Annonse
Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslår plikt for at sykehus og kommuner skal samarbeide bedre.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB      

Regjeringen innfører pliktig samarbeid mellom sykehus og kommuner

Et av hovedtiltakene i Nasjonal helse- og sykehusplan fra 2019 var etablering av 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus. Formålet var å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

– Bedre felles planlegging mellom kommuner og sykehus er avgjørende for å møte utfordringene helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer. Verdien av godt samarbeid har også blitt understreket under koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Derfor foreslår helseministeren et nytt krav til samarbeidsavtalen mellom sykehus og kommuner.

– Kommuner og sykehus skal beskrive helt konkret hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester i helsefellesskapene, sier Høie.

Regjeringen vil fremme lovforslaget i løpet av våren.

Annonse
Annonse