlige tall for dødsfall i den samme perioden fra 2016 til 2019.

Eurostat sier tallene gir et godt anslag for koronapandemiens omfang fordi de inkluderer alle registrerte dødsfall, uavhengig av årsak. Gjennomsnittet er utregnet fra tall fra alle medlemslandene unntatt Irland.

Overdødeligheten nådde en topp i november, med en økning på 40 prosent fra det vanlige gjennomsnittet for antall dødsfall. Før det var toppen i april, da dødeligheten lå 25 prosent over snittet.

Overdødeligheten sank så jevnt i takt med at smittetallene sank, før både den og smittetallene gikk opp igjen i august.

Særlig Bulgaria, Polen og Slovenia, som alle hadde en overdødelighet på mer enn 90 prosent, ble hardt rammet i november. Også Belgia slet, med en overdødelighet på 60 prosent, mens både Italia og Østerrike nærmet seg en økning på 50 prosent fra snittet.

Annonse
Annonse