Annonse

Vanskjøtsel av felleskapets verdier

Bystyreflertallet har solgt unna den praktfulle gården i Biermannsgate 6 på Sagene for 20,5 million. Og tapt en masse penger, for byrådet har selvsagt helt rett når de i byrådssaken omtaler «verdiforringelsen som oppstår når bygget står tomt og ikke vedlikeholdes.» Å la kommunale bygg stå tomme i 6 år er selvsagt vanskjøtsel av fellesskapets verdier.  

At borgerligheta i bystyrets finanskomite kan snakke seg bort fra dette ved å være overlykkelig over at bygget nå selges 36 % over takst, er utrolig. Jeg tror ikke de har konsultert finansbyråden på en slik økonomisk teori. Lar du ditt private hus stå og forfalle til det blir en rønne blir selvsagt taksten deretter. På en slik spottpris kan nok noen betale noen prosenter over takst, men for selger blir det, uansett, en særs dårlig butikk.

I denne saken har elendig eiendomsforvaltning under byrådets ledelse gjort at felleskapet har tapt millioner av kroner, og H, Venstre og Fr.P. gir ikke så mye som en millimeter av signaler om at sånn bør vi ikke ha det, og at her er det et forbedringspotensiale.

Jeg skjønner at det av og til kan ta noe tid å avklare framtidig bruk av et bygg som har blitt ledig, men i den private sfære er det i alle fall slik at dersom jeg som boligeier pga jobb blir utenlands et par år, ja, da er det helt normalt midlertidig å leie ut boligen.  Usikkerhet om framtidig bruk burde selvsagt gjort at Biermannsgate 6 burde vært tatt i bruk allerede for 5 år siden, i påvent av endelig avklaring av bruken.

Dessverre er jo dette ikke et enkeltstående eksempel.  Lista over kommunale bygg som står tomme, og forfaller, er alt for lang. Sist uke har det vært fokus på praktbygget i Stensparken, som også har stått tomt i flere år. Det pregs av forfall, uten noe innvendig vedlikehold. Det blir for galt når det er ungdom som må ta seg inn i bygget for å stoppe omfattende sopp og råteangrep på vår felles eiendom.  De kan ikke «ta seg til rette», sier Venstre-byråd Bjerke. Men kanskje bør byråden egentlig være lykkelig over at noen trår til, og sikrer fellesverdiene, der byråden og hans etater svikter.

SV har stemt i mot salg. Et enstemmig bydelsutvalg Sagene har sagt de trenger disse lokalene til viktige velferdstiltak. Og ikke minst: vi begår en dødssynd dersom vi ikke tenker langsiktig. Oslos forventede betydelige framtidige befolkningsvekst vil gjøre at kommunen vil stå overfor et ekstremt press på seg til å få på plass nødvendig infrastruktur. Ikke minst gjelder det  lokaler til tjenestetilbudet. Rett nok noen år tilbake i tid, men kommunen har solgt unna skoler fordi prognosene angivelig viste nedgang i barnetallet. Men så etter noen år kjøpte og leide vi tilbake nøyaktig de samme skolebygningene.

Partiet Høyre selger ikke Høyres Hus, for så å leie det tilbake. Høyres Hus er snarere en gullgruve som bringer penger inn til partiarbeidet. Det må være sammenheng mellom liv og lære. Partiet Høyre kan ikke ha en leveregel for seg selv og en annen for oss andre. Når et enstemmig bydelsutvalg (inklusive Høyre og Fr.P) på Sagene sier de trenger dette bygget for at bydelen skal kunne drifte billigere, og levere gode tjenester til bydelens befolkning, ja da burde bystyret klart og tydelig si: Flott med ansvarsbevisste lokalpolitikere. Flytt inn og ta huset i bruk.

Annonse
Annonse