Annonse
Synspunkt

Heltidskultur styrker arbeidslivet

Dagens Perspektiv er bekymret for regjeringens forslag om å styrke retten til heltid. Jeg kan berolige, skriver Hadia Tajik.

Synspunkt

Kan klimasaken vise vei for journalistikk for fremtiden?

2021 ble et godt år for mange redaktørstyrte medier, men publikum kan få det trangt i innboksen når «alle» skal jage brukerinntekter. Kan en ny angrepsvinkel i den vanskelige klimasaken være pilot for fremtidens journalistikk, skriver Camilla Tepfers.

Synspunkt

Mer kongemakt?

Det slår aldri feil. Når det er en kongelig begivenhet, kommer republikanerne krypende ut. Da skal de ha sin monarkidebatt, skriver J.K. Baltzersen.

Synspunkt

Grønne hensikter krever handlekraft

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for jorden vår og alle som bor her. I den planen spiller IT-selskapene en viktig rolle. Evnen til å ta grep er avgjørende, skriver Save Asmervik

Synspunkt

Hvordan løse utfordringene ved norske sykehus

Vi har alle et felles mål om en best mulig offentlig sektor og et best mulig helsevesen. Men det oppnår vi ikke hvis vi trekker ut én enkeltgruppe og glemmer alle de andre, skriver Erik Kollerud

Synspunkt

Stress og mentalt overskudd hos ledere

Stress har flere definisjoner. Det finnes positivt og negativt stress. I denne sammenhengen snakker vi om negativ lederstress definert som: En langvarig tilstand uten følelse av mestring.

Synspunkt

Samla Plan for Kraftutvikling

Strømkrisen i vinter øker presset på regjeringen om å utvikle en Samla Plan for Kraftutvikling. Forrige regjering som ble utsatt for det samme presset var regjeringen Brundtland i 1981 etter Altautbyggingen og arealkonflikten med samene bosatt i dette område og inngrep i uberørt natur, skriver Arild Hervik

Analyse

AnalyseSV-skvisen blir tydeligere

SV har frem til nå klart seg bra som regjeringens støtteparti, men risikoen øker for at regjeringspartiene vil dra med seg SV nedover på meningsmålingene.

Synspunkt

Nedslående om onboarding under pandemien

HR Norges nye rapport bekrefter det meste som er sagt om hvor dårlig det står til med onboarding av nyansatte her i Norge. Og kanskje enda verre: Det har blitt dårligere under pandemien, altså i en periode der god onboarding har vært enda viktigere enn før, skriver Frode Haaland

Refleksjon

Kulturbransjen forfaller, men ikke ideologisk

Redaktør Magne Lerø i KulturPlot mener at kulturbransjens krav om koronapass er tegn på et ideologisk forfall. Det kan ikke stå uimotsagt, skriver Harald Furre, direktør i Kilden teater- og konserthus.

Synspunkt

BrExit for Boris?

1. januar 2021 var Storbritannia formelt ute av EU og det skulle kanskje tilsi en smule ett årsfeiring av den nyervervede friheten? Det skjer ikke i London hvor brexitgeneralen og nå den nyerklærte "partygeneralen" Boris Johnsen slåss sin viktigste kamp for sitt politiske liv, skriver Knut Arne Sanden

Synspunkt

Fenomenal digital

Gjennom to år med global pandemi har våre arbeidsliv og hverdagsliv endret seg mer enn vi kunne forestille oss. Selv noe så koselig som «hjemmekontor» har blitt et stresskammer for travle småbarnsfamilier, skriver Arne Selvik

Synspunkt

Ny sentralbanksjef: Hva vil gi valget nødvendig legitimitet?

Sentralbanksjef-stillingen bærer med seg både et tungt ansvar for pengepolitikk og for Oljefondets policy. Stillingen blir med andre ord enda mer politisk viktig, skriver Blymke

Synspunkt

Fremtidens ledere forener bærekraft med lønnsomhet

Hva vil kjennetegne fremtidens ledere? Det er et komplekst spørsmål, men vi er overbevist om at fremtidens ledestjerner evner å sette bærekraft like høyt på agendaen som virksomhetens lønnsomhet. Det er ikke en motsetning, bærekraftige forretningsmodeller kan øke lønnsomheten i virksomheten, skriver Larsen og Kreutzer.

Synspunkt

Deler av reiselivsnæringen gir håp i krisen

Mange næringer har ligget nede for telling og nå spør de seg om de klarer mer restriksjoner og nedstengning. Samarbeid og nytenking i reiselivsnæringen gir håp, skriver Runar Leite

Synspunkt

Viken må brytes opp

En trenger ikke politiske motstandere når en kløner det så til grader til for seg selv som Akershus AP har gjort i spørsmålet om oppdeling av Viken, skriver Trygve Tamburstuen

Synspunkt

Stoltenberg som forsvarsminister?

Da kan Wolden Bache bli sentralbanksjef og alle får jobbe med det de er best til ...

Synspunkt

Forskning som beredskapsbase

Pandemien har vist oss betydningen og verdien av å være forberedt på alle slags risiko, og at grunnforskningen er en viktig og nødvendig del av samfunnets beredskap, skriver Mari Sundli Tveit.

Analyse

AnalyseLang vei tilbake

Rekord-fall på meningsmålingene trenger ikke å være så ille for regjeringspartiene. De fleste av dagens problemsaker vil være glemt når det er valg neste gang. Med noen unntak, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Beredskap 2.0

Koronapandemien har vist at førebygging er ei politisk grein med liten prestisje. Her blir det ikkje delt ut medaljar, og alle taper, skriver Ragnhild Lied.

Synspunkt

«Generasjon resignasjon» har fylt femti

Det er særlig de yngste arbeidstakerne som tilkjennegir sin uro og mistrivsel i nåværende jobb, der tallet på de som kunne tenke seg å skifte arbeidsgiver, ligger godt over 50%, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

En enkel strømanalyse

Det er ikke vanskelig å lage et komplekst bilde av årsakene til de høye strømprisene. Det som er vanskelig er å fremstille hvordan markedet for elektrisitet har utviklet seg siden sommeren 2021 med en enkel forklaring på hvorfor vi har fått de høye prisene idag, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Gründer, geni eller bedrager?

Juryen i San José har talt. Gründeren av Theranos, som utviklet en prototyp av blodprøvemaskinen «Edison», er funnet skyldig i bedrageri på fire tiltalepunkter, som hver for seg kan gi fengsel i 20 år. Hva handler denne historien om? Hva kan vi lære, spør Arne Selvik.

Synspunkt

Hvordan utløse krefter i ønsket retning?

Ledelse er mer enn å være operativ, og en viktig del handler om å skape mening, skriver Mariann Crantz

Synspunkt

Innfør koronapass!

Selv om vaksine tydeligvis ikke beskytter fullt ut mot omikron, må verden gå videre for de vaksinerte. Og kulturlivet må få leve igjen, skriver Harald Furre

Synspunkt

Et rettferdig pennestrøk

Når vi gikk inn i det nye året natt til lørdag ble Norge umiddelbart litt mer rettferdig. Regjeringen og arbeids- og sosialminister Hadia Tajik innførte pensjon fra første krone fra og med 2022, skriver Julie Lødrup

Analyse

AnalyseEt mindre lydig folk

Regjeringen kan ikke bare se på tallene når den skal justere koronatiltakene neste fredag. Den må også ta hensyn til at folk flest oppfatter at pandemien er over for deres del, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Ledelsesindustriens skitne små hemmeligheter

Plukk ned idealene. Slipp lufta ut av oppblåste forventninger. Konfronter mytene om supermenn og-kvinner. Det er behov for å menneskeliggjøre ledelse.

Synspunkt

EØS-regel med en god og en dårlig side

«Statsstøtteregelen» i EØS-avtalen bidrar til at norske varer og tjenester er gangbare i alle EØS-land. Men den kan også redusere handlingsrommet for norske politikere, skriver Stein Reegård.

Synspunkt

Sportsnæringen og megastjernene

Næringer kommer og næringer går. De siste 30 år har vi sett kulturnæringen og sportsnæringen vokse frem som opplevelsesnæringer og som er noe av det vi savner mest under pandemien når vi blir fratatt noe av gleden ved disse opplevelsene, skriver Arild Hervik

Synspunkt

Fem lærdommer om innovasjon for 2022

I 2021 har farma- og techselskaper som Moderna, Pfizer, BioNTech, Coinbase, Robinhood, Facebook/Meta, og TikTok fått stor oppmerksomhet i media. En grunn er at de har påvirket våre samfunn og hverdagsliv – på godt og ondt, skriver Andreassen

Synspunkt

Nestekjærligheten kan vanskelig lovfestes

Hvis alle former for uenighet om myke verdier som empati, nestekjærlighet, omsorg og krenkelse skal uttrykkes i en lov eller havne i retten, kan samfunnet lett bli fattigere, skriver Blymke

Synspunkt

Om hvorfor fremtiden kan være kul

Det er mye vi ikke vet om fremtiden. Men etter all sannsynlighet kommer den til å bli kul. I det minste en stund, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

10 prinsipper for kriseledelse

Vi må tenke helhet og sammenhenger for å takle uventede hendelser, skriver Jon-Arild Johannessen. Her er ti prinsipper for kriseledelse i et systemisk perspektiv.

Synspunkt

Tre nøtter fra Vestre og Borten Moe

Humankapitalen er vår viktigste ressurs, skriver Sondre Jahr Nygaard.

Synspunkt

Underernærte ledere

Etter min mening jobber de fleste konsulenter og organisasjoner etter prinsippet omkring å reparere – og ikke etter å preparere, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Dissenterkoden: Rom for annerledestenkende!

Innen organisasjonsforskningen er det gjort flere funn som viser at vi er tjent med at det finnes dissentere, altså dem som tør å stå for andre syn enn det flertallet gjør, skriver Truls Liland

Synspunkt

Hvordan interiør former juleminnene våre

Omgivelsene våre forsterker både hukommelsen vår og følelsen av tilhørighet. Når vi feirer jul, blir dette spesielt tydelig, skriver Hege Rogstad

Synspunkt

El-markedet må endres strukturelt

Strøm er enkel å selge - som dopapir. Men som en følge av verdens mest liberale energilov kom det inn helt unødvendige mellom-ledd i strømomsetningen, skriver Trygve Tamburstuen

Synspunkt

Grunnleggende ledelsesfilosofi

Uroen etter alltid å løse oppgavene bedre er selve drivkraften i ethvert lederskap, skriver Håkon Lutdal.

Synspunkt

Den norske kirke på ville veier

Medlemstallet i Den norske kirke er i fritt fall. Neppe fordi de som fortsatt tror på Gud har sluttet med det, men på grunn av en tiltakende og fremmedgjørende politisering av virksomheten, skriver Hans Wilhelm Gullestad

Synspunkt

Partnerskap for klimakutt

For å lykkes med en stor og grønn omstilling av økonomien på svært kort tid er vi avhengig av felles innsats og samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Krisemaksimering fra arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne krisemaksimerer når de hevder at foreslåtte innstramminger overfor bemanningsbyråene vil skape en alvorlig krise i arbeidsmarkedet. Det er gode grunner for å stramme til mulighetene for innleie, skriver Trude Tinnlund.

Synspunkt

Hva gjør sjefen med uvaksinerte?

I Norge kan vi regne med at om lag 150.000 arbeidstakere ikke er vaksinerte mot korona. Det er nok til å sette grå hår i hodene på tusenvis av ledere. Er det mulig å omplassere de som ikke vil vaksinere seg? spør Even Bolstad og Kari Andersen.

Synspunkt

Bærekraftskompetanse i styret er ikke nok

Må styremedlemmer ha formell kompetanse på bærekraft for å trekke en virksomhet i grønn retning? Ikke nødvendigvis, skriver Ingvild Myhre og Pål Søland.

Synspunkt

Adventslyset varmer, uten at strømutgiftene stiger

Julen nærmer seg. Levende lys blafrer i hver en liten krok, og varmer våre sarte sjeler. Men, dessverre ikke våre legemer. For nå fryser vi! Og betaler gjør vi, så det monner, for strømmen, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Hekta på nettshopping?

Hvor går grensen fra «normal» nettshopping til å bli shoppingavhengig og helt shoppinggal, spør Asle Fagerstrøm

Synspunkt

Leder, vær deg selv!

Selv om ledere har et spesielt ansvar og spesielle funksjoner, angår ledelse alle ansatte.

Synspunkt

Begrenser bemanningsbyråer når tusenvis permitteresHelt feil medisin

Regjeringen velger å sende ut forslag om å begrense bemanningsbransjen akkurat nå, når mange har bruk for den, skriver Anne Cecilie Kaltenborn

Synspunkt

Bruk angst som en positiv kraft

Alle opplever angst i form av nervøsitet og usikkerhet, også den såkalte «eliten» i samfunnet. Slike opplevelser kan være slitsomt inntil det ødeleggende, skriver Erlend Vestre.

Analyse

Stortinget som sandpåstrøer

Opposisjonen på Stortinget henvises gang på gang til å strø sand på regjeringens krisetiltak. Det kommer den neppe til å godta veldig mange ganger i det nye året, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Kultur, servering, reiser og overnatting mister verdifull kompetanseFlukten fra «BEACH-sektoren»

Pandemien påvirker kunder og ansatte. Mens kundene flytter sine kjøp av varer og tjenester til nettet hvor det er bekvemmelig og trygt, flytter de ansatte til andre bransjer hvor det er mer forutsigbart og trygt. Det siste er verst, skriver Tor Wallin Andreassen

Synspunkt

Er IT-satsingen reell når ministeren mangler?

Regjeringens politiske plattform inneholder et klart mål om å gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Er det bare vakre ord ettersom regjeringen verken har digitaliseringsminister eller bugnende IT-budsjetter, skriver Hans-Henrik Merckoll

Synspunkt

Eøs: Er sykehus marked?

Helsestell egner seg lite for markedsorganisering fordi behovsusikkerheten er så stor og eventuell kostnad særlig ved omfattende sykehusbehandling kan være ødeleggende for en privat husholdningsøkonomi, skriver Stein Reegård

Synspunkt

Presis om ledelse framfor ordgyteri

For å unngå bullshit-prat om ledelse er det viktig å bruke presise begreper og utvikle et felles ledelsespråk, skriver Rune Glomseth.

Synspunkt

Hvor ble det av 600 milliarder?

Det offentlige bruker 1/6 av BNP på kjøp av varer og tjenester uten at det finnes en samlet oversikt over hvordan pengene brukes. Inneværende år vil det trolig handles for mer enn 600 milliarder kroner, men hvor pengene tar veien vet vi lite om, skriver Tore Frellumstad

Synspunkt

En fransk-italiensk ‘affære’

Legger president Emmanuel Macron opp til en liten fransk affære i Italia i oppspurten til sin egen presidentvalgkamp til våren neste år? Det har i alle fall oppstått søte følelser mellom de to latinske landene, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Oppdatert eller utdatert?

Desember er over oss, og mange av oss håper kanskje på harde pakker under treet. Ny elektronikk har lenge vært blant nordmenns favoritter på ønskelisten. Samtidig synes kanskje noen at det går litt fort i svingene med nye dingser, plattformer og kanaler i en konstant strøm, skriver Nina Riibe

Synspunkt

Pandemien har ødelagt våre kollektivvaner – dessverre!

Kollektivselskapenes problem, og dermed samfunnets problem, er at pandemien har brutt kundevanene og vi har ubalanse i tilbud og etterspørsel. Løsningen er ikke å bygge ned tilbudet, men å øke etterspørselen, skriver Tor W Andreassen

Styres politikken av retten? Eller; hvem har egentlig makta her i landet?

Hvem har makt her i landet? Staten eller markedet? Kanskje det er på tide med en ny maktutredning, skriver Øystein Blymke.

Annonse
Annonse
Annonse