Annonse

Satser på kredittkort på mobil i 2012

Near Field Communication (NFC) er kort og forenklet sagt en teknologi for berøringsfri kommunikasjon over svært korte avstander. Mobiltelefonen holdes opp mot en elektronisk avleser på cirka 2–8 cm avstand og personlig informasjon blir registrert.  

Gjennom NFC kommuniserer mobilen med den fysiske verden i dens umiddelbare nærhet. Sammen med nyvinninger innefor SIM-teknologien åpner dette for at man kan legge kredittkort, billetter, nøkler, ID-kort, resepter og mye mer sikkert plassert i telefonen. På en rask og effektiv måte vil man kunne bruke mobilen til en rekke gjøremål, som å betale i butikk, åpne dører, validere bussbilletter og hente medisiner. Mobiltelefonen skal legitimere eieren på svært kort tid. 

I Norge jobber Telenor med å utvikle NFC-løsninger, og der mener de at de første kommer allerede i år. 

– Jeg tror dette kommer, kanskje allerede i løpet av 2012. Vi har jobbet med å finne gode løsninger lenge. Det er mange måter å bruke denne teknologien på forklarer Viktoria Erngard, som leder prosjektet i Telenor. 

Nye betalingsløsninger har lenge vært forsøkt og prøvd ut på flere områder. Å bruke mobiltelefonen som utgangspunkt vil være en fordel fremfor andre typer løsninger, mener Erngard. Hun forteller at bruk av mobiltelefon ved elektronisk betaling vil bli en  bedre løsning enn for eksempel elektroniske billetter ved offentlig transport i Oslo, for å bruke et nærliggende eksempel som folk kjenner til.

Problemet er at disse kortene ikke sier fra når du må fylle på mer penger. Så kan man plutselig bli stående i bussen med for lite penger på plastkortet. Da må man oppdrive en automat for å fylle på, dersom det ikke er i nærheten av et sted hvor man får fylle på kortet over disk. Det har kostet minst 600 millioner kroner å utvikle dette systemet for offentlig transport i Oslo, men det er lett å se at tjenesten fremdeles er ufullendt. 

Da har flyselskapet Norwegian lagt seg på en mer brukervennlig løsning. Norwegian har fått mye positiv omtale langt utenfor Norges grenser, for sitt scanningsystem, der reisende kan skanne strekkoden med reiseinformasjon direkte fra egen mobiltelefon ved gaten, slik at boardingkortet blir utskrevet på stedet.  

Nå kommer Telenor i nært samarbeid med DNB på banen for fullt, da teknologien i liten grad har vært tatt i bruk i Norge. Viktoria Erngard er en nøkkelperson prosjektet, og sammen med kolleger i DNB håper hun at de første tjenestene kan lanseres i løpet av året. 

– Telenor ønsker i samarbeid med andre å skape nye og spennende tjenester. Det kreves også en fysisk infrastruktur til det. Det må settes opp nye betalingsterminaler, billettlesere og låser i inngangsdører med NFC dersom dette skal komme på plass, sier Erngard. 

Prøvekaniner for testprosjekt i Norge

I et prøveprosjekt som Telenor og DNB nylig har gjennomført, blir mobiltelefonen en betalingsløsning som vil la bankkortet og eventuell lommebok få hvile. 

De 200 personene som deltok i prøveprosjektet fikk hver sin mobiltelefon med et nytt SIM-kort. Kundene fikk laste ned et «kontaktløst» MasterCard som DNB har utstedt til innehaveren av telefonen. 

De butikkene som deltok fikk installert en ny type kortleser som kan lese av informasjon fra SIM-kortet i telefonen. Kunden holder telefonen opp mot kortleseren, så blir hans eller hennes kredittkort belastet for kjøpet. 

Anette Cocheron, en av deltakerne i prosjektet, mener løsningen er ypperlig.

– Testprosjektet jeg deltok i varte i to måneder og jeg fikk handle på utvalgte steder i den perioden. Vi fikk 400 kroner til småkjøp, men måtte selv dekke det som overskred den summen. Jeg fikk bruke dette på et apotek, noen kaffebrennerier og på 7-11. Jeg er ingen ungdom, men følte likevel at dette ikke var noe vanskelig. Faktisk mye lettere enn å betale med bankkort, når man står der med hendene fulle fra før. Dessuten følte jeg at det var helt trygt, forteller Cocheron, som gleder seg til at løsningen blir permanent. 

– Jeg kommer til å ta dette i bruk når det kommer. Dette var en behagelig måte å handle på. Det gikk mye fortere og var veldig moro. Jeg følte meg verdensvant som bare det, og savner det allerede, smiler hun. 

Cocheron er ikke alene om å være tilfreds med den nye betalingsløsningen. Av de 200 deltagende i testen, svarte 97 prosent i etterkant at dette er tjenester som de ønsker å bruke når det blir lansert.

– Flere av dem som var med i testen karakteriserte løsningen som både magisk og superenkelt, sier Telenors Erngard.

Hun forteller at kontaktløs betaling for tjenester som billetter og adgang blir stadig mer populært over hele verden, men at de nye løsningene fremdeles dreier seg om bruk av plastkort. 

– Utprøvingen av betaling via mobiltelefon i den virkelige verden gir oss nå svært viktig kunnskap om brukererfaring, og om utfordringer og muligheter som ligger i mobil betaling. 

Under den årlige Handelskonferansen i regi av Virke i november 2011 ga Rune Bjerke i DNB og Telenors Jon Fredrik Baksaas en smakebit av den fremtidige betalingsløsningen foran er lydhørt publikum. 

– Mobilen er bredt akseptert som brukerflate og DNB kan gjøre det minst like trygt som å betale med kort her i Norge, sier Bjerke i DNB. 

Kontanter brukes lite i samfunnet i dag. Kun 6,2 prosent av betalingene som foregår blir utført med kontanter. Her kommer flere sammenfallende interesser inn i bildet, da verken handelsstanden eller bankene ønsker å behandle for mye kontanter, fordi det er kostbart og tidkrevende.

– Norge er ikke i forkant med denne teknologien, langt fra, den er allerede i bruk i for eksempel Japan. Det har blitt populært der, ikke minst fordi hyppige småbetalinger utgjør et stort volum. Nå er det om å gjøre å ligge litt i forkant i Norge også, presiserer Baksaas.

Tatt i bruk i det store utland

Near Field Communication er allerede tatt i bruk i Japan, England, USA, Frankrike og Spania . Til og med i Kenya er de langt fremme på dette området.  

– I Nice i Frankrike brukes teknologien til kjøp av kollektivreiser. Der skanner du et lite symbol på trikkeholdeplassen om du vil ha dags-, ukes- eller månedskort, og bruker mobilen i stedet for et «flexuskort». Dette systemet vil også bli tatt i bruk under OL i 2012 i London. De jobber med løsningen. Jeg kjenner også til at det foregår i Barcelona og at det er på enkelte områder i Tyrkia, forteller Erngard.

Det finnes også et potensielt marked i Bangladesh og Pakistan der Telenor har operert i flere år. 

Det er altså ikke bare i industriland dette har en fremtid. Afrika er allerede en storforbruker av mobile tjenester, der man i mange land gikk rett til mobilnettet uten å gå veien om et fasttelefonnett. 

– Kenya har kommet lengst med det mobile betalingssystemet på det afrikanske kontinentet. Det er mulig å betale med mobiltelefonen i lokale dagligvareforretninger og i drosje, forteller Eivind Fjelstad i Norwegian-African Business Association (NABA). Han har selv sett dette på nært hold. 

– Kenyanerne er langt foran oss i denne utviklingen. Det er mobilselskapet Safari.com som har utviklet løsningen i samarbeid med en av de største Panafrikanske bankene.

– Fordelen for Afrika er at de kan gjøre slike teknologihopp. Det er ingen omvei via fastnett. Det er grunnen til at vi ser en mobiltelefonrevolusjon på mange områder på det afrikanske kontinentet, sier Fjeldstad.

Og nå skal nordmenn lære om mobilteknologi av kenyanere. Fjeldstad forteller at teknologi, energi og Øst-Afrika blir tema under et arrangement ved NTNU i Trondheim 8. mars. Dit kommer representanter fra nettopp Safari.com i Kenya for å snakke om mobile betalingsløsninger. NTNU har ikke noen tung kompetanse på dette området i dag.

Miljø og sikkerhet

De nye SIM-kortene gir også miljøgevinster. Mange av de fysiske plastkortene vi bruker i dag er laget av forurensende PVC og andre materialer som heller ikke er bra for miljøet. Ved å legge virtuelle kort på mobiltelefonen, reduserer man bruk av miljøgifter på sikt. Vanligvis har folk mange plastkort i omløp til forskjellig bruk: Trening, transport, bank, forsikring, fly, kredittløsninger, bibliotek, hotell, arrangementer etc. Plastkortene brukes nær sagt til alt på alle områder der det behøves en form for identifikasjon. Elektronisk distribusjon av kort over mobilnettet er i tillegg mer miljøvennlig enn tradisjonell distribusjon via post. Elektroniske billetter, kvitteringer, fakturaer og liknende vil gi mindre forbruk av papir og mindre forsøpling. Når dette tas i bruk vil forbrukeren merke disse fordelene, og hverdagen vil sannsynligvis bli litt enklere for de fleste. 

Den store utfordringen har hittil vært sikkerheten. 

Viktoria Erngard har også svar på det. Hun mener løsningen har like god, om ikke bedre sikkerhet enn dagens løsninger. SIM- kortet hvor de virtuelle kortene lagres, er et sikkert lagringsmedium og har mye til felles med kredittkortene med chip. 

– Transportkanalen til kortet har såkalt ende-til-ende sikkerhet, så ingen kan plukke opp hva som blir oversendt. Dersom man mister mobilen, vil man kunne sende en melding til de kortene som ligger der, om at de skal slette seg selv, eller du kan sperre det via Nettbanken eller Telenor. I tillegg viser studier at det tar kortere tid før man oppdager at man har mistet telefonen enn at man har mistet lommeboken. Man vil også kunne legge inn en PIN-kode for å få tilgang til sensitive tjenester, eller for å bekrefte kjøp.

I DNB er man fortsatt en smule mer tilbakeholdende med å lansere et tidspunkt for når en betalingsløsning for mobiltelefonen kan lanseres bredt i Norge. Det har vært en utvikling i mange år bort fra pengesamfunnet og mot kort og elektronisk betaling og det er allerede klart at mobilen spiller en avgjørende rolle her. Likevel er det fortsatt ikke mulig å bruke mobilen som en elektronisk bank for fysisk å betale med. 

– Teknologien eksisterer, men mobilene må først ha sikkerhetsløsninger som gjør at de skal kunne fungere på denne måten, og det vil komme, men det er nok for tidlig at det skal vil bli lansert i 2012, opplyser Vidar Korsberg Dalsbø som er informasjonsrådgiver i DNB. Han påpeker at Norge er veldig langt fremme på verdensbasis når det gjelder å tenke i disse baner og at vi allerede har utviklet mobil BankID som tilbyr sikker bruk av mobile banktjenester og nettbank. 

– Jeg tror en slik mobil betalingsløsning kan bli lansert tidligst i 2013, men det er vanskelig å spå. Når teknologi tar av går det ofte raskt, sier han.

Det globale revisjons- og analyseselskapet KPMG har i en stor forbrukerundersøkelse blant 9000 forbrukere i 31 land ble som ble lansert i desember i fjor kartlagt forbrukernes holdninger til bruk av ny mobilteknologi. Svarene bekrefter at det kun er et spørsmål om tid, sannsynligvis nokså kort tid, før mobiltelefonen blir vår nye «lommebok». Forbrukernes holdninger er forlengst oppfattet av teknologi- og teleselskapene. En undersøkelse KPMG gjorde i fjor blant 1000 ledere i ulike teknologi- og teleselskap fra hele verden, tyder på at den mobile banken er rett rundt hjørnet (se figur). 

– Undersøkelsen viser at smarttelefonene vil endre vårt forbruksmønster radikalt, heter det fra KPMG.

Annonse
Annonse