Annonse

Ja til X-Games, men TV2 og private sponsorer må selv bidra

Ekstremsporten er i betydelig framgang, og vokser fram på siden av den tradisjonelle idretten. Som sommeridretter har vi idretter som rullebrett, surfing, BMX, motorcross og rally, og rundt vinteridretter har vi idretter som ski, snøbrett, snøscooter og snowskate. Og rundt ski da ikke de ordinære grener som vi har i VM og OL, men spesielle grener som jeg ikke en gang vet hvordan vi uttaler navnet på.

SV heier desidert på disse idrettene, og vi må selvsagt også støtte opp under dem med offentlig støtte.

Ekstremsporten opplever – som idrett ellers - at kommersielle aktører svermer rundt dem og vil gjøre god butikk på en idrett i framgang.

Det amerikanske, Disney-eide, TV-selskapet ESPN er et slikt, og som har etablert X Games, verdens største TV-sendte begivenhet for action sports. Disney-konsernet gjør særs god butikk på dette. TV 2, som sannelig heller ikke er fattigfolk med sine mer enn 700 millioner i overskudd i fjor, vil prøve seg her i Norge.

TV-kanaler sloss om de gode konseptene som kan gi penger i kassa. Det være seg Paradise Hotell, Hotel Cæsar eller Jakten på kjærligheten. TV 2 mener X Games er et godt TV-konsept, som kan gi dem penger i kassa.

Men det er jo alltid usikkerhet rundt slike TV-konsepter. Noen blir god butikk, og andre rene tapsprosjekter. Klokelig søker de risikovillig kapital, og underlig nok finnes den i Oslo rådhus. Byrådet vil legge 42 millioner kroner i potten. For SVs del ville det ikke vært unaturlig å si tvert nei: Det er ingen kommunal oppgave å bevilge penger til kommersielle TV-prosjekter. Særlig ikke med et konsept som har så mange usikkerhetsfaktorer som dette konseptet.

SV heier på ekstremsporten og merker oss at idretten og ekstremsportmiljøet selv ønsker seg dette. Vi tror det vil bli et betydelig løft for ekstremsportmiljøet i Oslo å få lagt dette arrangementet til byen. Derfor heier vi også på X Games.

Men vi husker alle budsjett-behandlingen i fjor høst, hvor bystyreflertallet på post etter post kuttet i særs viktige helse- og velferdspolitiske tiltak. Fattighuset, Gatejuristen, barnevernstiltak, tiltak for rusavhengige. Kutt-lista var svært lang. Byrådslederen lar ikke en anledning gå fra seg i å understreke kommunens svært anstrengte økonomi. Da kan det ikke være slik at en kommersiell, særs rik aktør som TV 2, får alt de måtte ønske seg. TV-selskapet må faktisk ta større del av arrangementskostnadene selv, eller skaffe seg private sponsorer. Og da kan vi åpne for kommunal støtte.

Byrådet har lagt fram en særs dårlig forberedt sak. En rekke helt vitale spørsmål er ikke avklart. Selv ikke det helt fundamentale: Kan Oslo kommune bevilge penger til TV2s X-Games uten å komme i konflikt med EØS sine konkurranseregler om ulovlig offentlig støtte? TV2s advokater sier at det er helt OK, mens kommunens egen rådgiver, Kommuneadvokaten, har foreløpig motsatt konklusjon. Det er særs kritikkverdig at sånt ikke er avklart før byrådet legger fram saken for bystyret. Det vil være et betydelig omdømmetap for kommunen å få en ESA-dom mot seg. Det overrasker at det borgerlige bystyreflertallet tar så lett på sånt.

Annonse
Annonse