Annonse
Et sanatorium i Kreuzlingen, Sveits. Bilde fra 1972. Foto: Foto: h.j. hellweg (CC-BY-SA 3.0)

NRK og #psykiatridrapene

Forskningen (andrehåndskilde) man har tyder på at flere av lidelsene NRK peker ut utløses av sosiale faktorer hos genetisk sårbare mennesker. De samme faktorene som fører til psykiske vansker kan føre til voldshandlinger. At psykiske vansker og vold korrelerer er jo derfor høyst sannsynlig. Kausalforholdet er det vanskeligere å konkludere på. Er det diagnosen som fører til voldshandlingen, eller er diagnosen et tegn på at noe underliggende har kommet så langt at alarmen burde gått for en stund siden?

På folkemunne er det noe som heter "jødetesten". Denne kan oversettes i dagens debattklima med: Hadde NRK kjørt samme vinkling om asylsøkere? Man kan jo analysere datamaterialet og komme fram til samme konklusjon. Asylsøkere er overrepresentert på voldsstatistikken. Men hva tjener denne kunnskapen oss? Hva skal samfunnet lære av NRKs analyse? At man skal slutte å være psykisk syk eller asylsøker? Eller at man skal slutte å omgås disse menneskene og sperre de inne?

Kanskje NRK hadde hatt mer hell med å rette fokus på rus, voldshistorikk, sosial utestengelse/mistilpasning og manglende oppfølging? Det er der det er liv å redde - ikke ved å vite hvor mange som fikk diagnose før det smalt. Det er tross alt over 5000 mennesker som har tatt sitt eget liv i samme periode som disse 102 drapene NRK vil "sette fokus på". Det er lite sannsynlig at samfunnet er tjent med ytterligere stigma rundt psykiske lidelser.

 
Annonse
Annonse