Annonse
Foto: Jarle Vines (CC BY-SA 3.0)

Ledelse og etikk: Konflikten mellom fotball forbundet og Drillo

Andre sentrale er styret og landslagstrener Drillo. Biaktører var blant annet Drillos kone og mediene – her spesielt Dagbladet. Å tro at mediene bare sitter på sidelinjen og kommenterer, er mildt sagt naivt. De deltar med sine overskrifter og artikler aktivt i debatt og konflikt. Noe av bakteppet her er diskusjonen om «Drillo-stilen».

Bratseth og etikk

Etikkomiteen i NFF med den gamle storspilleren Rune Bratseth i spissen, sa det slik i Drillo-saken:

«Etisk komité (…) vil fastslå at ansvaret for personalbehandling, kommunikasjon og saksbehandling ligger hos styret og ledelsen i NFF. Denne saken har ikke vært godt nok håndtert i så måte. Etisk komité oppfordrer styret til å lære av feil som er gjort i denne prosessen og bruke erfaringen i det videre arbeidet med etikk i NFF».

Det er ingen tvil om hvor ansvaret ligger: NFFs ledelse. Ikke Drillo, selv om han er sterk aktør. Sikring av god etikk gjøres ved å sikre god ledelse. Jeg skal i tråd med etikkomiteen prøve med en konstruktiv gjennomgang av hovedpunkter i en slik sak.

Å lage gull av gråstein

Saken dreier seg om Drillo, den Norske landslagssjefen i fotball i mange år. Et ikon og en folkehelt. Mannen som «laget gull av gråstein», en «trollmann» som førte Norge nesten til topps i verden på fotballrankinger. Og ledet Norge til seier over verdens fremste fotballnasjoner som Brasil og – for kort siden – Tyskland. Eksellent lederhåndverk; det skal vel egentlig ikke gå an! Planen var så at Drillo etter hvert skulle gå av. Alle inkludert Drillo selv var enige om dette. Hvordan klarte de likevel å produsere så mye støy, frustrasjoner og mye unødig arbeid for så mange?

Styrets vedtak – og tolkninger

Starten på saken er behandlingen og oppsummerende enstemmig vedtak i NFFs styre:

«Fotballpresident og generalsekretær gis mandat til å ta dialogen med dagens A-landslagstrener. Hvis Egil Olsen aksepterer å fratre sin stilling kan Per-Mathias overta umiddelbart. Dette krever en omforent løsning mellom NFF og nåværende A-landslagstrener.» 

Dette var utgangspunktet for president og generalsekretær for å starte prosessen med eventuelt å få til en endring før planlagt fratreden for landslagssjefen. Men så var det tolkningen: Hvordan oppfatter forskjellige aktører en slik tekst? Og hvordan oppfattes intensjonen bak? Er det samsvar? Her lå det blant annet antakelser og synsing bak om at Drillo var lite motivert. Den synsingen gir god grunn for å skifte ut Drillo (hvis den hadde vært rett). Og mulige antakelser om at Norge kunne komme til VM hvis vi byttet ut «trollmannen» med Per «Messias» Høgmo – som hadde gjort mirakler i Svensk fotball!

Sjekkpunkt 1: Styret må sikre seg at de som skal ta saken videre har forstått intensjonen bak vedtaket.

Dette synes ikke styret å ha gjort godt nok. Det er deres lederansvar overfor daglig ledelse. Det er også styrets lederansvar å sikre seg at alle styremedlemmene har samme oppfatning av intensjonen bak vedtaket. Er noen uenige, bør det være en protokolltilførsel. Og hvis noen har behov for det, er det et symptom på at styret ikke har tatt seg nok tid. Og styret må jo bruke fagfolkene i staben (Semb): dette er jo en egen sak! NFFs problemer synes å starte her.

Dårlig lederhåndverk

Med hensyn til ledelse mener jeg vi bør ha mest forventninger til profesjonalitet til daglig leder. Styremedlemmene kan være «politisk» valgte – det vil si ha en annen type kompetanse. Selv om mange synes å tro det, så er det dessverre ikke slik at «den Gud gir et embete, gir han også forstand». Den proffe daglige leder bør derfor også være aktiv rådgiver for styret med hensyn til ledelse.

Sjekkpunkt 2: Daglig leder har selvstendig ansvar for å sikre at han/hun har forstått intensjonen bak mandatet. 

Og tilsvarende ansvar har presidenten. Det tyder ikke på at denne jobben ble gjort. Det er dessverre ikke noe automatikk i at presidentens tolkning er alles tolkning. Selv om han jo sier dette i Aftenposten 24.10: «Full enighet i styret om alt.»

Jo da, det var sikkert enighet om teksten. Men tolkningen? Og intensjonene bak? Og iversettingen? På dette tidspunktet var konflikten et faktum og Drillo skaffet seg advokat.

Sjekkpunkt 3: Sikre at beslutningen er i overenstemmelse med lovverket.

Og her var det også svikt på to punkter: Arbeidsmiljølovens § 15.1. har bestemmelser om å drøfte med arbeidstaker en slik fratreden/oppsigelse. Det er også krav om saklig grunn fra arbeidsgivers side for å gjøre dette. Et styreansvar – et lederansvar. Det er ledersvikt når det ellers så regelstyrte NFF som kjører klubbene beinhardt på den minste regel, selv går foran i å bryte regler og kutyme.

Iverksetting – «neandertalernivå»?

Sjekkpunkt 4: Ledelsen har ansvar for at iverksettelsen er i overensstemmelse med mandatets intensjon.

Her sviktet spesielt lederne katastrofalt. Dette blir trolig hele sakens bane.

Drillo ble innkalt med 10 minutters varsel til møte med presidenten og generalsekretæren, der han blir fortalt at et enstemmig styre har vedtatt at Høgmo skulle overta med en gang.

Dette kan likevel ha vært gjort med de beste intensjoner. Ideen synes å være at et lederbytte kanskje kunne øke mulighetene til å vinne de siste kvalifiseringskamper – og komme til VM. Forutsetningen er at Drillo er enig i at det bør prøves. Ledelsen har dårlig tid og må gå fort fram. Men hvor fort? Det ble for mye «guttas testosteron» og «handlekraft» – og for lite refleksjon og kvalitetssikring (mangler sterke kvinner?). 

Her fristes Drillo til ifølge ham selv å sitere sin leder Siem: Ledelse på «neandertalernivå». Eller for å si det som Nils A. Eggen, en annen ikke ukjent fotballtrener: «My grammar is bad, but my meaning is good.»

Krisen er der – hva nå?

Og så skjeer det som ofte skjer når krisen inntreffer – forårsaket av dårlig lederhåndverk – ledelsen benekter og fortsetter med etterrasjonalisering av egne feilaktige handlinger.

Sjekkpunkt 5: Når krisen inntreffer og du ser at deler av dette skyldes noe du som leder har gjort – legg deg flat!

Dette ble ikke gjort. Derved eskalerte krisen ytterligere. Det er lov å gjøre feil, ufeilbarlige ledere vil vi faktisk ikke ha (for da gjør lederen ikke nok). Eller den litt flåsete versjonen: Har du først tråkket i salaten – stå for all del stille!

Så ble det forlik – og vi slipper heldigvis at saken går til rettsapparatet. Bra at lederne fikk til det! Men fortsatt ligger hovedfeilen hos lederne – dårlig lederhåndverk - i denne saken. Men etterpå begår lederne en ny feil med hensyn til sjekkpunkt 5: De legger seg nå flate – men bare delvis. Dette er også alvorlig. Har de ikke skjønt dette? Dette er for øvrig dessverre ikke uvanlig lederhandling i en del alvorlige etikk-saker. 

Prolog: etikk og kultur.

Etikk dreier seg om hvordan vi omgås hverandre: Allmennmoralen som gjelder i Norge, går på at vi skal behandle hverandre skikkelig. Spesielt i slike saker er etisk handling viktig. Uavhengig av om den ansatte er trollmann og heter Drillo, eller om det er Per Hansen. Lederne skal gå foran i å vise rett handling. Det holder ikke med bare ord og regler.

Sjekkpunkt 6: Styret må i etterkant evaluere hele saken. Hva kan vi lære av dette? Og de må vurdere helheten her også sammen med andre sakers håndtering. For det er litt for mange slike saker i NFF.

 
Annonse
Annonse