Annonse
Analyse

Forsiktig start

Jonas Gahr Støre vil gjøre som Erna Solberg: Skyve vanskelige saker foran seg. Det er en strategi som fungerer best når man har et tålmodig flertall bak seg i Stortinget.

Synspunkt

Gratis å være medlem, også hos oss

Å bo et land hvor staten legger til rette for at alle kan utøve sitt livssyn eller sin religion, er et gode, skriver generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

De aller viktigste spørsmålene i ledelse

Ledelse handler om å skape mening og angi retning. Ledelse handler om å lage oppslutning om viktige mål, verdier, spilleregler og ambisjoner, skriver Rune Semundseth.

Synspunkt

Kan ulike hormoner gjøre oss til gode eller dårlige ledere?

Mye testosteron er ikke nødvendigvis bra i rollen som leder, slik forskningen til nå har hevdet, skriver Helene Tronstad Moe og Tom Karp.

Synspunkt

Mangfold er en konkurransefordel

Inkludering og mangfold er flotte ord som ofte mangler praktisk etterlevelse – også hos oss. Det er et stort tap, all den tid vi vet hvilke gevinster vi kan høste når vi lykkes, skriver adm. dir. i BDO Norge, Martin Aasen.

Synspunkt

Klimapolitikk og frihetsberøvelse

Under pandemien hørte vi for første gang økonomene si at staten må pøse ut med penger. Da var begrunnelsen økonomisk krise. Nå er det sterk internasjonal økonomisk vekst som skaper en fordelingskrise og rådene fra økonomene vil ikke være så samstemte, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Vakker, tilslørt makt

Behovet er visst stort for å påpeke hvor vakkert maktskiftet i midten av oktober var. Det er mulig behovet er ekstra stort med kun noen måneder siden det noe uvanlige presidentskiftet på den andre siden av Atlanterhavet, skriver J.K. Baltzersen.

Synspunkt

Fra slagord til handling: Tre råd for å skape god delingskultur

Å skape en kultur der medarbeidere vil dele, gjøre hverandre bedre og bidra til organisasjonens felles beste, er ikke gjort over natten. Her er Nana Stojanovics beste råd.

Synspunkt

Bør hjemmekontor bli valgfritt?

Før hjemmekontor blir frivillig, bør ledere og ansatte først ta stilling til seks utfordringer som kan oppstå, skriver Kjetil A. Vedøy.

Synspunkt

Uvanlige folk har også en plass i tillitreformen

De beste forutsetninger for å lykkes med tillitsreformen, synes å være at den styres etter sosialdemokratiske verdier og prinsipper, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Trygghet for landets borgere – trygghet for NAVs ansatte

Hva kan vi gjøre for å øke tryggheten for våre ansatte i velferdssamfunnets førstelinje, samtidig som det ikke går utover jobben vi skal gjøre? Noe av svaret kan ligge i bedre samarbeid mellom etatene som bidrar til sikkerhet og velferd i samfunnet vårt, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

Blås i mangfold – la seniorene blø

Siden 2015 har ønsket pensjonsalder hos de eldste og fremdeles yrkesaktive blant oss sunket med et helt år. Det bekymrer politikere og forskere. Men bekymrer det ledere i næringslivet? Det virker ikke akkurat slik, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

SynspunktBurde «eldrefobi» være et ord?

Vi har i det siste hatt mange diskusjoner om diskriminering, fordommer og privilegier. De fordommene man kan møte som et eldre menneske snakker vi likevel lite om.

Synspunkt

Hva skjedde med «alle skal med»?

Norsk økonomi er ute av krisen! Det var hovedbudskapet til avtroppende finansminister Jan Tore Sanner da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem tidligere denne uken. Men for mange bedrifter er det fortsatt langt igjen før man er tilbake til normalen, skriver Kristin Hofstad.

Synspunkt

Når Facebook blir sin verste fiende

Facebook er som de gamle tobakk-selskapene: giftige for brukerne! Derfor må de reguleres. Brukerne kan presse selskapet til endringer før lovgiverne, om ikke ledelsen gjør selskapet irrelevant før det, skriver Tor Wallin Andreassen.

Analyse

En vekst-trengende regjering

Støre-regjeringen sier det er vekst i næringslivet som skal finansiere dens kostnadskrevende reformprogram. Da må den lykkes 100 prosent med sin aktive næringspolitikk, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Endelig: Nasjonalt eierskap og kompetanse på agendaen

I Hurdalserklæringen legger Støre-regjering vekt på nasjonalt eierskap og kompetanse. Endelig, skriver Janne Log.

Synspunkt

Crises? What crises?

Det konservative partiet i Storbritannia avsluttet nylig sitt årlige landsmøte i Manchester. Det kunne minne om et slags krigshovedkvarter hvor meldingene fra fronten ikke kom inn og en rekke uklare og drømmefylte krigsordrer flommet ut, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Trenger en ny regjering bore, eller kan data erstatte sort gull?

Med rett fokus kan en ny regjering styre Norge inn i en datadrevet gullalder. Det betinger økt kapasitet i IT-utdanningen. Alternativet er at vi går glipp av en gigantisk sjanse, skriver Hans-Henrik Merkcoll.

Synspunkt

Når EU og EØS karikeres

Jussens rolle i EØS-spørsmål er sentral fordi EØS styres gjennom regler, men fjernstyring uten kvalitetssikring kan gi karikerte utslag, skriver Stein Reegård.

Synspunkt

Med Carrefour på laget styrker COOP sin norske posisjon

COOPs samarbeidsavtale med den franske dagligvarekjeden Carrefour er spennende – av flere grunner, skriver Tor Wallin Andreassen.

Synspunkt

Etter at vi har slettet Facebook: Hva er fremtidens internett?

Da WhatsApp, Facebook og Instagram var nede i flere timer mandag 4. oktober, kunne millioner av familier og venner ikke ta kontakt med hverandre. Stresset ved ikke å kunne nå dine nærmeste er et kort skritt fra frykt og mulighet for manipulasjon, skriver Natalia Kucirkova.

Synspunkt

Råd til deg som vil lykkes i jobben

Det en av lederne hos min første arbeidsgiver sa til meg preger meg ennå, skriver Trond Albert Skjelbred.

Synspunkt

Fire tiltak for å skape gode kunderelasjoner

Hva kan du gjøre i møtet med kundene som gjør at de føler seg ivaretatt og kommer igjen og igjen? Her er fire effektive strategier.

Synspunkt

Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd

Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra. Alderisme derimot, er det trolig færre som vet hva er, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Problematisk drikking på jobben

Problematisk bruk av alkohol fører til fravær, ineffektivitet, sikkerhets- og omdømmerisiko. Og det påvirker arbeidsmiljøet negativt, skriver Akan-direktør Elisabeth Ege.

Synspunkt

Problemorientering kan løse fremtidens parkering

Parkeringsvansker løses best om vi løfter blikket fra egen hverdag og interesserer oss for de egentlige problemene, skriver Camilla AC Tepfers.

Synspunkt

Skatt og avgift på returvarer og -logistikk?

Dersom næringene selv ikke finner frem til løsninger, vil storsamfunnet måtte dulte aktørene i riktig retning ved å beskatte returvarer og logistikk, skriver Tor Wallin Andreassen.

Synspunkt

Tre spørsmål om motstand mot endring

Ikke all motstand mot endringer er basert på vond vilje. Kan kritiske refleksjoner faktisk bidra til en bedre endringsprosess? spør Truls Liland.

Synspunkt

Bruk modellen, Jonas

Vi vil ikke tilbake til et trepartssamarbeid slik det var før pandemien. Vi trenger nye arenaer for samarbeid om de store temaene der vi ikke bare informerer hverandre, men utvikler løsninger sammen, skriver YS-leder Erik Kollerud.

Analyse

Høyres veivalg

Høyres første problem er å bestemme hvilke avtroppende statsråder og komitéledere som skal settes på sidelinjen. Den langsiktige utfordringen er å håndtere konflikten mellom Frp og sentrum.

Synspunkt

Gir det mening å kalle et arbeid for «meningsløst»?

At noen yrker og arbeidsplasser anses viktigere enn andre må vi alle kunne tåle å høre, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Milliardærene kommer – vi andre må jobbe enda lenger

Vår tilvante levestandard krever rett og slett at flere av oss simpelthen må jobbe lenger. Vel, kanskje ikke akkurat de av oss som nærmer seg pensjoneringstidspunktet nå, men våre barn trolig, for ikke å snakke om våre barnebarn, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

12 tanker om å skrive bøker

Drømmer du om å skrive en bok? Her deler jeg 12 tanker om å skrive bøker. Jeg har et håp om at minst én av dem kan inspirere deg, skriver Audun Farbrot.

Synspunkt

SAS og Norwegians kappløp mot bunnen

SAS og Norwegians organisatoriske grep og dårligere vilkår for de ansatte bidrar til et kappløp mot kostnadsbunnen, skriver NHH-professorene Tor W. Andreassen, Seidali Kurtmollaiev og Line Lervik-Olsen.

Synspunkt

Arbeid med mening

Bør jobben vi gjør tjene en større hensikt enn kun å dekke utgiftene til livets opphold? spør Truls Liland.

Synspunkt

DanmarkLøkke på ny partijakt

«Kan jeg ikke være leder av partiet får jeg lage mitt eget». Omtrent slik må den tidligere statsminister og Venstreleder i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, ha tenkt etter at brutalt ble skubbet utfor lederstupet, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Norge etter oljen – vårt samfunnsoppdrag

Skal vi løse utfordringene som er knyttet til klima- og naturkrisen, en oljeavhengig økonomi og videreutvikle velferdssamfunnet, må vi satse nå, skriver Mari Sundli Tveit.

Synspunkt

Oppskaleringens tiårSeks ønsker for en ny plattform

Norge står ved et veiskille. Vi vet at dere vil se framover. Det nye grønne næringslivet kommer ikke av seg selv, skriver Gunnar Bovim og Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Synspunkt

OKRsFra skrivebordstrategi til prioriteringer, engasjement og eierskap

Det er et økt behov for virksomheter som er lærende, tilpasningsdyktige og endringsvillige, skriver Ingrid Maria Bast og Espen Gulbrandsen.

Synspunkt

Bedrifter dør i hopetall – skal vi la være å bry oss?

Vi mener nei, skriver Oddvar Torgersen og Paal Stavrum.

Synspunkt

Unio følgjer ny regjering med argusblikk

Vi ønsker det nye raudgrøne fleirtalet lykke til med jobben å meisle ut ny politikk for Norge. Det trengst på ei rekkje område, skriv Ragnhild Lied.

Synspunkt

Syns- og hørselshemming i møte med en digital hverdag

Livet som syns- og hørselshemmet kan, for noen, kjennes som å sitte i fengsel, på enecelle med brev- og besøksforbud, og så har noen kastet nøkkelen, skriver Lyder Storhaug.

Analyse

Tro flyttet ikke fjell

Jonas Gahr Støre lever fint med kritikk fra mediene, men det er alvorlig om også hans egne mener at han burde ha fått til en treparti-regjering. Han kan bli beskyldt for å la seg styre av Sp.

Synspunkt

Ny regjering – hva bør skje med styringen av offentlig sektor?

Velgerne har nå sagt sitt og landet er i ferd med å få en ny regjering. Hva nå? Arbeiderpartiet har varslet en tillitsreform i offentlig sektor. Det vil kreve både mot og lederskap, skriver Jan Grund.

Synspunkt

Hvilken rettspolitikk kan forventes av en ny regjering?

Rettspolitikk er et svært sammensatt, og et adskillig mer uvant begrep for politikerne å skulle ha en prinsipiell og overordnet oppfatning av, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Hvordan ser vi for oss livet som pensjonister?

Vi som er i arbeidslivet nå kommer kanskje til å tilbringe 20 eller 30 år av livene våre som alderspensjonister. Hva skal vi bruke all den tida til? En ny artikkel ser på hva godt voksne arbeidstakere i Norge tenker om dette.

Synspunkt

SPD vant valget, også kansleren?

Nå skal det drøftes, vurderes og brukes tid for å se etter løsninger også i Tyskland. Nesten som på Blindeforbundets kurssted ved Hurdalssjøen, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Norges «mini-brexit»

I sommerstillheten har Norge fått sin egen lille «Brexit». Den nye handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble først ferdigbehandlet av Stortinget i sommerferien, og den er viktig av flere grunner, skriver Stein Reegård.

Synspunkt

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver

Mye av forskningen knyttet til nyansatte handler om forventninger. Om det å skape forventninger og om det å innfri forventninger, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Når forbrukerne er sultne og tørste, gir de ikke penger til gode formål

Tørste forbrukere er først og fremst opptatt av å slukke tørsten, og er mindre tilbøyelige til å gi bort penger til gode formål, nesten upåvirket av hva andre gjør, skriver Asle Fagerstrøm og Sanchit Pawar.

Synspunkt

Store ting skjer når du er klar for det

Ingenting varer evig. Endring skjer hele tiden, og hver og en av oss er må stadig tilpasse seg svingene, skriver Linda Lindborg etter at vekstselskapet Boomi ble solgt for fire milliarder dollar.

Synspunkt

Hvordan forholde deg til følelser i lederrollen?

Følelser gir viktig informasjon og å møte dem på en god måte kan utløse positive krefter, skriver Mariann Crantz.

Synspunkt

Vanlige arbeidsfolks regjering

En ny regjering vil møte høye forventninger og en lang rekke utfordringer som må løses. Alt kan ikke fikses, hvert fall ikke over natten. Men forventningene om en ny retning må innfris, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

Hvem er styreleder i Norges største selskap?

Det var det bedrøvelig få som visste da Joacim Lund, kommentator i Aftenposten, stilte dette spørsmålet til næringslivsledere som deltok på Topplederdebatten 2021 i Arendal i forrige måned, skriver Turid E. Solvang.

Analyse

AnalyseSVs og Sps absolutter

Jonas Gahr Støre har rett i at det er mer som forener enn skiller de tre sonderingspartnerne. Hans problem er at det som skiller partiene fra hverandre kanskje er det viktigste, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Møte mellom digital og sosial teknologi – hva nå?

Når norske ledergrupper sannsynligvis får større handlingsrom etter pandemien, er det et spørsmål hva man tar med seg av nyttige erfaringer og hva man utvikler videre. Har det skjedd noe ledelsesinnovasjon? spør Fred Ove Halvorsen.

Synspunkt

Uenighetstoleranse og taushetens pris

De fleste av oss er daglig uenige med andre personer. Noen ganger slipper vi tvilen til og er/blir faktisk uenig med oss selv. Uansett handler det om å forsøke å forstå uenigheten, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Alternativer til ledelse, eller begrepsforvirring?Feil i historiefremstillingen

Det er på tide både med historisk, semantisk og språk-filosofisk opprydding omkring ledelsesbegrepet, skriver Knut Wollebæk, og mener BI-professor Jan Ketil Arnulf tar feil.

Synspunkt

Fleksibilitet er den nye normalen

Pandemien har resultert i nye måter å jobbe på. I Fortum har vi tatt lærdom av den lange perioden med hjemmekontor, og bestemt oss for å implementere en hybrid arbeidsmodell hvor fleksibilitet er nøkkelen, skriver Eveliina Dahl.

Annonse
Annonse
Annonse