Annonse
Politidirektør Benedicte Bjørnland varsler et år med effektivisering av politietaten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Politidirektøren varsler effektivisering – frykter pandemien vil gi strammere budsjetter

Både politimeldingen og koronapandemien gjør at Bjørnland forbereder etaten på et år med effektivisering. Det til tross for at hun mener budsjettet for 2021 isolert sett tyder på et godt økonomisk år for politiet.

– Vi står foran en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer. En prioritering mellom politiets oppgaver og en ytterligere prioritering av arbeidet med å effektivisere vår virksomhet er nødvendig, og vil være avgjørende for den økonomiske situasjonen i politiet framover, sier politidirektøren.

Ifølge politiet selv er det et godt budsjett som støtter arbeidet med å styrke lokal tilstedeværelse, forbedre straffesaksfeltet og den forebyggende innsatsen mot ungdomskriminalitet og kriminelle gjengmiljøer.

578 millioner går til styrking av distriktene. Deler av dette brukes på å videreføre grenseoppdraget pandemien har medført, mens det også jobbes for å opprettholde regjeringens mål om to politiårsverk per tusen innbyggere.

– Arbeidet med å styrke lokal tilstedeværelse er noe etaten skal fortsette å jobbe med. Samtidig er det ikke nødvendigvis synlighet alene som vil være avgjørende i dette arbeidet, sier Bjørnland.

39 millioner settes av til å styrke kapasiteten på påtalesiden. Målet er blant annet kortere saksbehandlingstid for volds- og voldtektssaker.

Arbeidet med å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet får en egen post på 60 millioner kroner i budsjettet.

Annonse
Annonse