Annonse

Flikking på asylpolitikken

Siv Jensen sier seg eksempelvis godt fornøyd med målsetningen om at flere av de ulovlige innvandrerne skal utvises. Du verden. Jeg trodde faktisk det var slik at alle som oppholder seg ulovlig i Norge, skal utvises. Det lar seg riktig nok ikke alltid gjøre, siden man ikke vet hvilket land de skal utvises til. Men det blir ikke nødvendig enklere  for denne regjeringen enn for den forrige å finne frem til deres riktige identitet.

I dag kan de som ikke samarbeider med politiet, er vedtatt utvist, og likevel ikke vil fortelle deres identitet, plasseres i en lukket uttransporteringsleir på Trandum. Nå skal denne leiren bli litt større og få plass til flere ulovlige innvandrere. Ikke akkurat noen revolusjon.

Vi får ingen orden på norsk asylpolitikk før vi får lukkede mottak fra asylsøkerne kommer til Norge og til de enten sendes hjem eller utplasseres i norske kommuner som flyktninger, kombinert med en mye raskere saksbehandlngstid, og en langt strengere vurdering av hvem som kan få innvilget asyl.

Problemet er at vi ikke vet hvem asylsøkerne er, når de kommer til Norge. Det skal saksbehandlingen finne ut av. De kan enten være politiske flyktninger, krigsflyktninger, velferdsflyktninger, kriminelle, terrorister eller, som NOAS har pekt på, spioner for sine hjemland. Det vi vet positivt er at et stort antall overfallsvoldtekter blir utført av asylsøkere, at mange asylsøkere selger narkotika, og at mange asylsøkere begår tyverier. Alt mens de påstår at de er forfulgte flyktninger. Vi vet også at hundrevis av asylsøkere forsvinner fra mottakene hvert år, og blir værende i Norge eller Europa som ulovlige innvandrere, oftest henvist til å livberge seg på kriminalitet.

Ingen av disse problemene løses gjennom kun å sette asylsøkere som har fått avslag og motsetter seg hjemsendelse på et lukket mottak. Det er fint lite i avtalen som løser noe som helst problem, og slettes ikke noe som sender signaler til folk i de mest typiske «asylsøkerlandene» om at det ikke har noen hensikt å reise til Norge, med mindre de faktisk er forfulgt.

Med andre ord: Norsk asylpolitikk fortsetter som før, som en av de mest liberale i hele verden.

De mest synlige innstramningene kommer i innvandringspolitikken, og på et område som rammer alminnelige nordmenn. En norsk USA-student som forelsker seg i en kjekk amerikansk jente som han gifter seg med, må vente til han er eldre enn 24 år før han kan bo sammen med sin kone i sitt eget land, selv om myndighetsalderen her i landet er 18 år. Dessuten må han være i full jobb som er godt betalt med en inntekt nær oppunder 300 000 kr. Kanskje noe for utlendingsstudentens organisasjon, ANSA, å gripe tak i.

Annonse
Annonse