Annonse

Nei til søndagsåpne butikker

Regjeringen ønsker søndagsåpne butikker. Det er to opplagte grunner til å være imot søndagsåpne butikker:

Som forbrukere vil ikke vårt konsum og innkjøp av varer bli større, men innkjøpene vil spre seg over flere dager. En åpningsdag mer gir økte driftskostnader for varehandelen, men uten økt omsetning vil dette selvsagt svekke lønnsomheten. Innenfor varehandelen er det derfor betydelig motstand til søndagsåpent.

- Søndagsåpne butikker må nødvendigvis medføre at ansatte i større utstrekning enn i dag må jobbe på søndager, og for varehandelens del berører dette 245.000 personer, med den konsekvens dette har for det sosiale liv. Derfor sier de ansattes organisasjoner nei til søndagsåpent.

Vi får nok den såkalte Bislett-effekten dersom lovverket endres. Den aller første som reiser seg på tribunen ser bedre. Når førstemann reiser seg vil andre som ser dårligere tvinges til det samme. Til slutt kommer man ut dårligere enn i det opprinnelige utgangspunktet: ingen ser bedre, men man har tvunget hverandre til å stå.

Byrådet i Oslo har, på kommunens vegne, avgitt høringsuttalelse til regjeringen, og uten å legge saken fram for bystyret. Men selv i byrådet var det splid, da Kr.F. tok dissens. Byrådsflertallet, Høyre og Venstre, støttet søndagsåpent.

Et av regjeringens forslag er at dette skal avgjøres i den enkelte kommune. Hvordan du stemmer ved høstens valg kan derfor ha konsekvenser også for denne saken.

Annonse
Annonse