Annonse
Skepsisen til koronavaksine er synkende, viser en undersøkelse i seks industriland.  Foto: AP / NTB      

Stadig flere positive til koronavaksine

I Storbritannia sier nå 89 prosent av de spurte at de vil la seg vaksinere, mot 70 prosent i en lignende spørreundersøkelse i desember.

I Sverige har andelen økt fra 53 til 76 prosent, i USA fra 58 til 64 prosent, i Tyskland fra 63 til 73 prosent og i Japan fra 50 til 64 prosent, viser undersøkelsen som er utført av konsulentselskapet KekstCNC.

Motstanden mot vaksine er størst i Frankrike, der 59 prosent sier at de vil la seg vaksinere. Det er likevel langt flere enn i desember, da 40 prosent sa det samme.

Annonse
Annonse