Annonse
anne_gretland_o.jpg
– Kjønn spiller ikke noen rolle. Det er lederegenskaper som er det viktigste for om man er fornøyd med sin leder eller ikke, sier Anne Gretland, leder for Oda-Nettverk.

– Kjønn spiller ingen rolle

En ny undersøkelse som blant 626 kvinner i IT-bransjen og medlemmer av IKT-kvinnenettverket Oda viser at respondentene er relativt indifferente til hvorvidt de foretrekker en kvinnelig eller mannlig sjef.

– Det er gode nyheter. Det viser at kjønn ikke spiller noen rolle, men at det er lederegenskaper som er det viktigste for om man er fornøyd med sin leder eller ikke, sier Anne Gretland, leder for Oda-Nettverk i en pressemelding.

Vil helst ledes av menn

Da kvinnene i undersøkelsen ble spurt om de ville valgt en kvinnelig eller en mannlig leder hvis de måtte velge, svarte 45 prosent at de ville valgt en kvinnelig leder. En større andel, 55 prosent, ville imidlertid valgt en mannlig leder.

– Kvinnene i undersøkelsen forteller at det spiller liten rolle om en leder er mann eller kvinne, men når de må velge velger flertallet en mannlig sjef. Hvordan forklarer dere dette?

–Vi tror dette bygger på erfaringene til de som har blitt spurt. Det rett og slett mange flere mannlige enn kvinnelige ledere i IKT-bransjen. Det er mannlige ledere som er «normen», og det er ingen tvil om at det er mange flinke ledere der ute. Det faktum at flertallet har svart at de ville valgt en mannlig leder, kan tyde på at de fleste har hatt gode erfaringer med sine mannlige ledere, og at de ikke vil bytte sjefen ut bare for å få en sjef av et annet kjønn, sier Helene Clementsen, kommunikasjonsansvarlig i Oda-nettverket.

Samarbeider lettere med menn

Undersøkelsen viser at de aller fleste er fornøyde med sin nærmeste leder, uavhengig av kjønn. To av tre i undersøkelsen har i dag mannlig leder, og av disse er det få som savner en kvinnelig leder (19 %).

Noen kjønnsforskjeller avdekker imidlertid undersøkelsen. Funnene viser at kvinner helst betror seg til kvinner, men at de synes det er langt enklere å samarbeide med menn. Det er seks ganger så mange som opplever at det er enklere å samarbeide med menn enn med kvinner.

Foretrekker det kjente

I en annen undersøkelse, Randstad Workmonitor, fant konsulentselskapet Ranstad tidligere år at 33 prosent av 400 spurte arbeidstakerne mente at kvinner er best egnet til å lede. 27 prosent mente at mennene gjør den beste lederjobben. I Randstads undersøkelse, som i kvinnenettverket Odas undersøkelse, var det imidlertid flest som ville ha mannlig sjef.

37 prosent ville heller ha en mannlig enn en kvinnelig sjef. En litt mindre andel, 34 prosent, vil heller ha en kvinne enn en mann som sjef. Camilla Grana, daglig leder i Randstad, viste i en kommentar til Ukeavisen Ledelse til at de mannlige sjefene er i flertall, og det kan være en forklaring på hvorfor mannlige ledere foretrekkes. Man foretrekker det sikre fremfor det mer usikre man oppfatter ligger i et eventuelt kvinnelig lederskap.
Ranstad og Oda-nettverket er altså helt på linje når de skal forklare hvorfor det er flest som vil ha en mann som sjef.

Færre flinke piker på toppen
Annonse

Færre flinke piker på toppen
Annonse