Annonse

Synspunkt

Våre faste bidragsytere | Synspunkt


 


Vil du bidra til Synspunkt-spalten? Send oss en mail!

Kommentar

Thorvald og den nye verdensorden

Bortgangen til Thorvald Stoltenberg ble mottatt med tristhet av de aller fleste i Norge og en hel del mennesker internasjonalt, skriver Knut Arne Sanden.

Kommentar

Derfor taper distriktskommunene

Utvikle store byregioner og den sentralisering dette innebærer har vært for den sittende blåblå regjeringens en villet politikk, skriver Noralv Veggeland.

Kommentar

Europas «Venstre» ser mot «Høyre»

Europas etablerte venstrefløy trues med utslettelse. På under to år har kontinentets sosialdemokratiske partier lidd historiske tap i Frankrike, Nederland, Tyskland og Italia. Årsak: velgernes innvandringsskepsis, skriver Michael Bröning.

Kommentar

Offentlig sektor trenger flere blåruss

En ny masteroppgave avslører en merkelig holdning til økonomer og økonomistyring i offentlig sektor. Er det virkelig mindre viktig å behandle fellesskapets penger riktig? Spør Tom Bolstad.

Analyse

EU og NATO i spill

Dynamikken og uforutsigbarheten i Norges to viktigste allianser er nå så stor at det er nødvendig å tenke nytt om to konvensjonelle sannheter: Den ene er at EU-debatt er umulig, den andre er at NATO garanterer vår sikkerhet, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Digital ledelse i offentlig sektor: Hva gjør de beste?

Som del av et forskningsprosjekt intervjuet vi 13 profilerte toppledere i offentlig sektor om deres tanker om digitalisering. Resultatet er tankevekkende, skriver Bendik Bygstad, Gjermund Lanestedt og Jon Iden.

Kommentar

Klokskap og lederskap

Digitalisering og endring utfordrer lederrollen og lederes mulighet til å opptre med klokskap, skriver Rune Glomseth.

Kommentar

DigitaliseringSamfunnsøkonomisk gevinst krever bedre samarbeid i forvaltningen

En forvaltning som ser hele brukeren og gir flest samfunnsøkonomiske gevinster? Da må forvaltningen samarbeide på en annen måte, skriver Erlend Vestre.

Kommentar

«Amerika først» betyr «Et samlet Europa»

Brexit-prosessen har vist at Europa er sterkest under motstand. Men utfordringene med brexit, blir småtteri sammenliknet med den trusselen Donald Trump utgjør, skriver Guy Verhofstadt.

Kommentar

Vil følge opp tverrfaglighet

Forskningsrådet svarer Tanja Storsul, direktør for Institutt for samfunnsforskning.

Analyse

Rødt-­revolusjonen

Rødt på Stortinget er ikke revolusjonært, men partiets fremgang bidrar til en radikal endring av det politiske landskapet, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Færre syke i privat enn i offentlig sektor – hvorfor?

Private virksomheter har betydelig lavere sykefravær enn offentlige i de samme bransjene. Men hvorfor er det slik? Ny forskning gir oss verdifulle svar, skriver Anne–Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Kommentar

Hvor blir det av regjeringens opptrappingsplan for frivilligheten?

For ett år siden vedtok Stortinget enstemmig å pålegge ­regjeringen å styrke momskompensasjonsordningen til ­frivillige organisasjoner. Siden har lite skjedd, skriver Kari Henriksen.

Kommentar

Sosialdemokratiet sliter

Den sosialdemokratiske ideologi har en utfordring i å oppdatere sitt image til den nye tid, og markere seg skarpere og tydelige til de politisk-økonomiske realitetene, skriver Noralv Veggeland.

Kommentar

Sterkere etikk med kunstig intelligens

Maskiner er mer etisk konsekvente enn mennesker. Kunstig intelligens kan derfor gjøre oss oppmerksom på fordommer og sikre bedre etiske beslutninger.

Nyansert om holdninger til innvandring

Integreringsbarometeret behandler ikke alle innvandrere som én gruppe. Tvert imot har det omfattende informasjon om befolkningens syn på ulike innvandrergrupper.

Kommentar

DigitialiseringEt samarbeid om sammenhenger som burde vært der

Samarbeid om digitalisering på tvers av offentlig og privat sektor bygger kompetanse om sammenhengene i samfunnet som burde vært der, men som ikke er etablert enda.

Analyse

Et tydeligere Venstre

Før valget var Venstre uforutsigbart og stridslystent. Nå er det tydelig og medgjørlig, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Evaluering med slagside

En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott! Men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside.

Kommentar

Verdiløst Integreringsbarometer

Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Synd at den svikter.

Kommentar

DNB velger feil strategi

DNB nekter kundene sin bruk av Apple Pay fordi kundene ikke ønsker det - i følge DNB. Kundene på Facebook sier noe annet. Er det et smart valg av banken? Nei!

Kommentar

Kan ta levebrødet fra ­millioner av fattige arbeidere

Debatten om den globale klesindustrien har i en år­rekke handlet om følgende spørsmål: Hvor ble klærne dine laget, og av hvem? Skriver Heshika Deegahawathura.

Kommentar

Få inn partssamarbeidet på pensum der det utdannes nye ledere

Et velfungerende parts­samarbeid er nøkkelen til suksess, skrivet nestleder i Utdanningsforbundet Bergen, Tone Digranes.

Kommentar

Et friskere Norge

På lederplass har både VG og Dagbladet gitt støtte til Virkes forslag om å endre sykelønnsordningen. Nå håper jeg også ledere i norske bedrifter tar bladet fra munnen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Analyse

KrF vil i ­regjering – men hvilken?

Kristelig Folkepartis ledelse skryter offentlig av alle gjennomslagene, men i Stortingets korridorer snakker KrF`erne mest om problemene med å være vippeparti. De oppfattes som så store at KrF antagelig skifter strategi i løpet av høsten, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Produktivitet og elefanten i rommet!

Hva hadde skjedd dersom vi redefinerte frontfagene fra industrien til tjenesteytende sektor, som tross alt er den dominerende sektor, spør NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Kommentar

Tall er begynnelsen og slutten på alt

Kunnskap om tall er avgjørende for alle virksomheter, både private og offentlige. Uten tallene vet du ikke hvordan det går, sier Roar Lereim.

Kommentar

Digitalisering handler mer om mennesker enn om teknologi

Digitalisering er viktig for næringsliv og samfunn, og vil ha store ­konsekvenser for arbeidslivet. Det har alle for lengst skjønt. Nøkkelen til å lykkes med digitalisering er ikke ­teknologien, det er menneskene. Der skorter det fremdeles på forståelsen.

Kommentar

Marx tok feil

To hundre-års jubileet for Karl Marx’ fødsel har skapt fornyet interesse for arbeidet hans. Det ble blant annet markert med avdukingen av en ny statue i Trier, den tyske hjembyen hans, skriver Carl Bildt.

Kommentar

Pisk og gulrot for digitalisering

Det går framover. Heldigvis. Årets IT i praksis viser at norske kommuner gjør et solid digitaliseringsbyks. Det er bra for de som jobber i offentlig sektor og aller mest for brukerne av offentlige tjenester. Men er det bra nok? Spør Heidi Arnesen Austlid.

Analyse

Dårlig terror­beredskap kan gi krise

Statsminister Erna Solberg svarer på Riksrevisjonens kritikk av manglende terrorsikring med at regjeringen nå bruker mer penger enn noen gang på formålet. Det er et svar en samlet opposisjon på Stortinget ikke kommer til å godta. Dermed kan det bli regjeringskrise, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Kampen ­mellom politiske partier har blitt en strid mellom to eliter

Sosialdemokratene taper fordi de ikke konfronterer ­kapitalismens historikk og strukturelle særtrekk, skriver Noralv Veggeland.

Kommentar

Samtalebevissthet og tillitskultur

Tillit er en positiv følelse knyttet opp mot et annet menneske og selve bærebjelken til gode relasjoner, skriver Rune Semundseth.

Kommentar

Innovere, ignorere, reparere…

Skal det offentlige fornye seg trengs det store bildet om hva innovasjon er. Innovasjon handler om langt mer enn teknologiske dingser og tjenester, skriver Tanja Storsul.

Kommentar

Industrien satser for fremtiden

En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og lagring kan bli et viktig bidrag til å redusere de globale utslippene. Det gir oss også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss, skriver Stein Lier-Hansen.

George SorosSlik kan vi redde Europa

Den europeiske union er i en eksistensiell krise, skriver George Soros. I løpet av det siste tiåret har alt som kunne gå galt, gått galt.

Analyse

Aps politiske problem

Arbeiderpartiet har ikke bare interne problemer å løse, skriver Aslak Bonde.

Innovasjonstalen 2018

Kommentar

Å forhindre en apokalypse

Det er vanskelig å anta en øvre grense for hvor avansert generell kunstig intelligens kan bli. Da er det viktig å ha et åpent sinn, skriver Seth Baum.

Analyse

Aps forsvarsklemme

Regjeringen gjør lite for å samarbeide godt med sin viktigste allierte i forsvarspolitikken – nemlig Arbeiderpartiet. Det er et problem i seg selv for det største opposisjonspartiet, men det illustrerer i tillegg problemene stortingsflertallet får når det overstyrer regjeringen, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Energiforskningen leverer – men vi er ikke i mål

Norge har potensial til å være en betydelig aktør for verdens energifremtid. Det er derfor god grunn til å satse videre på energiforskningen, skriver John-Arne Røttingen.

Å være leder for nye ledere

Det finnes lite litteratur om det å være leder for nye ledere. Konsekvensene av dette er manglende rolleforståelse med påfølgende dårlig rolleutøvelse.

Kommentar

Automatisering styrker H-en i HR

Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider, skriver Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas.

Kommentar

Hva er galt med norsk helsevesen?

Som pårørende har jeg har mistet troen på selve ­organiseringen av helsetjenestene, skriver Knut Arne Sanden.

Kommentar

Ikke legg ansvaret for digitalisering på de ansatte

Ansatte med riktige dataverktøy er betraktelig mer produktive, skriver Angeliqua Ramming-Gaden.

Kommentar

Mentorrollen er viktigere enn noen gang

De raske endringene i arbeidslivet stiller stadig nye krav til dagens ledere. Når veien blir kronglete kan det noen ganger være lurt å bare snakke om den, før du går videre, skriver Tom Bolstad.

Analyse

Kriseforståelse farvel

Den uvanlige kombinasjonen av høy oljepris og svak kronekurs bidrar til at norsk økonomi går stadig bedre. Samtidig mister regjeringen det aller viktigste virkemiddelet for å få en bærekraftig økonomi langt frem i tid: Forestillingen om at oljealderen er over.

Ta tempen på trivselen!

Et tiltak for å øke trivselen og redusere sykefraværet er både enkelt og i prinsippet gratis: god kommunikasjon.

Norsk næringsliv i turbulent politisk farvann

Vi blir daglig minnet om hvor uforutsigbar verden kan være. En verden ikke bare politikere skal forstå og operere innenfor, men også næringslivet må forholde seg til. Økonomisk gevinst kan ikke ses isolert fra den geopolitiske risikoen ­selskapene må vurdere, tolke og forstå.

Regler – så enkle som mulig, men ikke enklere enn det

Regelverk som blir akterutseilt på områder i rivende utvikling kan virke begrensende på utviklingsmulighetene, skriver skattedirektøren.

Analyse

Det blinde EØS-øyet

Regjeringen vil ha tettere europeisk samarbeid, men overser i stor grad de mange EØS-sakene som kan bringe oss lenger vekk fra EU. Ikke engang Høyres statsråder står opp for EU-samarbeidet når det skaper trøbbel på eget fagfelt, skriver Aslak Bonde.

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

Kommentar

Velferd betalt ved private lån

Norge er et av verdens mest forgjeldede land. Men hos oss er gjelden for det meste privat. Konsekvensene kan imidlertid ramme oss alle. Det må gå galt på sikt, skriv Noralv Veggeland.

Kommentar

Kontorfellesskapet som samhandlingsarena

Utvikling av kontorløsninger dreier seg ikke om å plassere ut bord, stoler og sofaer. Det handler om mye mer, skriver Henrik Carstens.

Kommentar

Aldersgrensene i arbeidslivet må ses i sammenheng

Å heve én av aldersgrensene i arbeidslivet vil ikke lede oss til ungdomskilden, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Kommentar

Sunnmøring og Bamble-gutt med NRK på slep møter nordnorsk ordfører uten handlingsrom

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte konsekvensene av sin egen regjerings politikk da de besøkte ordføreren i Vardø denne uka.

Analyse

Nye skillelinjer om klima

Frontene i klimapolitikken skifter, skriver Aslak Bonde.

Norske bedrifter er mer opptatt av kvalitet enn innovasjon

Kvalitet i leverte varer og tjenester er en forutsetning for å kunne opptre i et marked, men ikke en tilstrekkelig betingelse. Man må innovere, skriver professor Tor W. Andreassen ved NHH.

Kommentar

Bærekraftig teknologiutvikling

Det ligger gode forretningsmuligheter i bærekraftmålene til FN, skriver Heidi Arnesen Austlid.

Kommentar

Dårlig kultur baner vei til de ­dårlige overskriftene

Organisasjonskulturen frigjør eller kveler den enkeltes og ­gruppers kreativitet, ærlighet, engasjement og vilje. Kultur og tankemåter spiser planer og ambisjoner til frokost, skriver Hans E. Anonsen.

Annonse
Annonse
Annonse