Annonse
Den profilerte oljevarsleren åpnet ballet da Stortinget mandag holdt kontrollhøring om prosessen rundt åpningen av Barentshavet sørøst for oljevirksomhet i 2013. Foto: Terje Pedersen / NTB.
Oljehøring i Stortinget

Varsler slår alarm om ukultur

Den profilerte oljevarsleren åpnet ballet da Stortinget mandag holdt kontrollhøring om prosessen rundt åpningen av Barentshavet sørøst for oljevirksomhet i 2013.

– Jeg mener å kunne påvise ukultur i departementet og manglende informasjon til Stortinget og politiske beslutningstakere, sa Wiborg til medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Vi ser dessverre at kostnadene ved å være varsler, det å ta opp konfliktstoff, er veldig høy. Det har den også vært i Oljedirektoratet, sa han.

Ifølge Wiborg bør Stortinget spesielt få mer informasjon om mulighetene for tap ved oljeinvesteringer. I høringen sto han likevel fast på at det var riktig å åpne Barentshavet sørøst.

Wiborg fortalte også om siling av informasjon i oljebyråkratiet.

– Noen ganger skjedde redigering, eller filtrering, som jeg har kalt det, et godt stykke ned i systemet. Sjefene over var ikke fullstendig klar over hva som skjedde. Og noen ganger skjedde det langt oppe, sa han.

Wiborg var i sin tid ressursdirektør i Oljedirektoratet. Han har levert varsler i flere saker, og i 2013 fikk han sparken på dagen. Oljedirektoratet avviste den gang at oppsigelsen hadde noen sammenheng med varslene han hadde kommet med.

Wiborg mente oppsigelsen var usaklig og fikk til slutt jobben tilbake, men pensjonerte seg i 2014.

Annonse
Annonse