Annonse
Synspunkt

Profitt og etikk, takk!

En utfordring er at man i løpet av de siste hundre årene ser ut til å ha forsøkt å frikoble økonomifaget fra etikken.

Analyse

Spillet om feriepenger er det mest alvorlige Ap-selvmålet

Etter en forferdelig politisk uke øker presset på statsministeren. Får han ikke en budsjettavtale med SV, blir høst-oppsummeringen at Ap driver for vær og vind.

Synspunkt

Ingen klimakamp uten fagbevegelsen

Fagbevegelsen spiller en avgjørende rolle i kampen om å redusere klimagassutslippene, skriver Erik Kollerud.

Synspunkt

Lavere tillit takk

MeToo-bølgen slo inn over verden og Norge. Mange tilfeller ramlet ut av skapet av at menn hadde utnyttet sin posisjon til å oppnå intime fordeler. Norsk politikk fikk ikke gå fri. skriver J.K Baltzersen

Synspunkt

Metaverse − avledningsmanøver eller fremtidens Internett?

For 14 år siden var jeg med på å åpne Norges første bankfilial i verdens første metaverse. Den gangen var det sær nisje. Metaverse nå kan bli noe helt annet.

Synspunkt

Danmark: Makt-Mette ble til Mink-Mette

Den danske statsministeren Mette Fredriksen opplevde i det danske kommunal- og regionalvalget denne uka at hun og hennes parti, Socialdemokratene fikk det svakeste valgresultatet på flere tiår, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Rollen som nærmeste overordnede

Tar din nærmeste leder det ansvaret hen er satt til å forvalte? Er hun eller han kompetent til å gjøre det? Vanligvis ikke, mener Frode Dale.

Synspunkt

Er vi på ville veier?Krav til styrekompetanse over alle støvleskaft

Man må ikke «gå amok» i å skulle fylle styrene med ulik spisskompetanse slik som mange nå tar til orde for, mener styreforsker Frode Solberg.

Synspunkt

Vi nyter alle godt av forskningens resultater

Forskerne har jobbet på høygir gjennom koronapandemien – og befolkningen belønner dem med økende tillit og interesse, skriver Mari Sundli Tveit.

Leder

LederNår en gladnyhet blir et problem

Folk i Polen og Baltikum har hatt en solid inntektsvekst de siste årene. Flott for dem, men det får alarmklokkene til å ringe i NHO.

Synspunkt

Å arbeide med menneske kan vere tøft for helsa

Relasjonar til menneske er ein viktig og givande del av arbeidet for mange yrkesgrupper, men samtidig kan høge emosjonelle krav bli ei arbeidsmiljøbelastning, skriv Ragnhild Lied.

Analyse

Snakket om regjeringskrise er uinteressant, men vurderingene av partienes posisjonering er desto mer spennende

Aslak Bonde om budsjettforhandlingene.

Synspunkt

Abelias tre grep for å gjenreise det digitale Norge

Norge blir forbigått av en rekke land innen områder som tilkoblingsmuligheter og teknologi og digitalisering både i bedrifter og i befolkningen, skriver Øystein Eriksen Søreide.

Synspunkt

En mer effektiv stat − er det mulig?

Hvorvidt staten oppfattes som effektiv eller ikke, avhenger av borgernes egen rettferdighetsforståelse, skriver Øystein Blymke

Synspunkt

Ikke bare næringsliv og milliardærer

Det kan sikkert diskuteres om formuesskatt er riktig overfor de virkelig rike, men faktum er at skatten rammer en betydelig gruppe mennesker utover disse, skriver J.K. Baltzersen

Synspunkt

Finnes det en medmenneskelig kapitalisme?

Bidrar kapitalisme kun til enkeltaktørers profittmaksimering og urettferdig fordeling? Eller kan den også være en plattform for positiv samfunnsutvikling? Dette skriver John A.Hunnes og Truls Liland

Synspunkt

Meningsfulle eller meningsløse lederteorier

Den lederteorien jeg mener er den aller viktigst for deg som leder å håndtere (få vite om, forstå og bruke) er medarbeidernes lederteori. Rett og slett hva de du skal lede mener om ledelse, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Demokratiet trenger beskyttelse mot Facebook og Trump

Kulturministeren vil samle Norden for å regulere teknologigantene når Norge over formannskapet i Nordisk ministerråd ved årsskiftet. Det er bra, mener Janne Log.

Synspunkt

Hvordan få til teamfungering når vi ikke sitter i faste team?

I en verden i stadig raskere utvikling må organisasjoner få til å være lærende for å møte fremtidens krav. God teamfungering gjør mennesker mer endringsvillig, mer idemyldrende, mer innovative, mer løsningsorientert og mer handlekraftige, skriver Mariann Crantz.

Synspunkt

7 tips for høstens viktigste lederoppgave

Dersom vi ikke er bevisste i tilbakekomsten denne høsten, risikerer vi å overse at den viktigste lederoppgaven nå er å gjenskape den energien, nysgjerrigheten, kreativiteten og lagspillet vi hadde før pandemien, skriver Jan Erik Kjerpeseth.

Synspunkt

Et forsvar for private barnehager

Offentlig finansierte barnehager med regulert makspris er god anvendelse av markedet. Vi bevarer både likhet og mangfold i barnehagetilbudet.

Synspunkt

Et arbeidsmiljø for fellesskapet

Hvordan arbeidsmiljøet er på jobben din har mye å si for helsen og sykefraværet ditt. Både fysiske arbeidsbelastninger i utførelsen av arbeidet, og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet har sterk sammenheng med høyt sykefravær.

Analyse

AnalyseStøre har lært av Jensen

Støre-regjeringens budsjettforslag må kunne beskrives som forsiktig når det ikke engang innfrir løftene i Aps 100-dagers plan. Siv Jensen mener nok at Støres forsiktighet er lur, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Ole Gunnar Solskjær sett med ledelsesbriller

Hvordan har Ole Gunnar satt sitt preg på rollen som manager, spør Rune Glomseth.

Synspunkt

Verdi trumfer teknologi

Jentene er i kraftig mindretall på IT-utdanninger. Det er trist for både kvinnene og samfunnet. Skal de beste løsningene utvikles må jentene få øynene opp for teknologifagene.

Synspunkt

Gode ledere er sjelden «født sånn»

Den som ser godt etter i organisasjoner, vil vanligvis oppdage at omtrent bare halvparten av lederne lever sånn noenlunde opp til organisasjonens forventninger.

Synspunkt

Stein Reegård om EU/EØSEr Sverige en del av euroen?

Kan du svare på det spørsmålet, er du på sporet av en viktig innsikt. Svenske kroner skulle ikke lenger finnes, ifølge den EU-traktaten vårt naboland sluttet seg til for 25 år siden. Men svenskene har «lurt seg unna».

Synspunkt

Som du svarer – spør jeg

Hva gjør de kollegaene vi liker å omgås? Hva er god tilbakemeldingskultur, hvorfor er det viktig og hvordan kan det legges til rette for at det blir lettere å gi og ta tilbakemelding blant kollegaer i et arbeidsmiljø?

Synspunkt

Offentlig sektor må effektiviseresNorge er ikke dobbelt så tungdrevet som Sverige

Mindretallsregjeringen Jonas Gahr Støre leder, lener seg mot venstresiden for å få flertall for sine saker. Det er muligens ikke det beste utgangspunkt for å effektivisere offentlig sektor.

Synspunkt

I rettferdighetens navn går advokater hand i hand

Hvorfor tjener noen advokater 8 millioner, mens andre advokater må nøye seg med 8 hundretusen? Skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Når abonnement blir løsningen og svaret

Derfor endrer abonnementsøkonomien selskapers driftsmodeller for alltid, skriver Robert Austreim.

LederNei til karensdag, men ja til bonus til de friske?

Er karensdag ved sykdom en dårlig idé, mens bonuslønn til friske ansatte er en god idé? Eller er det to sider av samme sak?

Synspunkt

De aller viktigste spørsmålene i ledelse

Ledelse handler også om å se sammenhenger og interessere seg for den enkeltes personlige verdier, visjoner og ambisjoner, skriver Rune Semundseth.

Synspunkt

Hans Nielsen Hauge som sosial entreprenør

Som gründer startet eller restartet Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) flere titalls bedrifter i Norge på 1800-tallet.

Analyse

Oslo Høyre plages av en identitetskamp som vil avgjøre om de får makten tilbake i hovedstaden

Biografien over Martin Kolberg gir ett mulig bakteppe for denne kampen, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Sykefravær og arbeidsmiljø: Gjør de riktige tingene, og gjør de tingene riktig

Kunnskap om og satsning på et helsefremmende arbeidsmiljø er «big business».

Synspunkt

Arbeidslivets odyssé endte i aldersgiljotinen

Møtet med aldersgiljotinen er ikke noe pent syn. Det vet vi alle som har påtruffet den.

Synspunkt

Spørsmålene ethvert styre må stille når budsjettet skal besluttes

Stortingets budsjettforhandlinger vil få mye oppmerksomhet de neste månedene. Mindre oppmerksomhet er det rundt budsjettbehandlingene rundt om i de tusende styrerom. Styremedlemmene har en helt sentral - og ofte undervurdert – rolle i det grønne skiftet.

Synspunkt

NY SOM LEDER I NY KONTEKST

Ledelse i praksis starter den dagen du begynner i en ny lederjobb. Hver gang.

Synspunkt

Finansielle utfordringer i klimaøkonomien

Kapitalmarkedet er spesielt interessert i den norske klimapolitikken på grunn av Oljefondet, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Déjà vu i etter- og videreutdanning

Vi trenger ledere med teleskop som har fokus på langsiktig strategi og investerer i kompetanseløft for sine ansatte, skriver Elena Rosnes.

Synspunkt

Domstols- og politireformen i et rettssikkerhets-perspektiv

Problemet for en justisminister er imidlertid: Hvem skal jeg låne øret til? Skal jeg lytte til politimesterens stemme, til dommerens, til Politidirektoratet til Domstolsadministrasjonen, eller skal jeg kort og godt prøve å finne ut av hva «folk flest» mener? Skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Seks steg til økt motivasjon og mestringstro

Har du vanskelig for å komme i gang med enkelte oppgaver? Her er seks tips om hvordan du kan komme forbi hindrene du setter for deg selv.

Kunnskapsbasert forebygging er svært lønnsomt – men enklere sagt enn gjort

En ny regjering har inntatt taburettene. Basert på regjeringsplattformen kan vi forvente at kunnskapsbasert forebygging vil bli viktig innenfor mange politikkområder også for denne regjeringen. Det er enklere sagt enn gjort.

Synspunkt

Det grå gullet

Det er ikke bare Norge som får dobbelt så mange 80-åringer i løpet av kort tid. Klarer vi å møte behovene til «det grå gullet» slik at det kan bli nye jobber av det?

Synspunkt

Norsk eksport: Nå må den nye regjeringen rydde opp!

Den forrige regjeringen fremla et budsjettforslag som vil svekke norsk eksportinnsats betydelig.

Å jobbe her eller der, det er spørsmålet!

Hjemmekontorets effektivitet må ikke utkonkurrere arbeidsplassens unike evne til kreativitet og innovasjon.

Synspunkt

Alderisme – vår tids form for ættestup

Ubredt aldersdiskriminering og åpenbare fordommer overfor arbeidstakere i kategorien 50+, godt dokumentert. Men det er hverken lovlig eller lønnsomt, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Frankrike: Presidentkandidater yngler allerede

I april 2022 skal det være presidentvalg i Frankrike. Allerede nå yngler det med kandidater både på en splittet høyreside og om mulig en enda mer splittet venstreside, skriver Knut Arne Sanden.

Synspunkt

Håp om vekst

Folket har talt, og vi har fått en ny regjering. Nå er vi spent på hva den nye regjeringen ønsker å gjøre og hva det faktisk blir gjennomslag for når alle har sagt sitt, skriver Nina Riibe.

Synspunkt

Den nye regjeringen kan ikke svikte studentene

Med dagens studiestøtte går studentene i minus hver måned. Økt studiestøtte er avgjørende både for å sikre den kompetansen samfunnet har behov for i årene som kommer – og for å motvirke ulikhet, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

Facebook sin nye vekstrategi

Facebook kunngjorde nylig at de jobber med å utvikle et såkalt «metavers». I klartekst betyr dette at de ønsker å vokse ved å skape et univers som fanger data fra brukernes analoge og digitale liv, fra deres reelle og det virtuelle livet, skriver Tor Wallin Andreassen.

Analyse

Forsiktig start

Jonas Gahr Støre vil gjøre som Erna Solberg: Skyve vanskelige saker foran seg. Det er en strategi som fungerer best når man har et tålmodig flertall bak seg i Stortinget.

Synspunkt

Gratis å være medlem, også hos oss

Å bo et land hvor staten legger til rette for at alle kan utøve sitt livssyn eller sin religion, er et gode, skriver generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

De aller viktigste spørsmålene i ledelse

Ledelse handler om å skape mening og angi retning. Ledelse handler om å lage oppslutning om viktige mål, verdier, spilleregler og ambisjoner, skriver Rune Semundseth.

Synspunkt

Kan ulike hormoner gjøre oss til gode eller dårlige ledere?

Mye testosteron er ikke nødvendigvis bra i rollen som leder, slik forskningen til nå har hevdet, skriver Helene Tronstad Moe og Tom Karp.

Synspunkt

Mangfold er en konkurransefordel

Inkludering og mangfold er flotte ord som ofte mangler praktisk etterlevelse – også hos oss. Det er et stort tap, all den tid vi vet hvilke gevinster vi kan høste når vi lykkes, skriver adm. dir. i BDO Norge, Martin Aasen.

Synspunkt

Klimapolitikk og frihetsberøvelse

Under pandemien hørte vi for første gang økonomene si at staten må pøse ut med penger. Da var begrunnelsen økonomisk krise. Nå er det sterk internasjonal økonomisk vekst som skaper en fordelingskrise og rådene fra økonomene vil ikke være så samstemte, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Vakker, tilslørt makt

Behovet er visst stort for å påpeke hvor vakkert maktskiftet i midten av oktober var. Det er mulig behovet er ekstra stort med kun noen måneder siden det noe uvanlige presidentskiftet på den andre siden av Atlanterhavet, skriver J.K. Baltzersen.

Synspunkt

Fra slagord til handling: Tre råd for å skape god delingskultur

Å skape en kultur der medarbeidere vil dele, gjøre hverandre bedre og bidra til organisasjonens felles beste, er ikke gjort over natten. Her er Nana Stojanovics beste råd.

Annonse
Annonse
Annonse