Annonse

Synspunkt

Våre faste bidragsytere | Synspunkt


 


Vil du bidra til Synspunkt-spalten? Send oss en mail!

Å være leder for nye ledere

Det finnes lite litteratur om det å være leder for nye ledere. Konsekvensene av dette er manglende rolleforståelse med påfølgende dårlig rolleutøvelse.

Kommentar

Automatisering styrker H-en i HR

Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider, skriver Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas.

Kommentar

Hva er galt med norsk helsevesen?

Som pårørende har jeg har mistet troen på selve ­organiseringen av helsetjenestene, skriver Knut Arne Sanden.

Kommentar

Ikke legg ansvaret for digitalisering på de ansatte

Ansatte med riktige dataverktøy er betraktelig mer produktive, skriver Angeliqua Ramming-Gaden.

Kommentar

Mentorrollen er viktigere enn noen gang

De raske endringene i arbeidslivet stiller stadig nye krav til dagens ledere. Når veien blir kronglete kan det noen ganger være lurt å bare snakke om den, før du går videre, skriver Tom Bolstad.

Analyse

Kriseforståelse farvel

Den uvanlige kombinasjonen av høy oljepris og svak kronekurs bidrar til at norsk økonomi går stadig bedre. Samtidig mister regjeringen det aller viktigste virkemiddelet for å få en bærekraftig økonomi langt frem i tid: Forestillingen om at oljealderen er over.

Ta tempen på trivselen!

Et tiltak for å øke trivselen og redusere sykefraværet er både enkelt og i prinsippet gratis: god kommunikasjon.

Norsk næringsliv i turbulent politisk farvann

Vi blir daglig minnet om hvor uforutsigbar verden kan være. En verden ikke bare politikere skal forstå og operere innenfor, men også næringslivet må forholde seg til. Økonomisk gevinst kan ikke ses isolert fra den geopolitiske risikoen ­selskapene må vurdere, tolke og forstå.

Regler – så enkle som mulig, men ikke enklere enn det

Regelverk som blir akterutseilt på områder i rivende utvikling kan virke begrensende på utviklingsmulighetene, skriver skattedirektøren.

Analyse

Det blinde EØS-øyet

Regjeringen vil ha tettere europeisk samarbeid, men overser i stor grad de mange EØS-sakene som kan bringe oss lenger vekk fra EU. Ikke engang Høyres statsråder står opp for EU-samarbeidet når det skaper trøbbel på eget fagfelt, skriver Aslak Bonde.

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

Kommentar

Velferd betalt ved private lån

Norge er et av verdens mest forgjeldede land. Men hos oss er gjelden for det meste privat. Konsekvensene kan imidlertid ramme oss alle. Det må gå galt på sikt, skriv Noralv Veggeland.

Kommentar

Kontorfellesskapet som samhandlingsarena

Utvikling av kontorløsninger dreier seg ikke om å plassere ut bord, stoler og sofaer. Det handler om mye mer, skriver Henrik Carstens.

Kommentar

Aldersgrensene i arbeidslivet må ses i sammenheng

Å heve én av aldersgrensene i arbeidslivet vil ikke lede oss til ungdomskilden, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Kommentar

Sunnmøring og Bamble-gutt med NRK på slep møter nordnorsk ordfører uten handlingsrom

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte konsekvensene av sin egen regjerings politikk da de besøkte ordføreren i Vardø denne uka.

Analyse

Nye skillelinjer om klima

Frontene i klimapolitikken skifter, skriver Aslak Bonde.

Norske bedrifter er mer opptatt av kvalitet enn innovasjon

Kvalitet i leverte varer og tjenester er en forutsetning for å kunne opptre i et marked, men ikke en tilstrekkelig betingelse. Man må innovere, skriver professor Tor W. Andreassen ved NHH.

Kommentar

Bærekraftig teknologiutvikling

Det ligger gode forretningsmuligheter i bærekraftmålene til FN, skriver Heidi Arnesen Austlid.

Kommentar

Dårlig kultur baner vei til de ­dårlige overskriftene

Organisasjonskulturen frigjør eller kveler den enkeltes og ­gruppers kreativitet, ærlighet, engasjement og vilje. Kultur og tankemåter spiser planer og ambisjoner til frokost, skriver Hans E. Anonsen.

Kommentar

Kunsten å lage firmanavn

Hva ligger egentlig i kunsten å skape og forvalte et godt navn? Minst fem faktorer må vurderes, skriver Birgit Helene Jevnaker.

Analyse

Støre og Vedum på slakk line

Partienes oppfølging av #metoo-bevegelsen er nå over i den vanskelige andre-fasen: De som mener at trakasseringssakene brukes politisk skal forenes med de som krever tøffe tiltak for å endre partikulturen. Akkurat nå ser den jobben umulig ut, skriver Aslak Bonde.

Vipps, så var Apple Pay her

Apple Pay har annonsert sitt inntog i Norge i løpet av kort tid. Men det betyr ikke kroken på døra for Vipps, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Kommentar

Skal du være kreativ, må du ha tid for deg selv

I en digital verden med åpne landskap er det en risiko for at vi blir så opptatt av å kommunisere at vi ikke har tid til å tenke, til å utvikle selvforståelse og til å være kreative, skriver Erlend Vestre.

Den nordiske modellen er under angrep

Angrepene på den nordiske arbeidslivsmodellen øker, også i Norge. Angrepene kommer fra krefter som også snakker varmt om den, skriver leder ved LOs Brussel-kontor.

Tillit, omdømme, politikk og sånt

Klarer Trine Skei Grande å bygge relasjoner som skaper tillit? Hun må vinne både samarbeidspartnernes og Venstre-velgernes tillit for at hennes regjeringsprosjekt skal bli en suksess, skriver Anne Bergvad, daglig leder i Retorika.

Kommentar

Industri i hele landet

Industri- og bergverksbedriftene finnes i så og si alle norske kommuner. Når industrien får rammevilkår som gir rom for utvikling skaper det arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, skriver Stein Lier-Hansen.

Kommentar

De beste arbeidsplassene: – Mer enn bare jobb

Det er lett å assosiere attraktive arbeidsplasser med sakkosekker, gratis måltider og andre frynsegoder. Men de beste selskapene i Norge kjennetegnes av riktige ansettelser, personlig utvikling og mening med jobben, skriver Jannik Krohn Falck.

Analyse

Sykehus-bommene

Sykehusminister Bent Høie er like upolitisk som sine forgjengerne, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Når topplederne er elefanten i rommet

Drømmescenarioet ved endring jo at vi, lenge før konkurrentene, leverer et bedre produkt, men til en brøkdel av kosten. Men hva skjer hvis endringen fører til at ledere mister sine privilegier, vil de stanse utviklingen? Spør Sonja Hauan.

Kommentar

Hvorfor Ryanair bør kjøpe Norwegian

Siste ukes begivenheter har satt i gang en spekulasjon om hva som kan/bør skje med Norwegian, skriver Tor W. Andreassen.

Kommentar

Lederskifter og innfasing av nye ledere

I et oppslag i Ukeavisen Ledelse 26. januar i år kunne vi lese om svært manglende oppfølging og støtte for nye ledere uansett nivå. Responsen på oppslaget må sies å være det samme: mangelfull, skriver Frode Dale.

Kommentar

Teknologisamfunnet krever kunnskap om samfunnet

Vi er på vei inn i et spennende, høyteknologisk samfunn. Men å satse på teknologi uten å utvikle kunnskap om de samfunnsmessige sidene er risikoatferd, skriver Tanja Storsul.

Teknologi som muliggjør

Europa har behov for reindustrialisering. Forskning og innovasjon, og de såkalte muliggjørende teknologiene, vil være fundamentet når vi skal opprettholde vår konkurransekraft og økonomiske posisjon. Kina puster oss i nakken, men samarbeid og samhandling er beste medisin, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Kommentar

Alle vinner på et Norwegian-salg

Løp og kjøp, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Analyse

Maktkampen i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har to ganger tidligere i moderne tid vært lammet for flere år av beinharde maktkamper på toppen. Nå er det ikke lenger tvil om at partiet er på vei inn igjen i en ny slik periode. Spørsmålet er om den i vår tid kan vare i mange år, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Estetisk lederskap

Hva er nå dette? En ny innpakning av gammel kunnskap? Resultater av nyere hjerneforskning tyder på at dette er noe mer. Estetisk lederskap betyr at utøvelsen av lederskapet oppleves og vurderes ut fra dets estetiske kvaliteter.

Kommentar

Spår gullalder for eldre arbeidstakere

Vi står foran en grunnleggende endring av arbeidsmarkedet. Det er godt nytt for eldre arbeidstakere, skriver Tom Bolstad.

Det norske taximarkedet er en gave til utenlandske selskaper

Norske myndigheter har tappet landets egen taxinæring for konkurransekraft, slik at utenlandske selskaper enkelt kan komme og ta over alle norske taximarkeder, skriver leder i Økotaxi.

Kommentar

Rosenborg– En virksomhet på defensiven

Om fotball–Norge ikke kan lære av beste praksis og kunnskap fra et ledelsesfag i rivende utvikling i det norske arbeidslivet, vil dette på sikt begrense viktige overføringsverdier til fotballklubber, hevder lederutvikler Rune Semundseth.

Analyse

Wara-løftet

Den nye justisministeren Tor Mikkel Wara kommer i utgangspunktet både til å styrke regjeringen og å åpne for nye dynamikker i Fremskrittspartiet, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Økt bruk av teknologi kan gi mindre læring og forståelse

Når vi multitasker så husker vi mindre og forstår mindre fordi den informasjonen vi får med oss er fragmentert informasjon fra flere samtidige kilder, skriver Erlend Vestre.

Kommentar

Forskning og demokrati

Hvilken rolle bør ekspertene ha i demokratiet? Er det en motsetning mellom folkestyre og ekspertvelde? Og hva med forskning? Spør Tanja Storsul.

Kommentar

Vekst når utgangspunktet er vanskelig

Det gamle mantraet om at de som ikke vokser blir spist av de som vokser, hylles fremdeles i mange styrerom. Virkeligheten er at det er de raske som spiser de trege bedriftene, skriver Tor W. Andreassen.

Kommentar

Områdeløft i Oslo sør

Byråd for byutvikling i Oslo Hanna E. Marcussen svarer på hvorfor Holmlia syd og Bjørnerud ble valgt. I første omgang.

Kommentar

Fra regional til lands­dekkende organisering

Skatteetaten skal gå fra en regional til landsdekkende ­organisering. Fordelene ved å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, kan være aktuelle også for andre offentlige virksomheter, skriver Hans-Christian Holte.

Analyse

Politikken i ordene

Oppgjøret etter at Sylvi Listhaug gikk av er blitt uvanlig bittert fordi partene rett og slett ikke forstår hverandres argumenter, skriver Aslak Bonde.

Bedrifter må ta samfunnsansvar på alvorÅ skape en troverdig strategi

Det nytter ikke lenger med litt «etisk sminke» hvis virksomheter vil bli tatt på alvor med sitt samfunnsansvar, skriver professorer ved handelshøyskolen IMD.

Kommentar

Kvalitet er mer enn eksellens

Skal vi fremme kvalitet i norsk forskning må vi huske at kvalitet er mer enn akademisk eksellens, skriver Tanja Storsul.

Kommentar

Byggeskandalen på Stortinget: I stortingståken

Det er mye som tyder på at våre folkevalgte har gått i flokk inn i det som i forskningslitteraturen er velkjent som «The Planning Fallacy» – planleggingens villfarelse, skriver Per Olav Istad.

Kommentar

Forretningsidéer er ikke ens­betydende med forretningsmuligheter

Forretningsideer krever inspirasjon, mens forretningsmuligheter innebærer hardt arbeid. Slik kan entreprenører gjøre en idé om til et gjennombrudd, skriver Peter Vogel.

Kommentar

Flere valgmuligheter kan gjøre deg misfornøyd

Konklusjonen som kan trekkes fra forskningen er at de som har begrensede valgmuligheter opplever et mer tilfredsstillende liv, enn de som har ubegrensede valgmuligheter, skriver Erlend Vestre.

Leder

LederGi de eldre en ungdomsminister

Regjeringen er utvidet med en minister som skal tale de eldres sak. Men de eldre ville være bedre tjent med en ungdomsminister enn en eldreminister.

Kommentar

Ja, vi elsker den norske modellen

I Norge er samarbeid vanligere enn konflikt. Hvis arbeidslivet skal være slik også i fremtiden, må vi passe ekstra godt på den norske modellen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Den vanskelige søknadenDette må med i hoveddelen av jobbsøknaden

Hoveddelen av søknaden er ofte det vanskeligste, skriver Martin Hovde i CVportalen.no.

Analyse

Kamp om Frp og borgerligheten

Det er ikke bare statsminister Erna Solberg som er blitt ydmyket av sin egen justisminister. Sannsynligvis er Frp-leder Siv Jensen også blitt trosset – av en partifelle som ikke ser ut til å ha noe i mot å ta partiet ut av regjering, skriver Aslak Bonde.

VelferdbloggenFærdermodellen

Overblikk

Traaseth vs DybStriden fortsetter

«Aktiv historiefortelling», kaller PR-bransjen det som i dag bedrives i og rundt Innovasjon Norge.

Kommentar

Innovasjon er blitt vår tids politiske trosgrunnlag

Det er underlig at ­mekanismen «­kreativ ­destruksjon» ikke problemati­seres her i landet, skriver professor Noralv Veggeland.

Kommentar

Dagligvarer: en innovasjonssinke i kundemarkedet

Dagligvareaktørene klarer ikke å gjøre to ting samtidig, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Kommentar

Slaget i Kollen

Hvem kunne trodd at 100.000 møtte opp og tok seg en skikkelig fest i Holmenkollen på en skyfri lørdag? Det burde i hvert fall Sporveien og Holmenkollen skifestival tatt høyde for, skriver Bård Andersson.

Annonse
Annonse
Annonse