Annonse
Statsminister Erna Solberg (H) ankommer til regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen hotell.  Foto: Stian Lysberg Solum / POOL / NTB      

Regjeringen jobber med tre ulike økonomiscenarioer i budsjettforhandlingene

Scenarioene er utarbeidet av Finansdepartementet og legger fram tre muligheter for veksten i norsk økonomi framover.

Hvor raskt veksten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltakene kan fases ut.

I det mest optimistiske scenarioet kommer mye av gjeninnhentingen i økonomien allerede mot slutten av første halvår 2021. Det gir en vekst på 3,5 prosent i fastlands-brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2022.

I det mest pessimistiske scenarioet lar oppturen vente på seg, men når den først kommer, blir den rask og gir en vekst i BNP på 5,25 prosent i 2022, mener Finansdepartementet.

Tilbakeslaget i økonomien vil gjennom 2021 da være dypere og mer langvarig. Flere bedrifter vil da gå konkurs.

I det mellomste scenarioet beregner departementet at veksten vil ligge på 3,6 prosent gjennom 2022.

Annonse
Annonse