Annonse
Synspunkt

Eldre befolkning, nye tjenester – sammen er de dynamitt

NHO har en tallfestet ambisjon om økt sysselsetting og en mer tjenestebasert økonomi fram mot 2030, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

Synspunkt

Innfør ledelsessertifikat på norske arbeidsplasser

Det er på tide å innføre et ledersertifikat som sikrer at alle lederstillinger går på åremål, uten automatisk fornyelse, og med «prikkbelastning» som fremtvinger kontinuerlig utvikling, skriver Bjørn Nervik.

Analyse

Et langsomt EØS-drama

Når Stortinget kobler inn Høyesterett i striden om EUs jernbanedirektiv, åpner det både for å endre forholdet mellom statsmaktene og for å endre vår tilknytning til EU. Men det skjer langsomt.

Synspunkt

Tillitsbasert ledelse i politiet

Er tiden inne for et paradigmeskifte i norsk politi der tillitsbasert ledelse erstatter dagens styringsmodell, spør en lokallagsleder i Norges Politilederlag.

Synspunkt

En fornuftig budsjettpolitikk, hva er nå det?

En fagstatsråds handlekraft måles ut fra den budsjettvekst han eller hun er i stand til å klare å få til, fra ett år til et annet, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Ikke all kompetanseutvikling behøver å være dyr

Det er viktigere å tenke nytt om læring i arbeidslivet enn å øke bevilgningene over statsbudsjettet, skriver Marius Olsen i Videocation.no i et svar til Kari Sollien i Akademikerne.

Synspunkt

Kraften i sunt lederskap

Den siste tidens debatter og hendelser i ulike kirkesamfunn og organisasjoner har gitt meg noen refleksjoner rundt sunt lederskap, skriver generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Synspunkt

Omdømmevinnerne

De fem vinnerne av årets store omdømmeundersøkelse fra Ipsos har det til felles at de har samvirkebakgrunn, er samvirkeeid eller statlig eid, skriver Janne Log i Samvirkene.

Synspunkt

Lerø svarer Redaktørforeningen

Resetts redaktør bør få muligheten til å påta seg de forpliktelser Norsk Redaktørforening pålegger sine medlemmer, skriver Magne Lerø i et svar til Redaktørforeningen.

Synspunkt

Statsbudsjettet svarer ikke på de langsiktige utfordringene

Statsbudsjettet er en oppgave for økonomer. Og en økonom-­organisasjon som Econa følger tett med hva regjeringen foreslår av prioriteringer for neste år. Her er noen av økonomenes kommentarer.

Synspunkt

Feil om Norsk Redaktørforening

Resetts politiske standpunkter var aldri noe tema da styret i Redaktørforeningen behandlet medlemssøknaden, skriver Redaktørforeningens leder, Hanna Relling, i et svar til Magne Lerø.

Synspunkt

Arbeidslivets kompetanse­utfordringer forsvinner ikke av seg selv

- Ingen skal gå ut på dato, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim da han i april la frem en kompetansereform som skulle gjelde hele arbeidslivet. Seks måneder senere kan det se ut som om ambisjonene er senket.

Analyse

Faktatåke i ­ulikhetsdebatten

De nye forskningsrapportene om ulikhet og formuesskatt burde ha fungert som kraftfull ammunisjon for venstresiden, men gjør det ikke. Det blir stadig lettere for politikerne å ignorere forskning, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Når de digitale bandittene kommer

Digital sikkerhet er ikke et produkt, men en kontinuerlig prosess. Et evig kappløp mot banditter som krever aktiv risikostyring og høy bevissthet.

Synspunkt

Fra styring og kontroll – til tillit?

Politiet er helt avhengig av tillit for å kunne løse samfunnsoppdraget. Publikum har stor tillit til politiet, men overordnede myndigheter detaljstyrer politiet og viser oss ikke den samme tilliten.

Synspunkt

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Synspunkt

Heia komfortsonen!

Det er en banal idé å tro at du blir en bedre utgave av deg selv bare du trår utenfor komfortsonen din, hevder Hans Petter Næss. Se heller på 2020 som en anledning til å gjøre komfortsonen din størst mulig.

Synspunkt

Den fordummende debatten om formueskatt

Hva er det med debatten rundt formueskatt som gjør at så mange oppegående folk nekter å forholde seg til fakta?

Synspunkt

Ledere og livsløgner

Stadig flere eksempler viser at topplederne prioriterer kortsiktige, økonomiske gevinster fremfor å etterleve gjeldende normer og regler - eller virksomhetens egne verdier, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Seks ambisjoner om endring i Nav

Etter drøye to måneder i stolen som NAV-direktør og gode samtaler med mange både på utsiden og innsiden av NAV, ser jeg seks områder hvor NAV bør utvikles videre.

Synspunkt

Valget mellom et vennlig ansikt og en usynlig robot

Om ti år vil halvparten av kundenes spørsmål besvares automatisk ved hjelp av smarte maskiner i stedet for menneskelige kundebehandlere, skriver Helene Hellesø-Knutsen i SAS Institute.

Analyse

Rolig budsjetthøst

Forslaget til statsbudsjett kombinert med Frp-leder Siv Jensens uttalelser denne uken tilsier at det blir en rolig politisk høst. Men alt kan endre seg på Frps landsmøte, og om meningsmålingene faller.

Synspunkt

Nytt folkeregisterNorges digitalisering har fått en ny grunnmur

Med det nye folkeregisteret som åpnet i september skal brukerne kunne registrere og hente ut data når de selv ønsker, uansett tid på døgnet, skriver Torstein Hoem i Skatteetaten.

Synspunkt

Klovner og rasister

De fleste av oss opplever den amerikanske valgkampen som skremmende. Hvordan skal vi unngå at klovner og rasister kommer til Norge? spør Janne Log.

Synspunkt

Du er overkvalifisert – i forhold til hva?

I stedet for å se på «overkvalifiserte» søkere som rusk i maskineriet, bør flere rekrutterere se på dem som noe som kan gi nye muligheter for bedriften, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Synspunkt

8 myter om god lederutvikling

Det er på tide å avlive noen myter om opplæring av ledere og erstatte dem med noen nye, skriver forfatter og ledelsesrådgiver Frode Dale.

Synspunkt

Kirkegården er full av nøkkelmedarbeidere

HR Norge anbefaler ledere å velge ut noen medarbeidere de vil sørge for å beholde. Men en arbeidsplass som deler inn de ansatte i A-, B- og C-lag oppleves ikke som trygg, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Myndighetene må gi virksom­hetene forutsig­barhet

Vi må leve med viruset i mange måneder, kanskje år. Da må vi samtidig leve mest mulig normalt og holde hjulene i gang, for å sikre at arbeidsplassene er der på andre siden av krisen.

Synspunkt

Den norske modellenPerspektiver på endringsledelse

Interessen for den nordiske ledelsesmodellen øker. Det er verdt å merke seg for de som ser til utlandet for modeller for endringsledelse, skriver Tore Johansen og avdøde Thorvald Stoltenberg i dette tidligere upubliserte innlegget fra 2018.

Analyse

Hareides strategi

Samferdselsministeren har tatt selvkritikk for at han drev med overbudspolitikk for tre år siden. Om han gjør det på egne eller på regjeringens vegne er uklart. Konsekvensene likeså, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Er det nå det skal skje? At Amazon kommer og tar oss?

I august sprakk nyheten. Amazon kommer til Sverige. Hva betyr det for norsk varehandel?

Synspunkt

Strategi for ledelseskompetanse i politiet– Spenn buen høyere!

En kompleks organisasjon som politiet må ha en ambisiøs strategi for utvikling av ledere og deres kompetanse, skriver Rune Glomseth.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Ledere må lytte dobbelt så mye som vi snakker

Altfor ofte ser vi at det tas raske beslutninger på sviktende grunnlag med store økonomiske konsekvenser, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

Styreevaluering som virker

Skal kritiske innspill komme fram og resultatene føre til forbedring, er det viktig å vite hvordan man skal gjennomføre styrets egenevaluering, skriver Bjarne Aamodt i iStyrelsen.

Kommentar

Oslo-Raymond vant på teknisk knock out

Raymond Johansen måtte ta telling da Bent Høie og Bjørn Guldvog stod fram med «klare forventninger» om at Oslo måtte innføre nye smittevernstiltak «umiddelbart». Mandag slo byrådslederen i Oslo kraftig tilbake.

Synspunkt

Statsrådene må våge å delegere mer

Tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Øystein Blymke etterlyser en faglig debatt om inndeling og størrelse på departementene.

Synspunkt

Grønne tariffavtaler bidrar til grønn omstilling og verdiskaping

Partene i arbeidslivet har ansvar og mulighet for at vi lykkes med bidrag til å løse både klima- og naturkrisen, skriver Dagfinn Svadberg Hatløy i Naturviterne.

Synspunkt

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

Synspunkt

Selvsagt må arbeidsgiverforeninger ha meninger om politikk

Å delta i det politiske ordskiftet med forslag til løsninger og tiltak er en viktig del av arbeidsgiverforeningenes rolle.

Analyse

Alle blir grønnere

Arbeiderpartiet og Høyre er begge i ferd med å bli grønnere. Det er forskjell på dem i klimapolitikken, men den er neppe så stor at den vil bety mye for utfallet av valget neste år, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Vaksiner: Vi er helt avhengige av tillit

Det har lenge vært klart at det ikke finnes noen quick-fix på de utfordringene koronaepidemien har gitt oss. Folk skjønner også at det tar tid å utvikle behandling og vaksiner.

Synspunkt

E-post er som et vannhull – pass deg for krokodillen

E-post er et viktig verktøy i hverdagen, men det tiltrekker seg kriminelle. Her er noen ting du kan gjøre for å sikre virksomheten din, skriver Tollef Erstad i Transcendent Group.

Synspunkt

– Sorry, NHO, men 70 er ikke uten videre det nye 50

Skal vi få flere til å stå lenger i jobb, må ledere endre holdningen til arbeidstakere over 50 år, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Fire muligheter for bærekraftige innovasjoner

I tjenesteøkonomien skjer innovasjoner ved å utvikle nye digitale forretningsmodeller eller bruke teknologi for å forbedre kundeopplevelsene, skriver professor Tor W. Andreassen ved NHH.

Synspunkt

Handlingsrommet i EØS er større enn mange tror

Vi trenger ikke praktisere EØS-retten strengere enn nødvendig, skriver LOs tidligere sjeføkonom, Stein Reegård.

Synspunkt

Ledere må se bak fasaden

Som ledere har vi et ekstra ansvar for å forebygge utenforskap og dermed bidra til å bygge en bærekraftig fremtid, skriver direktør Glenn Hole.

Synspunkt

Derfor er det sunt å komme tilbake på kontoret

​​​​​​​Lei av hjemmekontor? Her er seks sosial­antropologiske argumenter for at det er sunt å komme tilbake til kontoret så snart det er forsvarlig.

Synspunkt

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

Analyse

Stygg og vakker politikk

Meldingene om tøffe nominasjonskamper renner inn. Noen av dem dreier seg om politikk og representasjon – andre bare om personlige maktambisjoner. Det er ikke lett å skille kultur fra ukultur, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Synspunkt

SelvmordNulltoleranse krever mer toleranse

Skal vi forebygge selvmord må vi lete bredere etter årsakene som ligger bak. Vi må redefinere hva det vil si å ha suksess, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

La politidirektoratet bestå

Det ingen god ide å legge ned Politidirektoratet, slik Senterpartiet foreslår. Etaten tåler ikke flere krevende omorganiseringsprosesser på en stund, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Ledelse mellom ­forskning og praksis

Som operativ leder i utlandet har jeg ofte kjent på usikkerheten over å lede i en annen kulturell kontekst. Men som forsker har jeg underlig nok måttet leve med vitenskapelige studier som viser at god ledelse er det samme overalt.

Synspunkt

Urbanisering post korona

Koronaepidemien gir ingen grunn til å gi opp byene. Forsteder og landlige områder er mer utsatt for smittespredning enn bykjernene, skriver Gunnar Vatnar, landskapsarkitekt i LINK arkitektur.

Synspunkt

Tillit er noe du gir som leder

Ofte ser vi at medarbeiderne får en masse ansvar, men de gis ikke myndigheten til å ta en beslutning, fordi alt skal helt til topps hver eneste gang, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

Oppførsel i styrerommetDine sterkeste sider kan stå i veien for deg

Men det behøver ikke være sånn, skriver Pål Søland og Margrethe Hillesland.

Analyse

Høyres mange ansikter

Å beskrive Høyres politiske utvikling er vanskelig. Det skal både bli mer sosialdemokratisk og mer blått. På noen områder blir det tøffere og mer sentralistisk, på andre mykere og desentraliserende.

Synspunkt

Offentlige innkjøpere må følge opp kontraktene bedre

Offentlige innkjøpere er gode på å inngå kontrakter, men trenger økte ressurser til å følge dem opp, indikerer ny studie.

Annonse
Annonse
Annonse