Annonse

Synspunkt

Analyse

Krisen er først og fremst politisk

Bompengedebatten kommer innen valgdagen til å bli supplert med enda vanskeligere diskusjoner for regjeringspartiene. Hvilke prosjekter skal de skrote? Vei eller bane?

Kommentar

Universitetene må tilby mer læring – hele livet

Arbeidslivet er i rask endring og vi trenger hyppig påfyll av kompetanse. Singapore har tatt konsekvensen av dette. Der immatrikuleres man for 20 år av gangen.

Kommentar

Kan vi avverge krisen i Sahel?

Sahel og de omkringliggende områdene sør for Sahara, befinner seg i dyp krise. Vi vet hva som venter: nye bølger av ekstremisme og migrasjon, skriver Tony Blair.

Kommentar

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

Kommentar

Gode vurderingar om varsling, men behov for meir drøfting

Varslingsprosessar er komplekse. Det aukar behovet for tydelege rammer.

Kompetansereformen er i full gang

Målet med regjeringens kompetansereform er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Vi er godt i gang, men partene i arbeidslivet må også ta ansvar.

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

Kommentar

Øst vs Vest i Europa

EUs omfattende ekspansjon i Øst-Europa i 2004 skapte håp og optimisme. Men 15 år senere, er den kulturelle og politiske splittelsen mellom Øst-Europa og Vest-Europa større enn noen gang.

Analyse

Høyres sjansespill

Regjeringens økonomiske politikk kan føre til at renta stiger litt ekstra og at boligprisene faller med mer enn ti prosent, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

En lukrativ kunde for de utvalgte …

Hvert år kjøper det offentlige Norge inn varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. 500 MILLIARDER!, skriver Olaf Thommessen.

Kommentar

Slik kan bedrifter endre verden

Fremtidens arbeidstakere vil ha en jobb med sosial hensikt. Nå har 5000 selskaper i 80 land skrevet under på å donere en prosent av sine ressurser til gode formål.

Kommentar

Uber og ut?

Det er ikke alt som skinner som blir til gull. Uber kan være et eksempel på det.

Kommentar

Når kart og terreng ikke stemmer

Fjoråret ga meg noen erfaringer som forhåpentligvis har bidratt til å gjøre meg til en bedre leder i byråkratiet.

Analyse

Statsråder på syndebukk-jakt

Forskningsministeren forsøker å dytte skylden for nedleggelser av studiesteder over på Universitetsledelsen. Samferdselsministeren tvitrer fra seg ansvaret for at det er for få sovevogner på toget. Fortsetter de slik, kan de bli gjennomskuet.

Kommentar

Ukraina sender inn klovnen

Ukraina er et symptom på en verden der stadig flere av oss blir styrt av klovner.

Kommentar

Nok kompetanseprat, vi trenger handling!

Handels- og tjenestenæringen står midt oppe i en voldsom omstilling. Bare varehandelen vil miste 25 arbeidsplasser hver uke.

Kommentar

Snedighet og redelighet i den politiske retorikk

Er skattepolitikkens virkninger mulig å dokumentere? spør tidligere ekspedisjonssjef Øystein Blymke.

Kommentar

Kunstig intelligens på glass

Helsevesenet må øke IT-investeringene, skriver Thomas Smedsrud.

Kommentar

Livslang læring og innovasjon går hånd i hånd

Livslang læring omtales som fremtidens modell i arbeidslivet. Det stiller krav til både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Kommentar

Prestasjonsfokus i næringslivet

Det er ikke tapere på arbeidsplassen vi trenger flere av.

Kommentar

Alt er ledelse – ledelse er alt

Hvis alle ledere praktiserte et godt lederskap, ville vi oppleve radikale positive endringer. Gode ledere produserer gode miljø som igjen reduserer sykefravær, øker produktiviteten og gjør kostbare og arbeidskrevende ordninger overflødig.

Kommentar

Kremls «små grønne menn»

Det er nå fem år siden en liten tropp «små grønne menn» – soldater med uniformer uten noen nasjonale kjennetegn – tok kontroll over en politistasjon i Slovjansk, en liten by i provinsen Donetsk i Øst-Ukraina, skriver Carl Bildt.

Kommentar

Teknologiens ­muligheter og ­utfordringer

De sporene vi setter i dag vil være avgjørende for den framtiden vi skaper, og vår evne til å ta felles ansvar for å forvalte dagens ressurser vil være avgjørende for framtidsutviklingen.

Analyse

Frps bompengeproblem

Fremskrittspartiet har ikke bare stemt for alle bompengeprosjekter i Stortinget de siste seks år. Partiets samferdselsministere har også stilt krav som har presset frem bompenger. Dersom Frp klarer å vri seg unna det ansvaret, er de gode, skriver Aslak Bonde.

Sosialdemokratiet må finne seg selv igjen

Europeiske sosialdemokrater flørtet for heftig med nyliberalismen på 1990-tallet. De må gjenfinne seg selv, for å komme tilbake som styringspartier, mener Noralv Veggeland.

Kommentar

Målstyring i organisasjoner: Som man reder, så ligger man

Overdreven bruk av målstyring kan skape vanstyre. Det som kan telles favoriseres. Kvantitet får forrang framfor kvalitet.

Kommentar

Få hjelp til å bli din egen sjef

Sju råd som kan hjelpe deg gjennom gründertiden.

Kommentar

Den vanskelige varslingen

Vi ser at varslingssaker kan være ekstremt vanskelige, både for dem som tar belastningen med å varsle om kritikkverdige forhold og for dem det blir varslet om, som ofte føler det vanskelig å forsvare seg, ikke minst hvis varslene er fremmet anonymt, skriver Tom Bolstad.

Analyse

Kampen om KrF er ikke over

Kristelig Folkeparti har mistet en stor del av den røde fløyen, men ikke hele, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Kommentar

Stopp generasjonsmaset

Millenniumsgenerasjonen trenger ikke mer særbehandling. Etter flere år med tilrettelegging for dem bør vi nå gjøre en bedre innsats for de over 55.

Kommentar

Varslingsutvalgets varslede katastrofe

Varslingsutvalgets anbefalinger oppfyller ikke deres eget mandat. Stortinget må ta grep for å unngå at vi får varslingsbestemmelser som kan risikere å lamme norske arbeidsplasser, mener Hans Morten Skivik.

Kommentar

En hyllest til Europas Notre Dame

Notre-Dame er en av menneskehetens største skatter – både for dem som tror på en himmel, og for de som ikke tror.

Kommentar

Varsling og ytringsklimaSlik forebygger du vanskelige varslingsprosesser

Hvordan kan ledere ta tak i kritikkverdige forhold, UTEN å måtte gå veien om – ofte lite hyggelige og dyre – varslingsprosesser? Sats på å skape et positivt ytringsklima!

Kommentar

Tre viktige poeng for tverrfaglig forskning

Kommentar

Viktig EØS-avklaring fra Island

De nærmeste ukene blir det klart om Island godkjenner EUs tredje energimarkedspakke og skaper ro rundt EØS-avtalen som titusener av norske arbeidsplasser er avhengige av.

Kommentar

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Kommentar

Dårlig idé å slå sammen Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kommentar

NATOs forpliktelser som 70-åring

NATO kan feire to jubileer dette året: sin egen 70-årsdag, og at det er 20 år siden alliansen for første gang grep inn i et konfliktområde som tidligere var en del av «jernteppet».

Kommentar

Arbeiderklasse og «folk flest»

Er arbeiderklassen fremdeles samfunnets «universelle klasse», spør statsviter Øystein Blymke.

Kommentar

Styrer og kriseledelse

Når krisene treffer, er det sjelden at deres karakter, innhold, start, utvikling og slutt er som forventet. Er det mulig å forberede seg på slike typer og former for usikkerhet og ubehageligheter?

Kommentar

Kunstig intelligens kan løfte skoletrøtte gutter

Digitale lærerassistenter er en del av løsningen når gutter blir hengende etter på skolen.

Kommentar

Hva er klok oljepolitikk?

En styrt avvikling må da være bedre enn plutselig å stå overfor en dramatisk kollaps, skriver Hans Martin Seip og Gunnar Kvåle.

Kommentar

Digitalisering og genteknologiTo revolusjoner, ulik holdning

Mens norsk land- og havbruk nå tar imot digitalisering med åpne armer, er skepsisen langt større til den andre teknologirevolusjonen: genteknologi. Er det noe vi da går glipp av?

Analyse

Det kan gå verre for Ap

Arbeiderpartiet er kanskje i ferd med å miste styringstillegget både lokalt og i rikspolitikken, skriver Aslak Bonde.

Idrettsanlegg i AskerHar brukt 40 år på nytt skistadion

Asker kommune har brukt 40 år på sitt skianlegg, uten å komme i gang. Kommunen sparer seg til fant, og det er idrettsungdom og tillitsvalgte som må betale, i form av flere tiår med dårlige leveranser, skriver Jørn Bue Olsen.

Kommentar

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

Kommentar

Underfinansiering bremser Norges kunnskapsmotor

Forskningsinstituttene har ikke store nok muskler for oppgaven.

Kommentar

«Ja, gi oss sosial dumping, Andreassen»

Professor Tor W. Andreassen vil ha Uber tilbake, men hvilket Uber snakker han om? Og hva vet han egentlig om drosjemarkeder?

Analyse

SVs linjevalg berører alle

Lykkelig er det parti som kan ta linjevalg og velge nestleder på så udramatisk vis som SV.

Kommentar

Industrien satser sirkulært

Norsk Industri har lagt frem en ny rapport som beskriver muligheter for prosessindustrien i en sirkulær økonomi, skriver Stein Lier-Hansen.

Kommentar

Lav kunnskap om pensjon

Tre av ti bedriftsledere i privat sektor er usikre på om bedriften de leder har innskudds- eller ytelsespensjon.

Kommentar

Ansatterepresentasjon i styretInteressestyrt, irriterende eller irrelevant?

Kun to prosent av ansattrepresentantene sier at de tar utgangspunkt i fagforeningens interesser i sitt styrearbeid.

Kommentar

Tre råd for en bedre CV

Kompetanse er mer enn formalia og arbeidserfaring – livserfaringer kan være din X-faktor som gjør at du skiller deg ut fra andre kandidater.

Kommentar

Styret blir bedre med ansatte representert

I de aller fleste styrer jeg har vært leder i eller medlem av, har de ansattes representanter bidratt på en god måte.

Kommentar

En effektiv forvaltning med enklere lover – er det mulig?

Skiftende regjeringer har i årtier lovet en mer effektiv forvaltning med mindre byråkrati og et enklere og mer brukervennlig lovverk. Svært lite tyder på at målene er nådd.

Kommentar

Bunnpris og JokerPå bunn av handlelisten

Hvordan kan noen dagligvarebutikker overleve med lav kundetilfredshet, lav innovasjonsevne, lav attraktivitet og lav kundelojalitet?

Kommentar

Kristoffersen vs SkiforbundetOksen som får Skiforbundet til å se rødt

Såfremt ikke hovedsponsor Telenor setter seg på bakbeina, bør Henrik Kristoffersen få oksen på hjelmen og det støtteapparatet som skal til for å bli best, skriver Bård Andersson.

Kommentar

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

Kommentar

Fem grep for å raskere løse store samfunnsproblemer

Forskning må komme raskere og mer til nytte.

Annonse
Annonse
Annonse