Annonse
Forfatter og SV-politiker Heikki Holmås mener vi allerede har den rette teknologien som trengs for å nå klimamålene innen 2030. Foto: Mariam Butt / NTB
Derfor bok
Heikki Holmås

– Vi har teknologien som trengs for å begrense oppvarmingen, men mangler politisk kraft og vilje

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Fordi bevisstheten om hva det kreves av Norge for å stoppe klimakrisen er for lav. Jeg prøver å forklare hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader og de konkrete forslagene til politikk vi kan føre i Norge for å kutte ned mot null frem mot 2030.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– At temperaturen vil fortsette å stige så lenge vi slipper ut CO2 og at vi har teknologien som trengs for å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grader, men at det som mangler er politisk kraft og vilje til å gjøre det.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Hvis vi fortsetter som i dag har verden sluppet ut nok CO2 til å øke temperaturen allerede i 2030. Jeg argumenterer derfor for at Norge må kutte ned mot null innen den tid og at oljeindustrien må ta ansvar for utslippene fra bruken av oljen og gassen de produserer. I tillegg fremmer jeg konkrete forslag til politikk for å få til dette til. Et annet hovedpoeng er at omstillingen må være rettferdig og at fagbevegelsen derfor må ta lederskap for å drive gjennom omstilling som kutter utslippene til null.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Knapphet på tid.

Hva vil du oppnå med boken?

– Å flytte debatten om klima i Norge. Vi må kutte CO2-utslipp til null. Da er det ikke lenger nødvendig å lete etter de billigste utslippene, fordi alle skal vekk. I tillegg appellerer jeg til fagbevegelsen om at de må ta lederskap i omstillingen til nullutslipp, slik at den blir rettferdig og kan gjennomføres. Det er også et mål at politikerne i Norge skal føle seg forpliktet til å forklare i hvilken grad norsk klimapolitikk forholder seg til at vi har forpliktet oss til å bidra til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Min påstand i boken er at politikken som føres er langt fra tilstrekkelig.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– At klimakrisen er blodig alvor, at det haster å håndtere den og at det mulig for Norge å gjøre vår del av jobben med å kutte CO2-utslippene til null frem mot 2030.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Jeg følte at det manglet en bok om klima som kombinerte alvoret i klimakrisen med konkrete forslag til hva vi i Norge kan gjøre for å bidra til en rettferdig omstilling til nullutslipp så raskt som nødvendig.

Barneforfatter Astrid Lindgren har betydd mye for Heikki Holmås opp igjennom. Foto: Siw Pessar

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Frode Alfheim som organiserer de ansatte i oljeselskapene og prosessindustrien. Jeg håper han leser forslagene mine og begrunnelsene bak dem, og tenker de kan være mulige å slutte opp om til beste for arbeidsfolkene han organiserer og folk flest i Norge og verden.

Hvilken bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– Brageprisvinnende Anja Røynes bok Varm klode - Kaldt hode, som viser hvorfor det er lurere å kutte klimautslippene raskt, enn å vente på spekulative og mye dyre teknologier som bare kanskje kan hjelpe oss senere.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Astrid Lindgren - fordi hun fortsatt får meg til å gråte med sine gripende allmenne karakterskildringer.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Venner og medier.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At rommet for politikk er mye større enn politikerne har trodd. Folk er med når vi erkjenner at det er krise og lederne våre fremmer politikk som virker rimelig og velbegrunnet. Dette er nyttig lærdom når vi skal takle klimakrisen.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Heikki Holmås (48)

 • Yrke: Bærekraftsjef Muliticonsult
 • Utdannelse: Bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH og Master i energiledelse fra BI
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «Kloden brenner – Hva må gjøres?»
 • Forlag: Res Publica
 • Antall sider: 263
Annonse

Heikki Holmås (48)

 • Yrke: Bærekraftsjef Muliticonsult
 • Utdannelse: Bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH og Master i energiledelse fra BI
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «Kloden brenner – Hva må gjøres?»
 • Forlag: Res Publica
 • Antall sider: 263
Annonse