Annonse
ET SOSIALDEMOKRATI I ENDRING: Forfatter og historiker Finn Olstad hevder sosialdemokratiet har endret seg siden etterkrigstiden. Foto: Edvard Thorup
Derfor bok
Har skrevet bok om Arbeiderpartiets historie

– Vår tids sosialdemokrati er noe helt annen enn i etterkrigstiden

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Det mangler en oppdatert historie om Arbeiderpartiet. Jeg mener at jeg har kunnskaper til å skrive denne historien. Og jeg tror at jeg har synspunkter som kan være av interesse for andre.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– Hovedpoenget er å følge Arbeiderpartiets utvikling over tid og sette den i sammenheng med samfunnsutviklingen. Hvem har partiet til enhver tid representert? Hva slags politikk har det ført? Hva har det fått til?

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Jeg vil trekke fram tre temaer: 1. Det jeg kaller arbeiderpopulismen, som preget partiet tidlig på 1900-tallet. 2. Sosialdemokratiets ulike betydninger; våre dagers sosialdemokrati er f.eks. noe helt annet enn sosialdemokratiet i etterkrigstiden. 3. Hvordan staten under Gro Harlem Brundtlands regjering og senere regjeringer har trukket seg tilbake fra økonomisk styring, men i stedet har villet styre enkeltmenneskenes liv i sterkere grad.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Jeg synes egentlig det gikk greit. Men det er alltid en utfordring å skrive om vår egen tid.

Hva vil du oppnå med boken?

– Å skrive en spennende og interessant historie, å plassere Arbeiderpartiet i en historisk sammenheng og å bidra til en fornuftig og positiv diskusjon om partiets framtidige kurs og om norsk politikk i det hele tatt.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– En litt bedre forståelse av vårt eget samfunn.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Jonas Gahr Støre, fordi Arbeiderpartiet trenger litt nytenking forankret i historien.

Finnes det en bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– Terje Tvedts verdenshistorie er interessant og lettlest.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Den engelske historikeren Edvard P. Thompson, som lærte meg å tenke historisk om arbeiderklassen.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Forsøker å følge med i aviser, tidsskrifter og på nettet.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Hvor mye folk er villig til å endre livet når de synes noe står på spill.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Finn Olstad (71)

 • Yrke: Historiker
 • Utdannelse: Dr. philos
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «En historie om Arbeiderpartiet. Fra arbeiderpopulister til verdensborgere»
 • Forlag: Dreyers Forlag
 • Antall sider: 335
Annonse

Finn Olstad (71)

 • Yrke: Historiker
 • Utdannelse: Dr. philos
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «En historie om Arbeiderpartiet. Fra arbeiderpopulister til verdensborgere»
 • Forlag: Dreyers Forlag
 • Antall sider: 335
Annonse