Annonse

Synspunkt

Synspunkt

Som alle andre må også norske partier omstilles

Å forstå hvordan brukerne endrer atferd og hvordan landskapet endrer seg vil være viktig lærdom for alle partier. Med det må også endringstakten økes – norske politiske partier må omstilles.

Synspunkt

Arbeidslivet trenger mer humanistisk kompetanse, ikke mindre

Synspunkt

Kunstig intelligens krever ekte endringsvilje

I verdens største økonomier må 120 millioner mennesker omskoleres de neste tre årene for å møte nye krav i arbeidslivet. Kunstig intelligens tvinger frem enorme endringer, viser ny undersøkelse.

Kommentar

Kommunevalget 2019Folket har gitt en tydelig beskjed

I de store byene tar MDG, SV og Rødt velgere i hopetall fra Ap og Høyre. Det bør både Jonas Gahr Støre – men også Trygve Slagsvold Vedum – ta inn over seg.

Synspunkt

Hva sier dette om deres følgerskap, Siv og Trine?

«Hva sier dette om ditt lederskap, Erna?» Fredrik Solvang spør mens bompengekrisen raser. Erna svarer på noe annet. Kanskje ikke så unaturlig, ettersom et slikt spørsmål har en tydelig undertone av «gjør du egentlig jobben din?»

Synspunkt

To systemer, én verden

Samtidig med at det nærmer seg 30 års-jubileet for Berlinmurens fall, har spørsmål knyttet til frihet nok en gang blitt det mest sentrale for innbyggerne i Hong Kong og Moskva – til tross for helt andre ­historiske og politiske omstendigheter.

Synspunkt

Hei, NRK. Vi må snakke om falske nyheter og forskning på tv

NRK har trådt alvorlig feil når de forsøker å manipulere ungdom gjennom falske nyheter. Jeg vil gjerne invitere NRK til dialog om hvordan vi kan få til god formidling av samfunnsvitenskapelig forskning og metode til barn og unge.

Synspunkt

«Den Thorvaldske metode»

Thorvald Stoltenberg var svært interessert i ledelse, og han var en usedvanlig dyktig leder, med sin helt egen lederstil – «den Thorvaldske metode».

Analyse

Farvel samarbeids­regjering?

Fortsetter Høyre trenden fra de siste ukene på meningsmålingene, kan regjeringsprosjektet møte motstand også der. Kanskje er en ren Høyre-regjering et bedre alternativ.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Synspunkt

Mentoring av nye ledere

Nye stillinger er en kritisk fase for ledere. Hvorfor får fortsatt så få tilbud om mentor, spør Frode Dale.

Synspunkt

Et voksende elitesamfunn med legitimitetstap

Vi er vitner til et opprør mot elitedyrking og sentralisering på alle samfunnsområder, skriver Noralv Veggeland.

Synspunkt

Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse

Synspunkt

Hvor er de nye store norske vekstbedriftene?

Vi har ikke vært gode nok til å skalere og internasjonalisere lovende norske bedrifter, skriver John-Arne Røttingen.

Analyse

Støres fremtid

Årets sak om Støres formue skader ham neppe hos folket, men den irriterer mange i Ap. De ser at valget kan bli elendig og peker på den syndebukken som er mest synlig – deres egen leder.

Synspunkt

Når leninistene over­vurderer seg selv

Gateprotestene i Hong Kong og Moskva fortsetter, og det er ingen tvil om at den autoritære duoen, Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin, blir skremt.

Synspunkt

Korset – en snarvei til makt

Populistiske politikere kommer til dekket bord når de bruker åndelig retorikk i sin agitasjon, skriver Helge Simonnes.

Synspunkt

Balansegang for ledere i det offentlige

Ledere i det offentlige må balansere mellom nøytralitet og lojalitet til rollen på den ene siden, og tydelige faglige standpunkter som kan opplyse og bringe samfunnsdebatten videre på den andre.

Synspunkt

Onboarding av nye ledere – blindsone for HR?

Synspunkt

Utviklingen av en god politikultur med motiverte ledere krever politisk stayerevne - ikke brutte forlik

Synspunkt

Forskningas integritet og ansvar

Truer ekstern innblanding forskningas integritet? Når skaper ekstern påvirkning sensur og selvsensur av forskere? Forsøker oppdragsgivere å styre forskningsresultatene? Og hvordan sikre forskningas uavhengighet framover?

Synspunkt

Tjenester – vår nye eksportvare

Vi spør oss selv ofte – hva vi skal leve av i fremtiden? SSB sier at 8 av 10 nordmenn nå jobber innen tjenestesektoren. Fremover bør vi eksportere flere tjenester.

Analyse

Starten på slutten

Bompengekrisen handler om mye mer enn bompenger. Den er så vanskelig å løse fordi klimapolitikken er på vei over i en ny fase og fordi klimaspørsmålet blir en stadig viktigere konfliktlinje, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Om mangel på konsekvens-tenking

Nye regler må i større grad utredes for konsekvenser.

Synspunkt

Godt lederskap i Skandinavia

Det er små forskjeller mellom de tre nordiske landene, men enkelte trekk skiller imidlertid oss fra hverandre.

Synspunkt

Siv Jensen og bompengestridenTraff på taktikken – kan likevel bli helbom

Noen er nødt til å tape på bompengestriden i regjeringen. Siv Jensen var lenge på defensiven, men har nå spilt ballen, og ansvaret, over til Venstre. Det var en smart – men svært dristig – pasning.

Synspunkt

Slik vil fremtidens helsetjenester formes av kunstig intelligens

Mer personlig, mer presis og mer tilgjengelig for folk. Behandling av sykdommer vil snart kunne skreddersys etter vårt DNA.

Synspunkt

Meningsløshets-stress og pseudoarbeid

Pakkeforløpene forsterker det tykke laget av administrasjon og byråkrati som ligger over alt vi foretar oss i psykisk helsevern.

Synspunkt

Publikum bør ha forventninger til politiet - men om hva?

Synspunkt

Ledelse og styring av «digitalisering»

Sterk ledelse og styring fra toppledelsen er avgjørende for å lykkes med omstilling der digitalisering er nøkkelen. «Bottom-up» er ikke nok.

Analyse

Sp har allerede vunnet

Senterpartiet vet allerede nå at det kommer ut som en av valgets vinnere. Partiet kan bli hjulpet av at Høyre profilerer seg som et moderniseringsparti og ikke bryr seg om at det kan gagne Sp i valgkampen.

Synspunkt

Politikerne må gjøre mer for å skape jobber i distriktene

Skal vi klare å stanse fraflyttingen fra distriktene må politikerne våre klare å legge til rette for gode ­fagmiljøer og karrieremuligheter regionalt.

Synspunkt

Sertifiserte ansettelser Ordningen var bra, men trenger oppdatering

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

Synspunkt

Tre ting motiverer ansatte

Facebook har nylig gjort studier som viser at ansatte ønsker karriere, tilhørighet og mening.

Analyse

Å snakke sannhet til makten

Vil man ha en politisk etterretningstjeneste, spør Jospeh S. Nye.

Synspunkt

PartilederdebattenGode dueller – svakt om bompenger og eiendomsskatt

Bastholm ble sinna. Støre banna. Og Skei Grande prøvde å avslutte med en velkjent Venstre-vise, men ble avbrutt.

Synspunkt

De viktigste ­velferdsskaperne

Det er synd at næringspolitikk ikke er en større del av valgkampen, skriver Olaf Thommesen. Han vil at kommunene skal få en større andel av selskapsskatten.

Synspunkt

De store fordummes

Arbeiderpartiet og Høyre hadde stått seg best på at det ikke var valgkamp. Da hadde de sluppet å konstruere motsetninger og å late som om det finnes enkle svar på komplekse problemstillinger, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Den norske AI-modellen

Partssamarbeidet er et konkurransefortrinn som kan sikre en pålitelig, rettferdig og transparent bruk av kunstig intelligens i både privat og offentlig sektor.

Synspunkt

Sertifiserte ansettelserOrdningen var for dårlig fra starten av

Allerede i 2004, da DNV GL først lanserte en egen sertifiseringsordning for rekrutterere, visste man at den ikke var god nok, skriver Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Synspunkt

Team og høyre kjørefelt

Det er uten tvil noen mennesker som forstår team og fungerer bedre i team enn andre. Du må blant annet evne å gi mer enn du får.

Synspunkt

Ensidig fokus på produktivitet kan svekke effekten av digitalisering

Et ensidig fokus på å optimalisere tidsbruken til medarbeiderne kan paradoksalt nok redusere verdiskapningen og effekten av digitalisering.

Synspunkt

OnboardingSlik gjør du din nye medarbeider demotivert på 1-2-3

Mange starter i ny jobb etter ferien. Hvordan blir de tatt imot? Her er sju ting som garantert dreper motivasjonen til nye medarbeidere.

Synspunkt

Fungerende ledere

Frode Dale skriver om sommerfenomenet "fungerende ledere".

Synspunkt

Tjenende lederskap: selvmotsigelse eller bærekraftig ledelse?

Dersom vi ønsker et næringsliv som er mer bærekraftig, trenger vi flere ledere som utøver tjenende lederskap, skriver Truls Liland.

Synspunkt

Sirkulær-strategi i sirkel

Hva er det som går og går, men aldri kommer til døra, heter det i en gåte. Svaret er ikke klokka, men regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

Synspunkt

Sertifisering av rekrutterere: Godkjenning for mangelfull kompetanse?

Det er på tide å enten skrinlegge hele sertifiseringsprosjektet, eller hevet ambisjonsnivået til noe vi kan tro på, skriver Frode Hübertz Haaland.

Synspunkt

Statsråder som reiser kollektivt

De styrende, her statsråder, bes nå av Statsministerens kontor om ikke å reise kollektivt, ja heller ikke privat å ta kollektivtransport. Er dette klokt som en allmenn tilråing til statsråder i en dagliglivs bysammenheng i Norge?

Synspunkt

Illiberale EU-byråer

EU bygger på Roma-traktaten fra 1957. Denne traktaten introduserte de fundamentale fire prinsippene om fri flyt over nasjonale grenser, for varer og kapital, som har skapt lite debatt, men også for tjenester og arbeidskraft som derimot har skapt mange problemer og en kritikkverdig utvikling i Europa.

Analyse

Det kommende bruddet mellom USA og Kina

Xi tenker muligens at en eskalering er den raskeste veien til et regimebytte i USA, skriver Nouriel Roubini.

Synspunkt

Vår type diplomat

Den amerikanske journalisten George Packer har skrevet en 600 sider lang biografi om Richard Holbrooke, Our Man, og boken er et mesterverk. I tillegg til å fortelle historien om den avdøde amerikanske diplomaten, beskrives utviklingen innen det amerikanske diplomatiet.

Synspunkt

Fra et «bruk og kast-samfunn»- til ombruks- og gjenvinningssamfunn

Det er mye å ta tak i dersom den økonomiske produksjonen skal ha fortsatt vekst, samtidig som ressursbruken skal gå ned.

Synspunkt

Forsvaret vokter våre havområder

Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i Nord at «Forsvaret tar vare på dere». Problemet er at fly i luften alene ikke løser de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere.

Synspunkt

Vi har mye å lære av Posten

Vi har alle et forhold til postmannen, den grønne postkassa utenfor døra og konvolutter til glede og besvær.

Synspunkt

Dataforvaltning – offentlig sektors nye samfunnsansvar

Hverken Facebook, Google, Amazon eller Apple bør ha en sentral rolle i leveransen av velferdstjenestene våre, skriver Gjermund Lanestedt.

Synspunkt

Regjeringens nye digitaliseringsstrategi dreier seg minst om teknologi

Strategien innebærer et formidabelt løft på alle mulige måter, spesielt når det gjelder eierstyring og organisasjonsutvikling.

Synspunkt

Si det som det er!

Er det politisk mulig – som personalpolitisk rettesnor?

Synspunkt

En ny leders ni dødssynder

Et lederskifte er veien inn i og mellom lederstillinger. På samme måte som det ikke finnes noen fasit(er) innen ledelse, så finnes det heller ikke noen fasit(er) inne lederskifter og lederes første 90 dager i ny jobb.

Synspunkt

Haugiansk samfunnsansvar

De haugianske virksomhetenes betydning for vår kollektive forståelse av bedrifters samfunnsansvar i Norge har sannsynligvis blitt betydelig underkommunisert.

Annonse
Annonse
Annonse