Annonse

Mye å tjene på oljesamarbeid med Israel

Men funnet er gjort på store havdyp, noe som gjør at sannsynligheten for kommersiell nytte av oljen er antatt å være rundt 40 prosent. Det største problemet blir å finne interessenter som har kunnskap om og erfaring med utvinning av olje på store havdyp, skrev Dagen. Hvor mon tro kan en slik ekspertise finnes?

Leder i Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, håper på norsk deltakelse.  «Her bør jo norske subsea- og deapsea-selskaper kjenne sin besøkelsestid», sier Abrahamsen til Dagen. Og han har selvsagt helt rett. Det er i ferd med å åpne seg nye samarbeidsmuligheter for norske oljerelaterte firmaer i Israel. Israel er i ferd med å bli en olje- og gassnasjon, men er fersk i geimet, og trenger den know how som norske firmaer har opparbeidet.

I november ble det arrangert en stor olje- og energikonferanse i Stavanger i regi av blant annet norsk Israelsk Handelskammer. Blant hovedtalerne var Norges tidlige oljeminister, Ola Borten Moe.

18 israelske selskaper deltok med representanter på konferansen. De møtte norske delegater fra selskaper som Aker Solutions, Add Energy, ACL Engineering, innovasjonsinkubatoren Ipark og Scale communication. Universitetet i Stavanger deltok også. Universitetet har allerede tatt den muligheten som lå åpen for et samarbeid med et av verdens ledende universiteter, Technion-universitetet i Israel. Norske toppkrefter skal lære israelske studenter oljefag.

Borten Moe fortalte i talen om sitt besøk i Israel i april i fjor, da han fortsatt var Olje- og energiminister: «Det var et svært nyttig besøk, hvor hovedfokuset handlet om forskning på hvordan vi kan behandle olje og gass, om den påvirkningen gassfunnene kan ha på det israelske samfunnet og på den israelske økonomien, og om mulighetene for utveksling av forskning gjennom ulike programmer. Vi har stor ekspertise i begge land, og mulighetene er åpenbare,» sa han i følge referat på hjemmesiden til organisasjonen Med Israel for Fred.

Han mente at det i dag var skuffende lite samarbeid mellom våre to land, og at det er gode grunner til å øke samarbeidet mellom Israel og Norge på nesten alle felt av samfunnet. «Oppdagelsene Israel har gjort av gass, og forhåpentligvis også olje, representerer en ganske stor mulighet til samarbeid, på et område hvor det er mange naturlige forbindelser og fokuspunkter mellom våre to land», sa Borten Moe.

Både den tidligere oljeministeren og lederen for norsk Israelsk Handelskammer har rett. Det har åpnet seg nye muligheter for økt samarbeid mellom Norge og et av de land i verden som ligger fremst når det gjelder satsing på høyteknologi. Vi kan gjensidig lære av hverandre. Og gjensidig tjene penger på hverandre.

Annonse
Annonse