Annonse
Synspunkt

22. juli - Om lederskap og manglende lederstøtte

Som leder må du ta vare på dine menn og kvinner. Også når det stormer som verst.

Synspunkt

Alternativer til ledelse

Må vi snakke så mye om «ledelse»?

Synspunkt

God strategi for sirkulær økonomi

Ventetiden er over. Før sommeren la Regjeringen frem en ny nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I sum har industrien grunn til å være fornøyd med strategien.

Synspunkt

SynspunktStrategisk tenkning i militærfilosofisk forstand

Bruk av strategier og strategisk tenkning anvendes i alle deler av samfunnet. Det snakkes om strategisk ledelse, om forretningsstrategier, om politiske strategier, og om forsvarsstrategier. Opprinnelig var strategi – begrepet mest brukt i militær forstand, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktTillit basert på velvilje gir økt innovasjon

Velviljebasert tillit bidrar til bedre samarbeid i nettverk og mer innovasjon, viser vår studie, skriver Anne H. Gausdal og Helge Svare.

Synspunkt

SynspunktTre grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon

Omdømmet til en person, bedrift, organisasjon eller et land for den saks skyld, er måten du omtales når du ikke er i rommet. Tillit og et godt omdømme er mer verdifullt enn penger i banken, skriver Trond Albert Skjelbred.

Synspunkt

SynspunktDebatten om helseforetaksmodellen – la mytene vike

Magne Lerø gir inntrykk av at helseforetaksreformen er et resultat av en form for lettvint management-tenking inspirert av det private næringsliv. Det er ikke riktig, modellen er et resultat av og et svar på et sykehusvesen som hadde store utfordringer, skriver Anne-Kari Bratten.

Synspunkt

SynspunktOljeledere må innse at grønn er den nye fargen

Equinors ledelse har uttalt at de i løpet av de neste fem årene skal ti-doble sin produksjon av fornybar energi - riktig nok fra lave tall. Bedre sent enn aldri, skriver Tor W Andreassen.

SynspunktHvordan bygger vi tillit?

I mange sammenhenger er vi helt avhengige av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Men hva er det egentlig, og hva kan vi gjøre for å bygge tillit?

Synspunkt

SynspunktHvordan lykkes med digital ledelse etter pandemien?

Vi er på vei tilbake til kontorene, men alt tyder på at fleksible arbeidsformer og mulighet for hjemmekontor er noe som har kommet for å bli. Det stiller nye krav til lederne, skriver Geir Rostadmo-Strømme.

Synspunkt

SynspunktHvor blir det av folks yrkesstolthet og det å yte service?

Ingen har råd til miste kundene sine, og man MÅ som toppleder konsentrere seg om å bygge en intern kultur som får frem yrkesstolthet slik at virksomheten klarer å beholde kundene, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

SynspunktFaktaundersøkelse – en egnet metodikk

Når intensiteten blir så sterk at involvertes helse begynner å ta skade, kan FU være et verktøy til å avklare om en eller flere har opplevd å bli utsatt for krenkende, utilbørlig eller trakasserende atferd i arbeidsmiljøet, skriver Trond Kvaleid.

Synspunkt

SynspunktEt samfunn styrt av risikovurderinger

Risikovurderinger kan gi oss ett bedre beslutningsgrunnlag, men kan – paradoksalt nok – samtidig svekke vår beslutningsevne, skriver Ole A. Lindaas.

Synspunkt

SynspunktSeks råd for å endre hverdagsvaner etter pandemien

Når vi skal tilbake igjen på jobb etter sommeren, må mange av oss endre på hverdagsvanene vi har fått under pandemien. Her er seks råd om hvordan, skriver Kjetil A. Vedøy.

Synspunkt

SynspunktHvordan ta Riksrevisjonens Akson-kritikk på ramme alvor?

Når Riksrevisor under presentasjonen av sin Akson-rapport sier at «disse reglene for anskaffelser burde ikke være ukjent i staten» vil uttalelsen, uansett intensjonen med den, kunne føles ubehagelig treffende.

Synspunkt

SynspunktEnda mer arbeid må legges i å måle viktigheten av sosial bærekraft

Åpenhetsloven bidrar til at selskapenes sosiale mål går fra «myke» til «harde» obligasjoner, skriver Samina Ansari.

Synspunkt

SynspunktTjenestesektoren trenger også kompetanse

Kompetanse er veien til kvalitet i tjenestene og fornøyde kunder, men også veien til tettere tilknytning mellom bedrift og ansatt, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

Synspunkt

SynspunktDet store klimaspillet

Pandemien kan ha ført til at bevisstheten og kunnskapen om klimaproblemet har økt og at globale forpliktende avtaler er helt nødvendig når vi er stilt overfor store, felles, globale problemer, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

SynspunktStillhet er undervurdert

Jeg oppsøker ofte stillhet, men hvorfor? Skriver Trond Albert Skjelbred.

Synspunkt

SynspunktMistillitens pris

Når tilliten til psykiske helsetjenstester skal gjenreises må detaljstyringen dempes. Innbyggere og fagfolk må få reell innflytelse, skriver Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk Psykologforening.

Synspunkt

SynspunktGod sikkerhet kan også bety en enda enklere arbeidshverdag

Pandemien har vært en øyeåpner for mange bedriftsledere, som nå ser at jobbing hjemmefra betyr større fleksibilitet for de ansatte. Men hvordan gir du medarbeiderne en fleksibel arbeidshverdag, uten at det går på bekostning av IT-sikkerheten? Skriver Knut Alnæs.

Synspunkt

SynspunktFeil om homoterapi

I en lederartikkel i Dagens Perspektiv skriver Magne Lerø at det egentlig ikke er behov for et forbud mot konverteringsterapi. Han tar – dessverre – feil, og bør nok – som mange andre – sette seg ordentlig inn i høringsnotatet, skriver Tor Frøytvedt Dahl.

Synspunkt

SynspunktJobb når og hvor du vil. Hvem tar vare på deg?

Mine foreldre jobbet halv dag på lørdag. Da startet endelig helgen, som varte en og en halv dag. Ovale weekender var et fjernt begrep, skriver Nina Riibe.

SynspunktBedre helse med hjelp fra mobilen

Smarttelefonen kan hjelpe oss til en sunnere livsstil med bedre helse. Hva får oss til å laste ned og bruke helse-apper på mobilen regelmessig? Hva får oss til å logge av?

Synspunkt

SynspunktVi må stoppe forskerflukten

Mangelen på faste jobber gjør en forskerkarriere lite attraktivt. Vi har ikke råd til å fortsette og sløse bort dyktige forskertalenter, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

SynspunktSamvirker & god eierstyring

Ulike eierskap har ulike utfordringer knyttet til god eierstyring. Og for samvirker er demokratisk eierskap og vekst er en krevende balanse, skriver Janne Log.

Synspunkt

Sikkerhetsledelse – hjemmefra!

Når hjemmekontor blir vanlig for de fleste, stiller det helt nye og annerledes krav til datasikkerhet, påpeker fagdirektøren ved NSM, Roar Thon.

Synspunkt

SynspunktEn umusikalsk bonus – hva er nå det?

Politikere, virksomhetsstyrer og folk flest bør kunne aksepterer både bonuser og lønnsforskjeller. Men, da må, i alle fall rikspolitikerne, ha mot nok til å begrunne og forklare hvorfor de mener det er både nødvendig og ønskelig med lønnsforskjeller, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktLedelse må også samskapes

Hvis vi stripper av all fancy innpakning, er ledelse ikke noe annet enn en mekanisme for koordinering og beslutninger. Vi kan dermed snakke om samskaping av ledelse.

Synspunkt

SynspunktMange ledige stillinger: Troverdige ledere søkes

Troverdighet handler om å synliggjøre over tid at vi alle er i samme båt. Det at noen har et lederansvar og får noen fordeler som følge av dette, har trolig de færreste noe å si på, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

SynspunktEn vekker for NAV

NAV har sendt ut et vedtaksbrev om sosialhjelp som ikke skulle ha gått ut. Det er en vekker for hele NAV og for meg, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

SynspunktEn inn – en ut

Skal man innføre et nytt rapporteringskrav så bør man finne et annet krav man kan fjerne. Vi i SMB Norge har en lang liste med forslag til hvor man kan begynne, skriver Kristin Hofstad.

Synspunkt

SynspunktEnklere å rapportere og riktigere pensjon

Nå blir det enklere for private arbeidsgivere å rapportere pensjon. I tillegg blir pensjonen riktigere, ved at du sparer pensjon av den samme lønnen som du betaler skatt av, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Torstein Hoem.

Analyse

AnalyseRegjeringens uflaks

Regjeringens samlede koronahåndtering overskygges av en forvirrende og tilslørende vaksinepolitikk og et innreisereglement som få forstår. Mest av alt skyldes det uflaks, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktFremtidens finanssjefer må være gode historiefortellere

Vi lever i en tid som gjør at organisasjoner og bedrifter har måttet omstrukturere og transformere seg raskt for å kunne håndtere dagens realiteter. Mange bransjer har måttet tenke helt nytt, skriver Bjørn Røsten.

Synspunkt

SynspunktNorges fremtidige næringsliv!

For å finansiere vår velferdsstat må vi utvikle et næringsliv som beveger seg oppover i næringskjeden mot digitale og kunnskapsbaserte tjenester, skriver Tor W. Andreassen.

Synspunkt

SynspunktPandemiens oppside – kan vi snu krise til rekordvekst?

Så sent som i oktober mente Det internasjonale pengefondet at koronapandemien ville gjøre varig skade på økonomien. Nå har pipen fått en annen lyd. Hvorfor det? spør Camilla Tepfers.

Synspunkt

SynspunktKristendommen og den gylne regel – retningsgivende for politisk tenkning?

Rausheten i Mìmir Kristjánssons teologiske tolkning vil være avhengig av hva han legger i sin politiske tolkning, spesielt i uttrykksformen «alle er like», skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktSunn prestasjonskultur gir sunnere ansatte

Bedrifter som utvikler sunn prestasjonskultur, får friskere ansatte, lavere kostnader fra sykefravær og bidrar til bedre folkehelse, skriver Rune Bjerke.

Vi trenger folk på jobb

Norsk reiseliv er helt avhengige av en god sommer for å starte gjenreisningen etter korona. Da må vi få tilgang på ansatte og gjester så raskt som mulig.

Synspunkt

SynspunktVi har nå en unik mulighet til å tenke nytt

Etter nesten halvannet år på Zoom, Teams og Meet får vi snart lov til å se hverandre igjen fysisk. Så hva nå? Skrur vi klokken tilbake til februar 2020 og fortsetter som før?

Synspunkt

SynspunktEr du homo, eller?

Folk må velge bort og ta avstand offentlig fra diskriminering og homohets i organisasjonsliv og arbeidsliv. Dessverre blir det tatt svært lett på i mange virksomheter, skriver Frode Aleksander Rismyhr.

Synspunkt

SynspunktMyndighetens mangel på krisepedagogisk ledelse

I sin krisekommunikasjon ønsker myndighetene å fabrikkere en bestemt virkelighetsforståelse. Det er ikke i tråd med ny forskning på kriseformidling, skriver Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot.

Analyse

AnalyseSV som radikal kraft

SV vil gi 10 milliarder ekstra til kommunene, mens Ap og Sp vil gi tre. SV lar grensen for de rike gå ved 600.000, mens Ap setter den ved 750.000. De får mye å forhandle om etter valget, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktForbered virksomheten på en ny krise

For å håndtere fremtidige kriser må virksomheter bygge motstandskraft. Per Haakon Lomsdalen gir deg tips til fem måter å gjøre det på.

Synspunkt

SynspunktJa, Kina er en meget interessant systemisk utfordring

I motsetningen til USA og store deler av den vestlige verden for øvrig, har Kina fokusert på å bringe hundrevis av millioner av mennesker ut av fattigdom, noe til og med IMF nå sterkt anbefaler, skriver Trygve Tamburstuen.

Synspunkt

SynspunktScience is back!

«Science is back!» skrev president Joe Biden på Twitter i april. Det bør være til inspirasjon for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og resten av regjeringen, skriver Mari Sundli Tveit.

Synspunkt

SynspunktStudenter liker ekte utfordringer

Studenter liker å øve seg på ekte utfordringer fremfor oppkonstruerte liksom-problemstillinger, viser vår studie. Det gjør dem bedre rustet for arbeidslivet.

Synspunkt

SynspunktNår granskningsindustrien granskes

Faktaundersøkelse som metode lover en kort vei til løsningen gjennom en rapport med objektive funn og fakta. Noe som det viser seg at det aldri er, skriver Hans Morten Skivik.

Synspunkt

SynspunktDet økonomiske pandemispillet

Vi har i dette økonomiske pandemispillet hatt to kappløp med tiden. Det første var å utvikle vaksinen så raskt som mulig for å stanse smittespredningen. Det andre kappløpet med tiden var å løse det økonomiske forhandlingsspillet, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

SynspunktRotevatns sirkulære mesterprøve

Snart legges Norges strategi for sirkulær økonomi frem av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Dette er hans mesterprøve, og handler om å få resten av regjeringen, bedriftene, det offentlige og ideelle organisasjoner til å samhandle mot samme mål, skriver Tarje Bjørgum.

Analyse

AnalyseStille før stormen

Regjeringen fikk en roligere avslutning på stortingsperioden enn den kunne frykte. Opposisjonspartiene har vært mest opptatt av å posisjonere seg for valgkampinnspurten, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

SynspunktUtan dei uunnverlege stoppar Noreg

Dei har høg kompetanse og fagkunnskap, og er like viktige for verdiskapinga som verfta og oljen. Dei er uunnverlege for utdanning og kompetanse, for tryggleiken vår, for helsa vår og for framtida vår. Dei er så uunnverlege at ein ansvarleg streik «måtte» stoppast etter få dagar, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.

Synspunkt

SynspunktRettferdighet – uttrykt gjennom politikk, men også i følelser

I den politiske filosofis verden er spørsmålet om en mer rettferdig fordeling av godene langt mer enn et budsjettspørsmål om hvem som bevilger mest til dem som trenger det mest, skriver Øystein Blymke

Leder

LederEnda en festtale om sosiale entreprenører?

Regjeringen lover å satse mer på sosiale entreprenører i kampen mot utenforskap. Skal det bli mer enn en festtale, må regjeringen viser større handlekraft enn den har gjort før.

Synspunkt

SynspunktVerdien av forbilder

Forbilder og rollemodeller kan gi deg et bilde av hvem du ønsker å være. Så starter den møysommelige jobben med å bygge, utvikle eller redefinere identiteten din.

Synspunkt

SynspunktArbeid og velferd i EØS

Vi får fort irrasjonelle utslag av EU-retten når vi lar det som egentlig er viktig politikk, overlates til juss alene, skriver Stein Reegård.

Synspunkt

SynspunktHeving av aldersgrensen styrker tilliten til eldre arbeidstakere

Motstanden mot å gi eldre muligheten til å jobbe lenger er stor. Det er det liten grunn til, påpeker forskere.

Synspunkt

SynspunktTilbakemeldinger - Hvordan skape en lærende organisasjonskultur?

Hvordan kan organisasjoner bli mer lærende og endringsvillig, og dermed mer nytenkende og innovativ? Hvordan få medarbeidere til å se det positive i en lærende kultur, hvor tilbakemeldinger mottas med det gode øret og fører til positive endringer?

Synspunkt

SynspunktMedlems-eid og «litt ditt» holder ikke i praksis – COOP bør avvikles som samvirkeforetak

Når man har «vokst ut» av virksomhetsmodellen må man som for andre selskaper velge en annen og riktigere modell, som eksempelvis allmennaksjeselskap (ASA), og da sendes på børs.

Annonse
Annonse
Annonse