Annonse

Synspunkt

Synspunkt

Derfor er det sunt å komme tilbake på kontoret

​​​​​​​Lei av hjemmekontor? Her er seks sosial­antropologiske argumenter for at det er sunt å komme tilbake til kontoret så snart det er forsvarlig.

Synspunkt

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

Analyse

Stygg og vakker politikk

Meldingene om tøffe nominasjonskamper renner inn. Noen av dem dreier seg om politikk og representasjon – andre bare om personlige maktambisjoner. Det er ikke lett å skille kultur fra ukultur, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Synspunkt

SelvmordNulltoleranse krever mer toleranse

Skal vi forebygge selvmord må vi lete bredere etter årsakene som ligger bak. Vi må redefinere hva det vil si å ha suksess, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

La politidirektoratet bestå

Det ingen god ide å legge ned Politidirektoratet, slik Senterpartiet foreslår. Etaten tåler ikke flere krevende omorganiseringsprosesser på en stund, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Ledelse mellom ­forskning og praksis

Som operativ leder i utlandet har jeg ofte kjent på usikkerheten over å lede i en annen kulturell kontekst. Men som forsker har jeg underlig nok måttet leve med vitenskapelige studier som viser at god ledelse er det samme overalt.

Synspunkt

Urbanisering post korona

Koronaepidemien gir ingen grunn til å gi opp byene. Forsteder og landlige områder er mer utsatt for smittespredning enn bykjernene, skriver Gunnar Vatnar, landskapsarkitekt i LINK arkitektur.

Synspunkt

Tillit er noe du gir som leder

Ofte ser vi at medarbeiderne får en masse ansvar, men de gis ikke myndigheten til å ta en beslutning, fordi alt skal helt til topps hver eneste gang, skriver Glenn Hole.

Synspunkt

Oppførsel i styrerommetDine sterkeste sider kan stå i veien for deg

Men det behøver ikke være sånn, skriver Pål Søland og Margrethe Hillesland.

Analyse

Høyres mange ansikter

Å beskrive Høyres politiske utvikling er vanskelig. Det skal både bli mer sosialdemokratisk og mer blått. På noen områder blir det tøffere og mer sentralistisk, på andre mykere og desentraliserende.

Synspunkt

Offentlige innkjøpere må følge opp kontraktene bedre

Offentlige innkjøpere er gode på å inngå kontrakter, men trenger økte ressurser til å følge dem opp, indikerer ny studie.

Synspunkt

Post korona kan bli post-urbanisering

Digitalisering, pandemi og dyre levevilkår åpner opp for en annen måte å leve våre liv på.

Synspunkt

Styrets egenevaluering – bare for syns skyld?

Måten styret jobber med å evaluere seg selv sier mye om hvordan de utøver sin lederrolle, skriver Frode Solberg ved BI.

Synspunkt

På den andre siden av målstreken…

Selv om Olympiatoppen følger opp utøverne når karrieren er slutt, går det likevel galt for noen, skriver toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen.

Synspunkt

Den nye hverdagen krever synlige ledere

Koronapandemien setter oss på prøve, men gir oss også en sjanse til å vise hva godt lederskap er, skriver Anne Ingeborg Bjørnstad, HR-sjef i Unit4.

Synspunkt

En tjenestebasert ­økonomi er også en grønnere økonomi

Stadig flere vil kjøpe tjenester i stedet for produkter. Flere vil for eksempel tenke «belysning» i stedet for «lyspærer og lamper».

Synspunkt

Politiet jobber unødig ineffektivt

I politiet er man nesten utelukkende opptatt av å kreve mer ressurser – man er i svært beskjeden grad opptatt av å se på muligheter for å være mer effektiv, skriver tidligere sivilt ansatt i Politiet.

Analyse

Korona-opposisjonen

Erna Solberg vil ta ansvar for koronahåndteringen alene, og opposisjonspartiene lar henne gjøre det. Effektene – både for smittevernet, økonomien og for partiene – kan først vurderes neste år, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

De er modige – ledere som utsetter bærekraftinnovasjoner

Virksomhetene som satser og lykkes med bærekraft er morgendagens vinnere.

Synspunkt

Hjemmekontoret overser et fundamentalt behov

Sommerens debattføljetong har i stor grad handlet om hjemmekontorets fortreffelighet. Men «likes» kan aldri erstatte fysisk kontakt med andre mennesker.

Synspunkt

Et feltsykehus er ikke et fullverdig sykehus, og et hjemmekontor er ikke et fullverdig kontor

Den nye normalen må være bedre enn den gamle. Smittevern er selvfølgelig viktig, samtidig som vi skal drive lønnsomt. Hvis ikke er det ikke noe å drive.

Synspunkt

Fra «omolog» til dialog

Mange av oss skulle ønske vi var bedre til å ta «den samtalen» med andre mennesker. Men vanligvis ender det med at vi snakker om dem, og ikke med dem.

Synspunkt

Når politikken styrer lovforståelsen

De spektakulære begivenhetene i kjølvannet av ansettelsen av ny oljefondsjef, har vist for all verden at realpolitikken trumfer moralpolitikken, skriver Øystein Blymke.

Hjemmekontor post korona

Vi trenger mer kunnskap om hva hjemmekontor gjør med oss i lengden – og se på det 20 år gamle regelverket for hjemmekontor på nytt, skriver Kari Sollien.

Analyse

Støres feilvurdering

Ap-ledelsen har vurdert følgene av Giske-saken feil. Den har undervurdert effekten av at varslerne tilsynelatende har tapt. Støre har heller ikke sett hvor skadelig saken er blitt for ham, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Lei av korona!

Da landet stengte ned i mars ble ordene «dette er helt uvirkelig» gjentatt til det kjedsommelige i hver eneste samtale og under hvert eneste møte jeg deltok i.

Synspunkt

Å lede når noen er hjemme og noen på kontoret

Den nye normalen, med en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk inne på jobben, krever noe nytt av ledere, skriver Bjørn O. Hopland og Vigdis Austrheim.

Synspunkt

Historien om en LinkedIn-post som ble til to jobbintervjuer

Mange får lite igjen av å være på Linkedin, mens andre får mulighetene servert på sølvfat, skriver Alisa T. Jensen.

Synspunkt

«Mission impossible»

– Landets politimestere er tildelt et umulig oppdrag, hevder forbundsleder Marit Ellingsen i denne kronikken.

Synspunkt

Nyansatt som Nav-direktør

Lytte, forstå, og deretter utvikle, sammen med organisasjonen. Og samtidig erkjenne at du treffer bakken løpende og ikke kan la presserende endringsbehov vente for lenge. Det er planen som fersk NAV-direktør.

Synspunkt

Kunsten å reflektere

Hvis du ikke tar tar deg tid til å reflektere i lederjobben, kan du gå personlig og ledelsesmessig «konkurs», skriver Frode Dale.

Analyse

Tid for pragmatisme

Tangen-striden er blitt historisk enestående fordi alle stridende parter har rett. Løsningen er at minst én part legger prinsipper til side. Spørsmålet er hvilken part som har mest å tape på å gi seg, skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Korona og kunnskap om samfunnet

Forskning på hvordan korona påvirker samfunnet – og hvordan samfunnet møter pandemien – har stor betydning, skriver Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning.

Synspunkt

Hva med tilliten til myndighetenes rettspolitiske dømmekraft?

Til tross for den ene juridiske utredningen etter den andre har forvirringen om hva som er rett juss og rett politikk bare blitt større etter NAV-skandalen og ansettelsen av ny oljefondsjef, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Det er ikke roboten som tar jobben din

Det er ikke robotene som vil ta jobbene våre, det er under­investering i kompetanse som eventuelt vil gjøre oss arbeidsledige.

Synspunkt

Hva betyr korona­krisen for psyken?

Unge som sliter, rapporterer om bedre hjelp av skjermer enn av tid med familien. Kan det virkelig stemme?

Analyse

Tabben med grønne land

Koronakommisjonen får stadig mer å granske: Var det først og fremst utenrikspolitikk som lå bak grenseåpningen? Og hvordan kunne storbyene neglisjere testberedskapen midt i krisen? Skriver Aslak Bonde.

Synspunkt

Norge fra saft­blander til kaptein

Norge er gode på innovasjon, men langt fra best. Norske ledere må trene på å bygge innovasjonskulturer som tenker stort, er villige til å starte smått og evner å skalere raskt, skriver Arne Norheim.

Synspunkt

Lederutvikling i et systemisk perspektiv

God ledelse handler ikke bare om den enkelte leder, men om relasjoner og situasjoner. Det er viktig å forstå for å drive god lederutvikling, skriver Terje Hofsmarken.

Synspunkt

Slik får du mest ut av digitale kurs

Skal du ta nettbaserte kurs eller studier? Selvregulering hjelper deg til å studere effektivt, skriver Lotte Furuvik Sand og Leila Ferguson ved Høyskolen Kristiania.

Synspunkt

Nå må ledere i offentlig tjenesteyting ta kompetanse på alvor

Delta krever at alle får relevant kompetanseutvikling nå! Kvaliteten på offentlig tjenester er helt avhengig av at ledere i offentlig tjenesteyting tar kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen på alvor, skriver Lizzie Ruud Thorkildsen.

Synspunkt

Elefanter med mye makt

Det haster med en plan for hvordan vi best skal ta vare på den norske modellen i møte med Facebook, Google, Amazon og Apple, skriver Janne Log, daglig leder i Samvirkene.

Synspunkt

Oppdrag: Løs klimakrisen!

Havvind, sjøfart og industri med lavt CO2-fotavtrykk – Norge har alle muligheter til å bidra til lavere utslipp globalt og samtidig skape arbeidsplasser hjemme. Alternativet er å bli slept inn i fremtiden som baksetepassasjer.

Synspunkt

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Hvorfor velger dere å gå ut og forsvare et Nav-system som svikter? Spørsmålet går fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til ledelsen i Nav.

Synspunkt

For mange lover og regler å holde styr på?

Vi må ikke trekke slik lærdom av NAV-saken at vi innfører enda flere nye regler om at den ene del av forvaltningen skal kontrollere den andre, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Ikke mistillit til lokale NAV-kontorer

Advokat Olav Lægreids beskrivelser av at NAV Arbeid og ytelser nærer systematisk mistillit til vurderingene som gjøres ved de lokale NAV-kontorene gir et feilaktig inntrykk av hvordan NAV arbeider, skriver Kjell Hugvik og Bjørn Lien i NAV.

Analyse

Politisk forvaltning

Nav-granskingen reiser det samme spørsmålet som stadig dukker opp om utlendingsforvaltningen: Lar forvaltningen seg påvirke av politiske forventninger?

Synspunkt

Dialogen lever ennå i noen små lommer

Nansenskolen arbeider for å holde liv i dialogen, skriver Steinar Bryn.

Synspunkt

Livskvalitet basert på selvrespekt og relasjoner

Selvrespekt handler om å være ekte- om å definerte verdier og normer og holde en god faglig standard.

Kommentar

Mindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

Synspunkt

Feilaktig om regelverk og hjemmekontor

Regelverket om hjemmekontor er godt nok, skriver direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen.

Synspunkt

Når det ene henger sammen med det andreDerfor er livsløpsvurderinger alfa og omega for bærekraft i praksis

Ikke la mangfoldet av bærekraftsmål tåkelegge grundige analyser, skriver Ellen-Marie Forsberg.

Synspunkt

«Nav Arbeid og ytelser må avskaffes»

De lokale Nav-kontorene må få tilbake vedtaksmyndigheten, og Nav Arbeid og ytelser må avskaffes, mener trygdeadvokat Olav Lægreid.

Synspunkt

Hvordan utvikle og holde på ledertalenter?

De fleste organisasjoner er opptatt av å utvikle talenter og holde på dem. Her er sju tiltak som øker sannsynligheten for å lykkes.

Synspunkt

Lik rett til utdanning krever politisk vilje

Mens media fokuserer på de som lykkes, de som har jaktet seksere for å komme inn på drømmestudiet, er det dessverre alt for mange som faller utenfor. Nesten 30.000 kvalifiserte søkere får ikke sitt ønske om en studieplass oppfylt.

Synspunkt

Internasjonal politikkDialogens død

På 1970-tallet erkjente supermaktene at våpenkappløpet kostet for mye og skapte en altfor ustabil verden. Nå må vi erkjenne at rivalisering, fiendtlighet og kappløp koster oss for mye. Vi må finne tilbake til dialogen.

Synspunkt

Når den beste AI ikke er den beste AI

Kunstig intelligens – AI – kan være nærmest perfekt rent teknologisk, men like vel ha en negativ innvirkning på den virksomheten som benytter seg av den.

Synspunkt

Den vanskelige åpenheten

Som du muligens har registrert, så opererer mange bedrifter med såkalte verdier. En av de mest brukte verdiene er «åpenhet». Eller la meg være mer nøyaktig: En av de mest uttalte verdiene er åpenhet.

Synspunkt

Er alle yrkesgrupper i Norge like motivert?

Undersøkelser viser at norske arbeidstakere er svært motiverte, uansett yrkesgruppe. Det er arbeidsglede, ikke penger som først og fremst driver dem. Men kan man egentlig stole på tallene i slike undersøkelser?

Annonse
Annonse
Annonse