Annonse
Synspunkt

SynspunktKriser og innovasjon igjen: Bærekraft og nyskapning

Det grønne skiftet representerer en så stor endring at vi ikke vil få det til med mindre endringer og justeringer. Vi trenger derfor radikal innovasjon, skriver Truls Liland.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenLitt flaks

Etter over 10 måneder med stor usikkerhet, ser vi nå konturene av hvordan den siste fasen av pandemien vil utvikle seg, skriver Arild Hervik fra sykehjemmet.

Analyse

AnalyseSolberg mistet kontrollen

Regjeringspartiene tror det er dårlige meningsmålinger for Frp som er årsaken til at forholdet mellom opposisjonen og regjeringen har surnet. Det kan være en alvorlig feilvurdering, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktSeniorbølgen løses ikke ved ny aldersgrense

Torgeir Flatjord etterlyser en tydeligere diskusjon om arbeidsinnholdet og det som skal til for at flere seniorer virkelig skal få lyst til å stå lenger i jobb.

Synspunkt

SynspunktMassene og demokrati

Vi har et liberalt, representativt demokrati. Adjektivene foran ordet demokrati er viktige, skriver J.K. Baltzersen i en replikk til Magne Lerø.

Synspunkt

SynspunktDigitalisering handler om folk som skal endre seg

Tilpasser du kommunikasjonen til hvor klare de ansatte er for å lære nye digitale ferdigheter, vil du i større grad lykkes med den digitale strategien, skriver Anders Tvedten i Try Råd.

Synspunkt

SynspunktEnsomhet i koronatid

Mer enn 70.000 nordmenn slet med ensomhetsfølelse allerede før koronapandemien startet. Men det finnes råd, skriver Jan Kærup Bjørneboe.

Synspunkt

SynspunktVil digital­gigantene demontere den ­finansielle verdikjeden?

Rett før juleferien åpnet amerikanske finansmyndigheter en bakdør til banklisenser. Blir den døren stående åpen, vil bankene møte helt ny konkurranse i årene som kommer.

Synspunkt

SynspunktLederkandidaten rekruttererne jakter på

Kandidater til en lederstilling trenger ikke være feilfrie, men de må ha trygghet til å innrømme egne feil og kjenne sine egne svakheter, skriver hodejeger Lars Esholdt.

Synspunkt

SynspunktKompetansepolitikk − en av 2020-årenes viktigste saker

Å utvikle kompetansen vår kontinuerlig er en forutsetning for å skape nye og levedyktige arbeidsplasser og dermed trygge den økonomiske bærekraften i samfunnet.

Synspunkt

SynspunktBærekraft tiltrekker seg flere kunder

Bedrifter som leverer på bærekraftige innovasjoner blir belønnet med flere nye kunder og økt lojalitet fra eksisterende, viser ny studie.

Analyse

Politisk analyseFrp sliter mer enn Ap

Medier takler som oftest bare en politisk krise av gangen. Når all oppmerksomhet rettes mot Aps fall, slipper Frp-ledelsen å svare for sine dårlige meningsmålinger. Inntil videre, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktStoler du på prosessen?

Når ledere må gå er det lett å tenke at de kan takke seg selv. Men bildet er som regel mer komplisert, skriver Ola Mannsåker.

Synspunkt

SynspunktNy dom om seksuell trakassering – Hvilke krav stilles til bedriften?

Her er 8 råd for hva du bør gjøre for å forebygge og håndtere trakassering og utilbørlig atferd på arbeidsplassen, skriver advokat Jørgen Burdal.

Synspunkt

SynspunktDemagogenes tid - Om Trump og ytringsfrihet

I takt med større kanaltilgang skapes det også bedre grobunn for løgn og bedrag. Demagogene har gode arbeidsbetingelser, skriver Lars Esholdt.

Synspunkt

SynspunktHva betyr brexit for arbeid og inntekt?

Brexit gjør det vanskeligere og dyrere å selge varer utenlands og å håndtere grensekryssende verdikjeder, skriver Stein Reegård.

Synspunkt

SynspunktNorge som vaksineprodusent?

Norge har biomedisinsk forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi bør derfor legge forholdene bedre til rette for norsk næringsutvikling innen vaksiner og andre biologiske legemidler, skriver Anne Kjersti Fahlvik.

Synspunkt

SynspunktDet kan være ensomt på toppen

Som toppleder savner man ofte å ha en betrodd diskusjonspartner som man kan snakke helt ufiltrert med for å lufte tanker og perspektiver, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

SynspunktPC-en bør få flere liv

Hvis høykvalitets PC-er leies i stedet for å kjøpes, reduseres bedriftenes kostnader, og maskinene kan få lenger levetid ved å gå videre til andre etterpå, skriver Henning Skallist.

Synspunkt

SynspunktKonkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre konkurransen er stor nok, så blir tenestene betre. Det held ikkje som medisin for god velferd, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.

Analyse

Nålestikks-opposisjonen

Opposisjonen på Stortinget har flertall, men er nesten maktesløs i koronahåndteringen. Det skyldes smittens uforutsigelige utvikling og forvaltningens og regjeringens pragmatisme.

Synspunkt

SynspunktOljeavhengig krisehåndtering

Et solid innslag av langsiktig, bredt og norsk eierskap vil være et stabiliserende element i økonomien for å motvirke de langsiktige effektene av kriser, skriver leder Janne Log i Samvirkene.

Synspunkt

SynspunktKollegastøtte-team er en viktig del av lederprogrammer

Ledere bør ha en trygg treningsarena som gjør det mulig for dem å prøve og feile, skriver Hofsmarken og Narum.

Synspunkt

SynspunktAkson-saken: Lettvint å be om gransking

I stedet for å be om gransking hver gang en sak kommer feil ut, vil det kanskje være nyttigere for politikerne å bruke sin makt til å endre rammene for privat-offentlig prosjekt-samarbeid, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktEn tverrpolitisk ansvarsfraskrivelse

Selv om man ser skadene fra fyrverkeri hver nyttårsaften, er det ingen av partiene som tør å ta debatten om å forby privat rakettoppskyting, skriver lege Ragne Stauri.

Synspunkt

SynspunktSlik rekrutterer du bedre ledere i 2021

Alt du trenger å gjøre er å kutte ut dyre hodejegere, omfavne uforutsigbarhet og strukturere lederskiftene dine, skriver organisasjonspsykolog Leif Roberg.

Synspunkt

SynspunktDet musikalske mangfoldet i lederskapet

Kunsten er å ta den kraften som ligger i uenighet og ulikhet og kanskje til slutt konkludere at den melodien vi har brukt ikke er velegnet, og så skape en ny, bedre og mer lyttbar, skriver hodejeger Lars Esholdt.

Synspunkt

SynspunktRetten mot unges klimakamp

Til slutt vendte de unge seg til rettsvesenet. Der vant de heller ikke fram, skriver Elisabeth Briseid.

Synspunkt

SynspunktMer om kriser og innovasjon: kriseforståelse og endringsvilje

Kriser fører ikke automatisk til innovasjon, men samtidig er det ofte slik at det er mer innovasjon i krise- og nedgangstider enn ellers, skriver Truls Liland.

Synspunkt

SynspunktNorge må reindustrialiseres med fornybare ressurser

Norge har naturressurser både på land og sjø som kan danne grunnlag for verdiskapning etter hvert som oljeinntektene faller, skriver Trygve Tamburstuen.

Synspunkt

Synspunkt5 råd for ledere som vil forhindre dataangrep

Det holder ikke å delegere ansvaret for datasikkerheten til IKT-avdelingen. Som leder er det du som har ansvaret, skriver Nils-Ove Gamlem i Check Point Norge.

Synspunkt

SynspunktVil brexit gi et mini USA?

Når EU insisterte på fortsatt EU-innflytelse i Storbritannia som motstykke til fortsatt åpen markedsadgang for britene var det for å forebygge et «race to the bottom», skriver Stein Reegård.

Synspunkt

SynspunktVår mangelfulle og farefulle intuisjon

Det er ingen god ide å stole på intuisjonen, din umiddelbare oppfatning. Der kryr det av kommunikasjonsfeller og feilkilder, skriver ledelsesrådgiver Frode Dale.

Synspunkt

SynspunktMennesker er ikke det svakeste ledd i sikkerhetsarbeidet

Åpenhet i organisasjonen er en forutsetning for å sikre kunder og ansatte, og grunnmuren i godt sikkerhetsarbeid, skriver Helene Holte og Bjørnar Østgaard.

Synspunkt

SynspunktJulenissens verksted utfordrer verkstedoverenskomsten

Synspunkt

SynspunktSlik leser du signaler på Teams om at ansatte er i ferd med å utvikle et alkoholproblem

Én lederutfordring har fått lite oppmerksomhet i pandemiens og hjemmekontorets år: Medarbeidere som har eller utvikler et alkoholproblem, skriver Sten Rune Roland.

Synspunkt

SynspunktSykefraværet kan senkes – også i Norge

Sykefraværet i Norge er det høyeste i verden. Det må vi gjøre noe med. Et høyt sykefravær er tungt og vanskelig. Ikke bare for den enkelte, men for ­bedriftene, offentlig sektor, ja, for samfunnet som helhet.

Synspunkt

SynspunktPrisen på fordommer

«Mangfold» er et sterkt politisert ord. Det får en til å tenke på etnisitet, likestilling, by og land, eliter og folkelighet. Men, er det lønnsomt? spør mange seg. Hva er alternativet? spør Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktRisikovilje i ekstraordinære tider

Fortsatt høy tillit til myndighetene etter koronapandemien forutsetter både at de har vist tilstrekkelig handlekraft og at de ikke har sløst med skattepengene, skriver Erlend Vestre.

Analyse

AnalyseKamp om korrekthet

Erna Solberg tror ikke noen partier er på Stortinget «bare for å protestere». Det kan hun få rett i, dersom Frp-ledelsen lykkes med sin brutale opprydding i Oslo-partiet, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktPandemien styrker CV-en

Har du hatt lederansvar nå i koronapandemien, vil din CV være styrket, skriver hodejeger Ivar Ødegaard.

Synspunkt

SynspunktStekepanner og stamkunder

Skal vi ta vare på mangfoldet og de unike norske spisestedene og butikkene, må vi sikre norsk eierskap og konkurransekraft i et digitalt skifte, skriver Janne Log og Arne Sørvig.

Synspunkt

SynspunktÅ lede foran PC-skjermen

Et stort flertall av ledere trekker fram manglende personlig kontakt med medarbeidere som en utfordring under koronakrisen, skriver Audun Ingvartsen i Lederne.

Synspunkt

SynspunktPå tide å ta omstilling på alvor

Omstilling anno 2020 handler om noe mer grunnleggende enn omorganisering og nedbemanning, skriver Torgeir Flatjord.

SynspunktEt splittet arbeidsmiljø kan skape mistillit mot ledelsen

Når det er sterk polarisering mellom ledelse og ansatte, kan det være et arbeidsmiljø preget av konflikt som ligger bak, skriver Ole M. Stamland.

Synspunkt

SynspunktRefleksjoner fra nyansatt koronadirektør

Den første mailen min til de ansatte var var en streng beskjed om at det var forbudt å komme på jobb, skriver den nye direktøren i IKT-Norge, Øyvind Husby.

Synspunkt

SynspunktHybrid jobbing – en vinn-vinn-situasjon?

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hjemmekontorjobbingen under pandemien til å finne nye løsninger på hvor vi skal jobbe? spør Risto Penttinen i Fortum.

Synspunkt

SynspunktHvordan spare 200 milliarder i offentlige utgifter?

Vi kan effektivisere norsk offentlig forvaltning med minst 200 milliarder, uten at det går ut over kvaliteten på de sentrale tjenestene for oss som borgere, skriver Trygve Tamburstuen.

Analyse

Rødgrønn fantasiløshet

Hvis rødgrønne politikere skal få gjort noe med topplederlønningene, må de omdefinere begrepet «konkurransedyktig lønn» og realisere prinsippet om at lønn og ansvar henger sammen, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Synspunkt«Når sluttet De å slå Deres kone?»

Nylig kom NOU'en «Private aktører i velferdsstaten» – levert av Velferdstjenesteutvalget. Ikke rart det ble rabalder. Få tema er mer politisert enn dette, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

Synspunkt

SynspunktUønskede superprofitører eller samfunnsnyttige velferdsaktører?

En rekke politikere og medier gjorde seg opp en mening om Velferdstjenesteutvalgets rapport, nærmest før den var gått i trykken, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktNetthandel er den nye normalen

Mens 100% netthandel fortsatt er et stykke unna å bli en realitet, vil bølgen av netthandel fortsette å øke, spår Tor W. Andreassen ved NHH.

Synspunkt

SynspunktStyreansvar kan ikke forsikres bort

Å tro at ved å tegne en styreforsikring så er man sikret, er en feilslutning med store potensielle konsekvenser for styret og det enkelte styremedlem, skriver Frode Solberg ved BI.

Synspunkt

SynspunktDigital onboarding?

I disse dager må nyansatte bli kjent med kolleger og arbeidsplassen via skjerm. Men er dette noe å fortsette med etter koronapandemien? spør Frode Haaland.

Synspunkt

SynspunktHva ønsker vi oss til jul?

Den største julegaven for de nær 200.000 arbeidssøkende er en jobb, eller å få jobben de er permittert fra, tilbake. De trenger en jobb å gå til.

Synspunkt

SynspunktUtbrent på grunn av teknologi?

Stadig raskere teknologiske endringer kan føre til stress. Vil du unngå utbrente medarbeidere, må teknologien introduseres på riktig måte, skriver Knut Alnæs i Citrix.

Synspunkt

SynspunktKunnskapsløst om elektrifisering

Fremtidens oljeproduksjon vil ha solid lønnsomhet og med elektrifisering også lave utslipp, skriver Ellen Bakken i Norsk olje og gass i et svarinnlegg til Magne Lerø.

Synspunkt

SynspunktDe unge savner kontoret mest

De er ferskere i faget og mer sultne sosialt – og plutselig sitter de der alene på hjemmekontor. Det må ledere ta på alvor, skriver Kari Sollien.

Analyse

Siste runde for de blå

I den blå koalisjonen er flere av partiene mer opptatt av den politikken som ikke blir realisert enn av det de faktisk får til. Erna Solberg kan vente seg mange nederlag neste år, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktFri oss fra ledelse med forstavelse

Diskusjonen om nye fyndord innen ledelse, med tilhørende lederstiler, dukker opp like sikkert som årstidene, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

Annonse
Annonse
Annonse