Annonse

Synspunkt

Analyse

Småpartienes skjebne

En viktig lederegenskap i et lite regjeringsparti er å håndtere nederlag. Kjell Ingolf Ropstad brukte to ulike strategier denne uken. Venstres Sveinung Rotevatn følger bare én av dem, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Krise koster

Koronakrisen koster familier og privatpersoner, bedrifter og kommuner, kulturarrangører og frivillige organisasjoner. Og den koster staten – i tapte skatter og avgifter, og i pengene som blir brukt for å gjøre krisen levelig for oss alle, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

Etter pandemien: En verden delt i to?

Virkningene av pandemien har spredt seg langt utover diskusjoner om smittevern, døde, konkurser og arbeidsløshet. Nå skjerpes motsetningene mellom supermaktene Kina og USA på en måte som nesten ser ut til å være irreversibel.

Synspunkt

Forskning viser at forskning funker

Like barn leker ikke nødvendigvis best, men bedrifter som jobber sammen tjener mest. Det er også de som vil komme helskinnet og styrket ut av koronakrisen. De andre lever farlig.

Synspunkt

COVID-19 truer opplevelsesøkonomien

At tjenesteytende sektor utgjør omlag 80 prosent av norsk brutto nasjonalprodukt, sier litt om hva vi står overfor, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Synspunkt

Et perspektiv på lederutvikling

– før, i og etter koronatiden.

Synspunkt

Enda en krise

Litt over ti år etter finanskrisen, er vi inne i en ny krise og resesjon.

Synspunkt

Lederskapets yin og yang

Hva er grunnlaget for ledelse i praksis, spør Frode Dale.

Synspunkt

Tangen, filosofer og retoriske ritualer

«Etikk er viktig, men timingen er ikke god nå», skriver Jørn Bue Olsen.

Kommentar

Støtte pluss øks

Koronastøtten til museer som kommer denne uken, vil ikke føre dem ut av krisen. Flere må selv bruke sparekniv og KODE må bruke øks på eget tilbud til publikum.

Synspunkt

Rettssikkerheten med eller uten domstolsreform

Domstolsreformen er i spill. Nok en gang strides regjering og opposisjon om hvor mange tingretter vårt land bør ha, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Ledelse i regnskapets time

Alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Slik blir det ofte når stammespråket er «finansk», skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

Norske koronaprodukter må ut på verdensmarkedet

Norge trenger flere bedrifter som vrir produksjonen over på det verdensmarkedet trenger akkurat nå. Selv etter at koronakrisen er over, vil behovet for de nye løsningene være der. Flere har allerede greid det!

Analyse

Det glipper for regjeringen

Opposisjonen på Stortinget er blitt oppsiktsvekkende sterk. Regjeringen ser svakere ut enn noen gang – om man ser bort fra koronahåndteringen. Den er viktigst nå, men kanskje ikke om et år, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

«Amerika først» - i sin dypeste krise.

«Green New Deal»-politikk passer ikke Donald Trumps «Amerika først».

Synspunkt

Offentlig sektor må bygges ned!

Jeg har hørt noen gi uttrykk for at de er glade for at de har en jobb i det offentlige de siste ukene. Offentlig sektor oppleves som tryggere enn privat sektor. Og med god grunn: Korona-krisen har nesten utelukkende rammet privat sektor, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Bruk pandemien til å styrke bedriften

IT-support-avdelinger landet rundt oversvømmes av problemet fra hjemmekontoret. De burde heller prioritert å ruste bedriften for fremtiden, skriver Kristine Dahl.

Synspunkt

Sommarjobb og smittetiltak

Korona må ikkje knuse draumane til dei nyutdanna, og bedriftene må tilby dei sommarjobbane som er smittefagleg forsvarleg. Det kan også gjera norske verksemder til vinnarar på HR.

Synspunkt

Norge trenger like muligheter

Oslo kommer ikke til å tiltrekke seg kompetente arbeidstagere fra utlandet så lenge arbeidsliv og kommune tar for gitt at alle er nordmenn. Høyt utdannende innvandrere trenger gode strukturer for å integreres i norsk arbeidsmarked, og da må Oslo Kommune kunne konkurrere globalt.

Synspunkt

Konstituert korona­direktør i krise – nå står vi sammen!

La oss klappe for norsk næringsliv, mange næringer blør snart i hjel og får nødvendig blodoverføring fra gamle synder i nordsjøen, det skal vi være sjeleglad for.

Analyse

Oljelobbyen kan tape

Politikerne kommer til å tenke annerledes om redningspakker i juni enn de gjorde i april. Det kan føre til at olje- og leverandørindustrien mister sin lobbyseier på oppløpssiden.

Synspunkt

Arbeidsgiveravgift og ønsket om å ansette levende mennesker

2020 har bragt med seg frykt for økt arbeidsledighet, utenforskap og større ulikhet, både i Norge og globalt. Vi vet at den viktigste motgiften mot dette er jobber. Ikke bare høy verdiskapning og økonomisk vekst, men jobber. Arbeidsgiveravgiften er en snublestein, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

Synspunkt

Kriser og innovasjon – hva er sammenhengen?

Hvorfor øker ofte nyskaping og innovasjon i krisetider?

Synspunkt

Rapport fra risikosonenTreffsikre økonomiske virkemidler

Før dette har gått igjennom Stortinget, vil vi fort nærme oss 500 milliarder kroner som må hentes fra Oljefondet, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Synspunkt

Stillingsvern under press?

Hvor reelt er stillingsvernet dersom arbeidsgiver foreslår at dere inngår en sluttavtale? Det hjelper ikke å ha ‘juridisk rett’ dersom arbeidsgiver i praksis kan avtale rettsbeskyttelsen bort.

Synspunkt

Styring på sosialdemokratisk grunn i en post-koronatid

Velferdssamfunnet vil trenge oss alle, de statsdrevne virksomheter, de kommunale, de ideelle, og de private, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Gode ledere kan gjøre en forskjell

Hva gjør vi når folk kommer tilbake til arbeidsplassen og alle ikke har hatt det like greit?

Synspunkt

Skap gode følelser på hjemmekontoret

Her er tre forslag til en strategi for å gjøre det beste ut av livet på hjemmekontoret. Gode følelser skapes ved å mestre noe nytt.

Synspunkt

​​​​​​​Påfyll av kompetanse har aldri vært ­viktigere

Morgendagens arbeidsliv kan bli krevende for oss alle, uavhengig av korona. Løsningen er påfyll av kompetanse – både på kort og lengre sikt, skriver Econa-sjef Nina Riibe.

Synspunkt

Regjeringen vil styrke alle forsvarsgrenene, med en plan som er i balanse

Selv i en tid med stor økonomisk usikkerhet, velger regjeringen en kraftig økning av forsvarsbudsjettet.

Kommentar

Nå rives Y-blokkaDe skulle ha flyttet hele regjeringskvartalet til Økern

Hvorfor må 5000 byråkrater «bo sammen» midt i hjertet av Oslo? Hvorfor kunne ikke det nye regjeringskvartalet legges til Økern?

Analyse

Den gode ­Tangen-effekten

Striden om ansettelse av ny oljefondsjef kan få én positiv konsekvens. Diskusjonen om skatteparadis kan komme til den fasen der det ikke bare blir snakket, men også gjort noe, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Vi trenger krisetiltak som holder folk i arbeid

Vi ser stadig tydeligere at de nye permitteringsreglene gjør det mindre lønnsomt å holde ansatte i arbeid. Lønnssubsidiering kan være rett spor nå, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

Krise er lakmustest for virksomhetskulturen

Sjekk din egen kulturpuls, oppfordrer Vibeke Rørvik.

Synspunkt

Kan vi forutse kriser?

De oppleves å komme plutselig. Det er sjelden tilfellet, og spirene til løsninger har oftest ligget der lenge, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Inkludering i isolasjon og krisetid

Mer enn noen gang er det behov for å sette søkelyset på mental helse knyttet til det å skape en trygg arbeidshverdag, Monica A. Paulsen og Bernhard H. Hilmarsen.

Synspunkt

Arbeidsliv 2.0

Vi ser nå et skille mellom de som har tatt digitaliseringsmulighetene til seg kontra de som har sittet på sidelinjen, skriver Arild Spandow.

Synspunkt

Feilslått lederutdanning på avveie?

Synspunkt

Slipp medarbeiderne dine fri

Hvordan lede andre mennesker når vi ikke møtes fysisk? Bruk anledningen til å bytte ut kontroll med tillit, utfordrer Tom Karp.

Synspunkt

Koronakrisen viser at vi trenger felles standarder

Det aller beste ville være om de europeiske landene samarbeidet om et felles register for aggregerte data, skriver Pål Rydland.

Synspunkt

Kan Norge igjen bli gründerlandet?

De siste 20 årene har andelen gründere i Norge falt. Koronakrisen vil trolig snu den trenden. Med rett politikk kan det kanskje bli begynnelsen på en ny gullalder.

Synspunkt

Kan vi egentlig stole på at Erna tar godt nok vare på persondataene våre?

Vil «lettvinte» løsninger i Koronaens navn ødelegge for langt mer vesentlige digitaliseringsinitiativ i fremtiden, spør Mikael Tysvær.

Synspunkt

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre, spør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Etter korona må alle til pumpene, også de over 50

Hva skjer med 50-åringer straks de fyller år, spør Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Støre må i front

Jonas Gahr Støre elsker å overveie hva regjeringen gjør heller enn å si et klart ja eller nei, skriver professor Noralv Veggeland.

Synspunkt

Alle kan trene «omstillingsmuskelen»

Gevinstrealisering i de aller fleste endringsprosjekter vil kreve at mennesker slutter opp om prosjektet, skriver Vidar Degrum.

Rapport fra risikosonenDen store usikkerheten i koronaøkonomien

Den gode strategien er å velge et mangfold av prosjekter å satse på, og noen av disse vil vokse frem som vinnere, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Synspunkt

En følelse av desperasjon…

For litt over seks uker siden sendte jeg et bilde til mine kollegaer i SMB Norge. Jeg sto og gliste foran en vakker foss på Bali. Namaste!, skriver Olaf Thommessen.

Synspunkt

Et sjokk som dette er starten på en lang innovasjonsreise

Koronakrisen åpner for politisk innovasjon, skriver professor Oscar Amundsen.

Synspunkt

Digitalisering kan bremse effekten av stadig økende kompleksitet

Når offentlig sektor oppleves uoversiktelig, tungrodd og byråkratisk, er løsningen digitalisering - men gjort på den riktig måten, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

Helsearbeidere kan ikke nok om digital sikkerhet

Cyber-kriminelle har ikke gått i karantene under Covid-19-krisen. De fortsetter å oppsøke systemsårbarheter, og de sparer ikke sykehusene, skriver Nils-Ove Gamlem.

Synspunkt

3 spådommer om den nye normalen

Den verden vi kommer tilbake til, vil ikke være den samme vi forlot 12. mars 2020 – både for konsumentene og bedriftene, skriver Tor W. Andreassen.

Synspunkt

Veien til topps er brolagt med ansettelsesreglement og likhetsprinsipp

Vel drøyt er det derfor å insinuere at mange av de involverte i oljefond-saken har latt seg friste til kameraderi, at noen viser integritetssvikt, og at andre igjen er svake for å bli smurt, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Hvilke økonomieksperter skal du lytte til?

Vi oversvømmes av Korona-analyser fra økonomiekspertene. Hvem skal vi lytte til? Her er seks tips som hjelper deg, skriver Camilla Bakken Øvald og Helene Lie Røhr.

Synspunkt

Tangens to ulike roller

Ansettelsen av Tangen er spennende og bryter med en tradisjon. Muligens blir dette for spennende, skriver Lars Esholdt.

Synspunkt

Hvordan kan vi komme tilbake til ­hektene igjen etter dette?

Koronakrisen er en helsekrise, men også en økonomisk krise. Hvordan jobber vi best nå for å få bedriftene tilbake til hektene? Skriver Camilla AC Tepfers.

Analyse

Etter Ernas søte kløe, ...

Erna Solberg og Høyre vet at dagens gode meningsmålinger er lite verdt i neste års valg. Det er til og med sannsynlig at populariteten nå kan gjøre det ekstra vanskelig å lykkes neste år, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Hva nå for norske virksomheter?

Koronakrisen har nå endret seg fra en akutt fase til å handle om gjenåpning og veien videre. For å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, bør regjeringen prioritere tiltak som fremmer etterspørselen, skriver Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Synspunkt

Den norske bedriftskulturen er som skapt for økt produktivitet gjennom digitalisering

Norske foretak kan ta en lederposisjon i å utnytte digitale ressurser til økt produktivitet.

Synspunkt

Samfunnet etter koronakrisen

Den eneste måte å håndtere problemer på er ved global tilnærming. Dette vil kunne være byggesteinen til en bedre verden, skriver Lars Esholdt.

Annonse
Annonse
Annonse